Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föreningsidrottens meningsfullhet och värde för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Nordgren, Josefin LU and Sjöblom, Tanja LU (2013) ATPK55 20131
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Föreningsdrott har visat sig vara bra för fysiskt-, psykiskt- och socialt välmående för personer med funktionsnedsättning. En ökad förståelse av varför aktiviteten upplevs som meningsfull och vilka värden den kan innefatta kan hjälpa arbetsterapeuter att inspirera och motivera personer att utföra idrottsaktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka meningsfullhet och värde av föreningsidrott som aktivitet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Metod: Semistrukturerade intervjuer inspirerade av ValMO genomfördes för att undersöka vilka värden deltagarna upplevde i föreningsidrotten. I studien deltog åtta personer, vilka samtliga idrottade eller tidigare hade idrottat i en idrottsförening för personer med... (More)
Bakgrund: Föreningsdrott har visat sig vara bra för fysiskt-, psykiskt- och socialt välmående för personer med funktionsnedsättning. En ökad förståelse av varför aktiviteten upplevs som meningsfull och vilka värden den kan innefatta kan hjälpa arbetsterapeuter att inspirera och motivera personer att utföra idrottsaktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka meningsfullhet och värde av föreningsidrott som aktivitet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Metod: Semistrukturerade intervjuer inspirerade av ValMO genomfördes för att undersöka vilka värden deltagarna upplevde i föreningsidrotten. I studien deltog åtta personer, vilka samtliga idrottade eller tidigare hade idrottat i en idrottsförening för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Intervjuerna analyserades genom deduktiv innehållsanalys utifrån ValMOs värdetriads dimensioner. Resultat: Studien visade att föreningsidrott var mycket meningsfullt för deltagarna och aktiviteterna som utfördes på föreningen innehöll flera olika värden. Föreningsidrotten var en njutbar aktivitet som bidrog till samhörighet och stärkte deltagarnas identitet. Konklusion: Idrottsföreningen handlade för deltagarna om mycket mer än bara idrott, det var en samlingsplats där de kunde träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Studien kan inte generaliseras, därför rekommenderas ytterligare forskning som undersöker föreningsidrottens meningsfullhet och värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordgren, Josefin LU and Sjöblom, Tanja LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, aktivitetsvärden, ValMO, idrottsförening, fysisk funktionsnedsättning
language
Swedish
id
3775849
date added to LUP
2013-06-04 10:54:26
date last changed
2013-06-04 10:54:26
@misc{3775849,
 abstract   = {Bakgrund: Föreningsdrott har visat sig vara bra för fysiskt-, psykiskt- och socialt välmående för personer med funktionsnedsättning. En ökad förståelse av varför aktiviteten upplevs som meningsfull och vilka värden den kan innefatta kan hjälpa arbetsterapeuter att inspirera och motivera personer att utföra idrottsaktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka meningsfullhet och värde av föreningsidrott som aktivitet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Metod: Semistrukturerade intervjuer inspirerade av ValMO genomfördes för att undersöka vilka värden deltagarna upplevde i föreningsidrotten. I studien deltog åtta personer, vilka samtliga idrottade eller tidigare hade idrottat i en idrottsförening för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Intervjuerna analyserades genom deduktiv innehållsanalys utifrån ValMOs värdetriads dimensioner. Resultat: Studien visade att föreningsidrott var mycket meningsfullt för deltagarna och aktiviteterna som utfördes på föreningen innehöll flera olika värden. Föreningsidrotten var en njutbar aktivitet som bidrog till samhörighet och stärkte deltagarnas identitet. Konklusion: Idrottsföreningen handlade för deltagarna om mycket mer än bara idrott, det var en samlingsplats där de kunde träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Studien kan inte generaliseras, därför rekommenderas ytterligare forskning som undersöker föreningsidrottens meningsfullhet och värde.},
 author    = {Nordgren, Josefin and Sjöblom, Tanja},
 keyword   = {Arbetsterapi,aktivitetsvärden,ValMO,idrottsförening,fysisk funktionsnedsättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreningsidrottens meningsfullhet och värde för personer med fysiska funktionsnedsättningar},
 year     = {2013},
}