Advanced

Proximity in situ ligation as a method for detecting active Notch in breast cancer cell lines

Dahlgren, Malin (2012) MOBM15 20112
Degree Projects in Molecular Biology
Abstract (Swedish)
Bröstcancer och Notch-proteiner

Var tionde kvinna i Sverige kommer att ha drabbats av bröstcancer vid 75 års ålder. Cancerforskningens framsteg under de senaste decennierna har förbättrat diagnostik och behandling av denna sjukdom så att man nu kan rädda majoriteten av bröstcancerpatienterna. Emellertid finns det fortfarande former av bröstcancer som inte svarar på de behandlingsmetoder som används i kliniken idag. Förhoppningen är att även dessa mer motståndskraftiga former av brösttumörer har en akilleshäl som tillåter oss att döda dessa tumörceller utan att de friska cellerna skadas - det är här Notch-proteiner kan spela en roll.

Notch-proteinerna ingår i ett cellulärt signalsystem som har funnits lika länge som de flercelliga... (More)
Bröstcancer och Notch-proteiner

Var tionde kvinna i Sverige kommer att ha drabbats av bröstcancer vid 75 års ålder. Cancerforskningens framsteg under de senaste decennierna har förbättrat diagnostik och behandling av denna sjukdom så att man nu kan rädda majoriteten av bröstcancerpatienterna. Emellertid finns det fortfarande former av bröstcancer som inte svarar på de behandlingsmetoder som används i kliniken idag. Förhoppningen är att även dessa mer motståndskraftiga former av brösttumörer har en akilleshäl som tillåter oss att döda dessa tumörceller utan att de friska cellerna skadas - det är här Notch-proteiner kan spela en roll.

Notch-proteinerna ingår i ett cellulärt signalsystem som har funnits lika länge som de flercelliga organismerna. De ser ungefär likadana ut i bananflugor som i människor, och är ytterst viktiga för att koordinera cellers utveckling, genom att delta i signaleringen som bestämmer vilken typ av cell som ska utvecklas till exempelvis lever- eller muskelceller. Det har visats att det finns extra mycket Notch i vissa brösttumörer och att det verkar pågå en signalering längs denna signallinje, men vi kan ännu inte säga säkert i vilka fall proteinet är aktivt eller inte.

Notch-proteiner sitter på cellytan som en antenn och när den mottar signaler från grannceller, transporteras en del av proteinet in till cellkärnan där den kan delta i att aktivera andra gener i genomet. Flera andra proteiner kan på detta sätt uttryckas och därmed fundamentalt förändra cellens utveckling. Detta är normalt i cellernas utveckling, men i cancerceller löper sådana här mekanismer amok.

I mitt examensarbete har jag utvecklat en metod som kan användas för att visa om Notch proteinerna verkligen är aktiva eller inte. Genom att använda märkta antikroppar mot Notch och dess medhjälparprotein i cellkärnan kan vi skilja det aktiva proteinet från det inaktiva genom fluorescensmikroskopi. Med denna metod ämnar vi undersöka graden av aktivitet i odlade cancerceller och så småningom även i tumörvävnad från patienter. Vi hoppas på detta sätt kunna kartlägga om, hur, när och i vilka patientgrupper Notch har betydelse så att vi kan avgöra om detta protein är den akilleshäl som kan användas för att angripa även motståndskraftiga former av cancer.

Handledare: Sofia Gruvberger Saal
Examensarbete för masterexamen i cell- och molekylärbiologi30 hp 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Onkologisk forskning, BMC, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Malin
supervisor
organization
course
MOBM15 20112
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3799764
date added to LUP
2013-05-23 15:07:23
date last changed
2013-05-23 15:07:23
@misc{3799764,
 abstract   = {Bröstcancer och Notch-proteiner

Var tionde kvinna i Sverige kommer att ha drabbats av bröstcancer vid 75 års ålder. Cancerforskningens framsteg under de senaste decennierna har förbättrat diagnostik och behandling av denna sjukdom så att man nu kan rädda majoriteten av bröstcancerpatienterna. Emellertid finns det fortfarande former av bröstcancer som inte svarar på de behandlingsmetoder som används i kliniken idag. Förhoppningen är att även dessa mer motståndskraftiga former av brösttumörer har en akilleshäl som tillåter oss att döda dessa tumörceller utan att de friska cellerna skadas - det är här Notch-proteiner kan spela en roll.

Notch-proteinerna ingår i ett cellulärt signalsystem som har funnits lika länge som de flercelliga organismerna. De ser ungefär likadana ut i bananflugor som i människor, och är ytterst viktiga för att koordinera cellers utveckling, genom att delta i signaleringen som bestämmer vilken typ av cell som ska utvecklas till exempelvis lever- eller muskelceller. Det har visats att det finns extra mycket Notch i vissa brösttumörer och att det verkar pågå en signalering längs denna signallinje, men vi kan ännu inte säga säkert i vilka fall proteinet är aktivt eller inte.

Notch-proteiner sitter på cellytan som en antenn och när den mottar signaler från grannceller, transporteras en del av proteinet in till cellkärnan där den kan delta i att aktivera andra gener i genomet. Flera andra proteiner kan på detta sätt uttryckas och därmed fundamentalt förändra cellens utveckling. Detta är normalt i cellernas utveckling, men i cancerceller löper sådana här mekanismer amok.

I mitt examensarbete har jag utvecklat en metod som kan användas för att visa om Notch proteinerna verkligen är aktiva eller inte. Genom att använda märkta antikroppar mot Notch och dess medhjälparprotein i cellkärnan kan vi skilja det aktiva proteinet från det inaktiva genom fluorescensmikroskopi. Med denna metod ämnar vi undersöka graden av aktivitet i odlade cancerceller och så småningom även i tumörvävnad från patienter. Vi hoppas på detta sätt kunna kartlägga om, hur, när och i vilka patientgrupper Notch har betydelse så att vi kan avgöra om detta protein är den akilleshäl som kan användas för att angripa även motståndskraftiga former av cancer.

Handledare: Sofia Gruvberger Saal
Examensarbete för masterexamen i cell- och molekylärbiologi30 hp 2012
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Onkologisk forskning, BMC, Lunds Universitet},
 author    = {Dahlgren, Malin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Proximity in situ ligation as a method for detecting active Notch in breast cancer cell lines},
 year     = {2012},
}