Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre äldre personers upplevelser av aktiviteter som ger mening i vardagen

Andersson, Josefine LU and Hassellöf, Louise LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Med en ökande äldre befolkning och betydelsen av att vara aktiv i åldrande processen är det viktigt att ha kunskap om vad som ger de äldre mening i aktivitet. Syftet med studien var att undersöka och bringa kunskap om de äldre äldres upplevelse av vilka aktiviteter som ger mening i vardagen. Nio deltagare (mellan 80 och 91 år) deltog i studien, som hade en kvalitativ inriktning med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bandades och transkriberades utifrån en innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna upplevde mening i olika aktiviteter både enskilt och tillsammans med andra. Främst var det genom rutiner, rekreation och sociala sammanhang. Det var även många som fann mening i att fortfarande ha förmågan att kunna röra sig som... (More)
Med en ökande äldre befolkning och betydelsen av att vara aktiv i åldrande processen är det viktigt att ha kunskap om vad som ger de äldre mening i aktivitet. Syftet med studien var att undersöka och bringa kunskap om de äldre äldres upplevelse av vilka aktiviteter som ger mening i vardagen. Nio deltagare (mellan 80 och 91 år) deltog i studien, som hade en kvalitativ inriktning med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bandades och transkriberades utifrån en innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna upplevde mening i olika aktiviteter både enskilt och tillsammans med andra. Främst var det genom rutiner, rekreation och sociala sammanhang. Det var även många som fann mening i att fortfarande ha förmågan att kunna röra sig som man önskar och vara självständig. Resultaten har jämförts med tidigare forskning och hur det kan finnas ett inneboende värde i vissa aktiviteter samt vikten av att tillhöra, vara och göra. Utifrån studiens resultat föreslås vidare forskning på hur äldre äldre med en inte redan etablerad social samhörighet upplever mening i aktiviteter i vardagen. Detta för att arbetsterapeuter ska kunna möta de framtida äldre äldres krav på ett aktivt åldrande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Josefine LU and Hassellöf, Louise LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
meningsfull aktivitet, arbetsterapi, kvalitativ metod, aktivitetsvärde
language
Swedish
id
3775823
date added to LUP
2013-06-04 10:52:37
date last changed
2013-12-16 09:39:48
@misc{3775823,
 abstract   = {Med en ökande äldre befolkning och betydelsen av att vara aktiv i åldrande processen är det viktigt att ha kunskap om vad som ger de äldre mening i aktivitet. Syftet med studien var att undersöka och bringa kunskap om de äldre äldres upplevelse av vilka aktiviteter som ger mening i vardagen. Nio deltagare (mellan 80 och 91 år) deltog i studien, som hade en kvalitativ inriktning med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bandades och transkriberades utifrån en innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna upplevde mening i olika aktiviteter både enskilt och tillsammans med andra. Främst var det genom rutiner, rekreation och sociala sammanhang. Det var även många som fann mening i att fortfarande ha förmågan att kunna röra sig som man önskar och vara självständig. Resultaten har jämförts med tidigare forskning och hur det kan finnas ett inneboende värde i vissa aktiviteter samt vikten av att tillhöra, vara och göra. Utifrån studiens resultat föreslås vidare forskning på hur äldre äldre med en inte redan etablerad social samhörighet upplever mening i aktiviteter i vardagen. Detta för att arbetsterapeuter ska kunna möta de framtida äldre äldres krav på ett aktivt åldrande.},
 author    = {Andersson, Josefine and Hassellöf, Louise},
 keyword   = {meningsfull aktivitet,arbetsterapi,kvalitativ metod,aktivitetsvärde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äldre äldre personers upplevelser av aktiviteter som ger mening i vardagen},
 year     = {2013},
}