Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Landshövdingen – en minikung? En studie av ämbetets olika roller

Gunnevik, Maria LU and Eskilsson, Max LU (2013) STVA22 20131
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöker vi på ett kvalitativt sätt ämbetet landshövding. Syftet är att få en bredare bild av ett annars relativt outforskat ämne och vår frågeställning är ”Vad gör en landshövding och finns det spänningar mellan roller som finns i ämbetet?”. De roller som undersöks är rollen som myndighetschef, ambassadör samt politisk aktör. Materialet består primärt av samtalsintervjuer med tre tidigare landshövdingar samt ett antal statliga utredningar.
Intervjupersonerna har genomgående liknande syn på det praktiska arbetet och vilka roller som ryms i ämbetet men olika syn på till exempel landshövdingens legitimitet. De roller vi valt att studera används för att ringa in ämbetet. Spänningar mellan dessa såg vi bland annat mellan... (More)
I denna uppsats undersöker vi på ett kvalitativt sätt ämbetet landshövding. Syftet är att få en bredare bild av ett annars relativt outforskat ämne och vår frågeställning är ”Vad gör en landshövding och finns det spänningar mellan roller som finns i ämbetet?”. De roller som undersöks är rollen som myndighetschef, ambassadör samt politisk aktör. Materialet består primärt av samtalsintervjuer med tre tidigare landshövdingar samt ett antal statliga utredningar.
Intervjupersonerna har genomgående liknande syn på det praktiska arbetet och vilka roller som ryms i ämbetet men olika syn på till exempel landshövdingens legitimitet. De roller vi valt att studera används för att ringa in ämbetet. Spänningar mellan dessa såg vi bland annat mellan vem landshövdingen främst ska företräda – staten eller länet. På grund av det begränsade materialet kan vi inte dra allt för långtgående slutsatser men vi hoppas ändå i någon mån kunna bidra till forskning om landshövdingsämbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnevik, Maria LU and Eskilsson, Max LU
supervisor
organization
course
STVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Landshövding, länsstyrelse, myndighetschef, tjänstemän, förvaltning
language
Swedish
id
3788798
date added to LUP
2013-07-01 12:53:51
date last changed
2013-07-01 12:53:51
@misc{3788798,
 abstract   = {I denna uppsats undersöker vi på ett kvalitativt sätt ämbetet landshövding. Syftet är att få en bredare bild av ett annars relativt outforskat ämne och vår frågeställning är ”Vad gör en landshövding och finns det spänningar mellan roller som finns i ämbetet?”. De roller som undersöks är rollen som myndighetschef, ambassadör samt politisk aktör. Materialet består primärt av samtalsintervjuer med tre tidigare landshövdingar samt ett antal statliga utredningar. 
	Intervjupersonerna har genomgående liknande syn på det praktiska arbetet och vilka roller som ryms i ämbetet men olika syn på till exempel landshövdingens legitimitet. De roller vi valt att studera används för att ringa in ämbetet. Spänningar mellan dessa såg vi bland annat mellan vem landshövdingen främst ska företräda – staten eller länet. På grund av det begränsade materialet kan vi inte dra allt för långtgående slutsatser men vi hoppas ändå i någon mån kunna bidra till forskning om landshövdingsämbetet.},
 author    = {Gunnevik, Maria and Eskilsson, Max},
 keyword   = {Landshövding,länsstyrelse,myndighetschef,tjänstemän,förvaltning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Landshövdingen – en minikung? En studie av ämbetets olika roller},
 year     = {2013},
}