Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdegrundsarbete i skolan. En studie av gräsrotsbyråkraters utmaningar.

Nylund, Hanna LU and Elmquist, Elin (2013) STVA22 20131
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Vi har undersökt hur lärare på en grundskola upplever värdegrundsarbetet på den skolan de arbetar på. Genom åtta stycken intervjuer med lärare i både teoretiska och praktiska ämnen har vi fått en bred insyn i den aktuella skolans arbete med etik och moral. För att få en djupare förståelse för lärarnas svar har vi bl.a. använt oss av Michael Lipskys idéer om gräsrotsbyråkrater och Lennart Lundquists teorier om etiktyper.

Vårt resultat visar att det ibland finns en samstämmighet mellan lärarna. På majoriteten av de frågor vi ställde skiljde sig lärarnas svar mycket åt från varandra, trots att de alla jobbar på samma skola. Detta kan bl.a. bero på att lärarna har en otydlig yrkesetik som inte förmår vägleda dem i svåra frågor, att de som... (More)
Vi har undersökt hur lärare på en grundskola upplever värdegrundsarbetet på den skolan de arbetar på. Genom åtta stycken intervjuer med lärare i både teoretiska och praktiska ämnen har vi fått en bred insyn i den aktuella skolans arbete med etik och moral. För att få en djupare förståelse för lärarnas svar har vi bl.a. använt oss av Michael Lipskys idéer om gräsrotsbyråkrater och Lennart Lundquists teorier om etiktyper.

Vårt resultat visar att det ibland finns en samstämmighet mellan lärarna. På majoriteten av de frågor vi ställde skiljde sig lärarnas svar mycket åt från varandra, trots att de alla jobbar på samma skola. Detta kan bl.a. bero på att lärarna har en otydlig yrkesetik som inte förmår vägleda dem i svåra frågor, att de som gräsrotsbyråkrater har en stor handlingsfrihet och att de löser etiska dilemman genom att konsultera kollegor istället för nationella dokument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nylund, Hanna LU and Elmquist, Elin
supervisor
organization
course
STVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
skola, lärare, värdegrund, etiskt dilemma, gräsrotsbyråkrater
language
Swedish
id
3788332
date added to LUP
2013-07-01 12:54:10
date last changed
2013-07-01 12:54:10
@misc{3788332,
 abstract   = {Vi har undersökt hur lärare på en grundskola upplever värdegrundsarbetet på den skolan de arbetar på. Genom åtta stycken intervjuer med lärare i både teoretiska och praktiska ämnen har vi fått en bred insyn i den aktuella skolans arbete med etik och moral. För att få en djupare förståelse för lärarnas svar har vi bl.a. använt oss av Michael Lipskys idéer om gräsrotsbyråkrater och Lennart Lundquists teorier om etiktyper. 

 Vårt resultat visar att det ibland finns en samstämmighet mellan lärarna. På majoriteten av de frågor vi ställde skiljde sig lärarnas svar mycket åt från varandra, trots att de alla jobbar på samma skola. Detta kan bl.a. bero på att lärarna har en otydlig yrkesetik som inte förmår vägleda dem i svåra frågor, att de som gräsrotsbyråkrater har en stor handlingsfrihet och att de löser etiska dilemman genom att konsultera kollegor istället för nationella dokument.},
 author    = {Nylund, Hanna and Elmquist, Elin},
 keyword   = {skola,lärare,värdegrund,etiskt dilemma,gräsrotsbyråkrater},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdegrundsarbete i skolan. En studie av gräsrotsbyråkraters utmaningar.},
 year     = {2013},
}