Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters synpunkter om möten med patienter från olika kulturella kontexter

Herrnsdorf, Karin LU and Sjögren, Jonatan LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Samhället blir idag mer och mer mångkulturellt. Med anledning av det möter arbetsterapeuter fler patienter från olika kulturella kontexter. Arbetsterapi bygger på västerländsk kultur och värderingar. Aktiviteters utförande kan skilja sig åt beroende på vilken kulturell kontext personen tillhör. Syftet var att identifiera kulturella faktorer som förekommer i möten mellan arbetsterapeuter och patienter från olika kulturella kontexter, samt att jämföra dessa kulturella faktorer med arbetsterapeuternas yrkesmässiga och sociodemografiska faktorer. Studien använde kvantitativ ansats med tvärsnittsstudie. Klusterurval användes för att fördelningen mellan arbetsterapeuter inte skulle bli snedfördelad. Internetbaserad enkät skickades ut till 65... (More)
Samhället blir idag mer och mer mångkulturellt. Med anledning av det möter arbetsterapeuter fler patienter från olika kulturella kontexter. Arbetsterapi bygger på västerländsk kultur och värderingar. Aktiviteters utförande kan skilja sig åt beroende på vilken kulturell kontext personen tillhör. Syftet var att identifiera kulturella faktorer som förekommer i möten mellan arbetsterapeuter och patienter från olika kulturella kontexter, samt att jämföra dessa kulturella faktorer med arbetsterapeuternas yrkesmässiga och sociodemografiska faktorer. Studien använde kvantitativ ansats med tvärsnittsstudie. Klusterurval användes för att fördelningen mellan arbetsterapeuter inte skulle bli snedfördelad. Internetbaserad enkät skickades ut till 65 arbetsterapeuter i södra Sverige, 35 svarade på enkäten. Flera kulturella faktorer identifierades av deltagarna som problematiska. Vissa olikheter och likheter var funna mellan de olika jämförelsegrupperna. Majoriteten av deltagarna ansåg sig kunna anpassa sitt arbete men upplevde ändå ett behov av att kompetensutveckla sig inom området på grund av att de upplevde kulturella faktorer som problematiska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herrnsdorf, Karin LU and Sjögren, Jonatan LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kulturella faktorer, aktivitetsutförande, kulturell kontext, kompetensutveckling, sociodemografi
language
Swedish
id
3775835
date added to LUP
2013-06-04 10:53:32
date last changed
2013-06-04 10:53:32
@misc{3775835,
 abstract   = {Samhället blir idag mer och mer mångkulturellt. Med anledning av det möter arbetsterapeuter fler patienter från olika kulturella kontexter. Arbetsterapi bygger på västerländsk kultur och värderingar. Aktiviteters utförande kan skilja sig åt beroende på vilken kulturell kontext personen tillhör. Syftet var att identifiera kulturella faktorer som förekommer i möten mellan arbetsterapeuter och patienter från olika kulturella kontexter, samt att jämföra dessa kulturella faktorer med arbetsterapeuternas yrkesmässiga och sociodemografiska faktorer. Studien använde kvantitativ ansats med tvärsnittsstudie. Klusterurval användes för att fördelningen mellan arbetsterapeuter inte skulle bli snedfördelad. Internetbaserad enkät skickades ut till 65 arbetsterapeuter i södra Sverige, 35 svarade på enkäten. Flera kulturella faktorer identifierades av deltagarna som problematiska. Vissa olikheter och likheter var funna mellan de olika jämförelsegrupperna. Majoriteten av deltagarna ansåg sig kunna anpassa sitt arbete men upplevde ändå ett behov av att kompetensutveckla sig inom området på grund av att de upplevde kulturella faktorer som problematiska.},
 author    = {Herrnsdorf, Karin and Sjögren, Jonatan},
 keyword   = {kulturella faktorer,aktivitetsutförande,kulturell kontext,kompetensutveckling,sociodemografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters synpunkter om möten med patienter från olika kulturella kontexter},
 year     = {2013},
}