Advanced

Anpassningar av aktivitet

Holmberg, Teresa LU and Lindström, Karin LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Med Parkinsons sjukdom följer funktionsnedsättningar som kan påverka vardagens aktiviteter. Detta leder ofta till ett behov av att genomföra anpassningar i aktivitetsutförandet. Syftet med studien var att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom upplever de anpassningar de genomför av sina aktiviteter i det dagliga livet. Semistrukturerade intervjuer med fokus på upplevelser av anpassningar genomfördes med åtta personer i åldrarna 64-78 år. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna hade anpassat vardagens aktiviteter till följd av sjukdomen, både vad gällde vilka aktiviteter som utfördes och hur aktiviteter utfördes. Upplevelserna av anpassningarna varierade från frustration till en ökad... (More)
Med Parkinsons sjukdom följer funktionsnedsättningar som kan påverka vardagens aktiviteter. Detta leder ofta till ett behov av att genomföra anpassningar i aktivitetsutförandet. Syftet med studien var att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom upplever de anpassningar de genomför av sina aktiviteter i det dagliga livet. Semistrukturerade intervjuer med fokus på upplevelser av anpassningar genomfördes med åtta personer i åldrarna 64-78 år. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna hade anpassat vardagens aktiviteter till följd av sjukdomen, både vad gällde vilka aktiviteter som utfördes och hur aktiviteter utfördes. Upplevelserna av anpassningarna varierade från frustration till en ökad självkänsla. Att använda nya redskap eller hjälpmedel beskrevs som effektivt och oumbärligt och att komma på egna anpassningar gav en känsla av stolthet, vilket är viktigt att ta i beaktande när arbetsterapeuten föreslår lösningar på aktivitetsproblem. Denna studie bidrar med kunskap om hur personer med Parkinsons sjukdom upplever anpassningar av aktiviteter vilket kan vara vägledande vid planering och genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Teresa LU and Lindström, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
- Erfarenheter och upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsutförande, Dagliga livets aktiviteter, Parkinsons sjukdom, Anpassning
language
Swedish
id
3775841
date added to LUP
2013-06-04 10:53:44
date last changed
2013-06-04 10:53:44
@misc{3775841,
 abstract   = {Med Parkinsons sjukdom följer funktionsnedsättningar som kan påverka vardagens aktiviteter. Detta leder ofta till ett behov av att genomföra anpassningar i aktivitetsutförandet. Syftet med studien var att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom upplever de anpassningar de genomför av sina aktiviteter i det dagliga livet. Semistrukturerade intervjuer med fokus på upplevelser av anpassningar genomfördes med åtta personer i åldrarna 64-78 år. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna hade anpassat vardagens aktiviteter till följd av sjukdomen, både vad gällde vilka aktiviteter som utfördes och hur aktiviteter utfördes. Upplevelserna av anpassningarna varierade från frustration till en ökad självkänsla. Att använda nya redskap eller hjälpmedel beskrevs som effektivt och oumbärligt och att komma på egna anpassningar gav en känsla av stolthet, vilket är viktigt att ta i beaktande när arbetsterapeuten föreslår lösningar på aktivitetsproblem. Denna studie bidrar med kunskap om hur personer med Parkinsons sjukdom upplever anpassningar av aktiviteter vilket kan vara vägledande vid planering och genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder.},
 author    = {Holmberg, Teresa and Lindström, Karin},
 keyword   = {Aktivitetsutförande,Dagliga livets aktiviteter,Parkinsons sjukdom,Anpassning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anpassningar av aktivitet},
 year     = {2013},
}