Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen -en studie av det EU-rättsliga mervärdesskattesystemet samt de förslag framlagda för dess förbättring

Gillgren, Kalle LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
EU:s mervärdesskattesystem är idag uppbyggt kring destinationslandsprincipen, vilket innebär att försäljning till annat land inom EU inte påläggs någon skatt. Mervärdesskatt upptas istället i destinationslandet. Detta var till en början tänkt som en övergångs-ordning. Den slutliga ordningen för mervärdesbeskattningens vidkommande var tänkt att baseras på ursprungslandsprincipen, där skatt läggs på även vid gränsöverskridande köp i det land där varan säljs från eller där tjänsten utförs, dvs. dess ursprungsland. Det har gått över 25 år sedan idén först framlades, men ingen förändring har ännu skett. I ljuset av detta stillestånd bestämde sig kommissionen 2011 för att lägga om rodret och istället satsa på att förbättra den rådande... (More)
EU:s mervärdesskattesystem är idag uppbyggt kring destinationslandsprincipen, vilket innebär att försäljning till annat land inom EU inte påläggs någon skatt. Mervärdesskatt upptas istället i destinationslandet. Detta var till en början tänkt som en övergångs-ordning. Den slutliga ordningen för mervärdesbeskattningens vidkommande var tänkt att baseras på ursprungslandsprincipen, där skatt läggs på även vid gränsöverskridande köp i det land där varan säljs från eller där tjänsten utförs, dvs. dess ursprungsland. Det har gått över 25 år sedan idén först framlades, men ingen förändring har ännu skett. I ljuset av detta stillestånd bestämde sig kommissionen 2011 för att lägga om rodret och istället satsa på att förbättra den rådande destinationslandsprincipen. Denna övergångsordning skall nu istället få permanent status.

Denna uppsats syftar att analysera dessa två principer. Detta inte endast utifrån ett juridiskt perspektiv, utan även ekonomiska och politiska aspekter har vägts in i framställningen.

Enligt min uppfattning skulle ursprungslandsprincipen, åtminstone på ett principiellt plan, vara det mest gynnsamma för EU. Ett införande av denna skulle innebära att nationell och intraeuropeisk handel skulle vara underkastad samma systematik. Dessutom skulle mervärdesskattekedjan upprätthållas vilket skulle stävja de bedrägerier som idag är vanligt förekommande vid gränsöverskridande handel. Dock har mervärdesskatterna inte nog harmoniserats, samt inte tillräckliga garantier ställts för ett clearing-system mellan medlemsländerna, för att detta i dagsläget skall kunna bli en realitet.

Jag utvärderar och analyserar även det nuvarande mervärdesskattesystemet utifrån de största problem detta idag medför: neutralitetsbrist, höga administrativa kostnader och dess öppenhet för karusellbedrägerier. Dessutom analyserar jag de problemen som omgärdar undantaget för skatteplikt för finansiella tjänster. Jag sluter mig här till att det nuvarande systemet på flera punkter är mycket bristfälligt. Dessutom är de förslag till lösningar EU framlagt enligt mig av mycket kortsiktig karaktär.

Eftersom destinationslandsprincipen är den idag rådande principen har jag analyserat denna utifrån dess faktiska verkningar och de problem den innebär för stater och företag. Ursprungslandsprincipen kan av givna skäl inte analyseras utifrån hur de de facto fungerar. Istället behandlas denna princip utifrån de fördelar ett införande skulle kunna medföra, samt varför det mött sådant motstånd bland EU:s medlemsländer. Detsamma gäller de övriga förslag framlagda i doktrin jag valt att analysera: VIVAT, CVAT och RTVAT. (Less)
Abstract
The European VAT system is built around the destination principle, which means that intra-community sales are exempt from taxation. Instead VAT is collected in the buyers member state. This system is in fact an interim system, and according to art. 402 of the VAT directive must be replaced by a system based on the origin principle. This would mean that VAT is also levied on intra-community sales by the sellers state, i.e. where the services or goods has its origin. In the 25 years since this proposal was first made by the European Commission, it have failed to convince the European Council of its advantages. In the light of this, the European Commission 2011 decided to change their aim, and are now instead working to improve the current... (More)
The European VAT system is built around the destination principle, which means that intra-community sales are exempt from taxation. Instead VAT is collected in the buyers member state. This system is in fact an interim system, and according to art. 402 of the VAT directive must be replaced by a system based on the origin principle. This would mean that VAT is also levied on intra-community sales by the sellers state, i.e. where the services or goods has its origin. In the 25 years since this proposal was first made by the European Commission, it have failed to convince the European Council of its advantages. In the light of this, the European Commission 2011 decided to change their aim, and are now instead working to improve the current VAT system.

This thesis aims to analyze these two principles. Not only from a judicial point of view, but also from a political and economic perspective.

It is my belief that the origin principle on paper is the vastly superior principle. If this system where to become a reality, it would mean that national and intra-community sales would work in the same systematic way. It would also mean that the VAT chain would be sustained, which would solve the problem the European Union has with MTIC-fraud. Unfortunately it is currently not a political possibility, since the VAT rates are not sufficiently harmonized, and fiscal guarantees for a clearing-house mechanism have not been made.

This thesis also evaluates the current VAT system and the complications that it results in, such as a lack of neutrality, high administrative costs for states and business´ and its vulnerability to MTIC-fraud. I also examines the tax exemption for financial services. I conclude that the current destination principle-based system is inadequate, and the suggestions put forward by the European Commission to amend it often are very short-sighted.

The current VAT system is analyzed based on the actual results it causes states and business´. The origin principle has never been introduced, and hence can not be analyzed in this way. This part of the thesis instead aims to conclude which benefits it could have on the European Union and its member states. This also applies to the other suggestions this thesis aims to examine: VIVAT, CVAT and RTVAT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gillgren, Kalle LU
supervisor
organization
alternative title
The destination principle and the origin principle - A study of the EU VAT system and the suggestions made for its improvement
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt Mervärdesskatt Destinationslandsprincipen Ursprungslandsprincipen
language
Swedish
id
3789332
date added to LUP
2013-06-05 18:49:40
date last changed
2013-06-05 18:49:40
@misc{3789332,
 abstract   = {The European VAT system is built around the destination principle, which means that intra-community sales are exempt from taxation. Instead VAT is collected in the buyers member state. This system is in fact an interim system, and according to art. 402 of the VAT directive must be replaced by a system based on the origin principle. This would mean that VAT is also levied on intra-community sales by the sellers state, i.e. where the services or goods has its origin. In the 25 years since this proposal was first made by the European Commission, it have failed to convince the European Council of its advantages. In the light of this, the European Commission 2011 decided to change their aim, and are now instead working to improve the current VAT system.

This thesis aims to analyze these two principles. Not only from a judicial point of view, but also from a political and economic perspective.

It is my belief that the origin principle on paper is the vastly superior principle. If this system where to become a reality, it would mean that national and intra-community sales would work in the same systematic way. It would also mean that the VAT chain would be sustained, which would solve the problem the European Union has with MTIC-fraud. Unfortunately it is currently not a political possibility, since the VAT rates are not sufficiently harmonized, and fiscal guarantees for a clearing-house mechanism have not been made.

This thesis also evaluates the current VAT system and the complications that it results in, such as a lack of neutrality, high administrative costs for states and business´ and its vulnerability to MTIC-fraud. I also examines the tax exemption for financial services. I conclude that the current destination principle-based system is inadequate, and the suggestions put forward by the European Commission to amend it often are very short-sighted.

The current VAT system is analyzed based on the actual results it causes states and business´. The origin principle has never been introduced, and hence can not be analyzed in this way. This part of the thesis instead aims to conclude which benefits it could have on the European Union and its member states. This also applies to the other suggestions this thesis aims to examine: VIVAT, CVAT and RTVAT.},
 author    = {Gillgren, Kalle},
 keyword   = {Skatterätt Mervärdesskatt Destinationslandsprincipen Ursprungslandsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Destinationslandsprincipen och ursprungslandsprincipen -en studie av det EU-rättsliga mervärdesskattesystemet samt de förslag framlagda för dess förbättring},
 year     = {2013},
}