Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunlogopedi 2013 – Kartläggning av arbetsuppgifter, arbetsmarknad och framtidsutsikter

Ax, Anna LU and Gullin, Emma LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att kartlägga kommunalt anställda logopeders arbetssituation. Fullständiga data saknas inom området och är nödvändiga för att skapa en helhetsbild och därmed kunna dra slutsatser kring hur logopeders kompetens bör utnyttjas. Materialet samlades in dels via en enkätundersökning med kommunalt yrkesverksamma logopeder, dels via intervjuer med förvaltningsanställda från två kommuner. Enkätresultaten visar att arbetsområdet är varierande och fortfarande under utveckling. Det råder stor samstämmighet kring vikten av utökade resurser för att möta det aktuella behovet. Ytterst få arbetar inom äldreomsorgen och behovet inom området lyfts som stort. Det är tydligt att yrkesinriktningen med tiden utvecklats till att bli mer... (More)
Studiens syfte var att kartlägga kommunalt anställda logopeders arbetssituation. Fullständiga data saknas inom området och är nödvändiga för att skapa en helhetsbild och därmed kunna dra slutsatser kring hur logopeders kompetens bör utnyttjas. Materialet samlades in dels via en enkätundersökning med kommunalt yrkesverksamma logopeder, dels via intervjuer med förvaltningsanställda från två kommuner. Enkätresultaten visar att arbetsområdet är varierande och fortfarande under utveckling. Det råder stor samstämmighet kring vikten av utökade resurser för att möta det aktuella behovet. Ytterst få arbetar inom äldreomsorgen och behovet inom området lyfts som stort. Det är tydligt att yrkesinriktningen med tiden utvecklats till att bli mer handledande och utbildande, vilket överensstämmer med flera av logopedernas önskemål.
Intervjudelen resulterade i fallbeskrivningar som tydligt visar att det är i barn- och utbildningsförvaltningen som logopeder finns representerade. Logopedens roll är väl etablerad även om utformning och omfattning har varierat och fortfarande delvis diskuteras. I vård- och omsorgsförvaltningen saknas logopeder och rutinerna för insatser är inte tydligt fastställda. Kunskaperna kring logopedens arbetsområden lyfts i båda förvaltningar som begränsade eller obefintliga.
Behovet av kompetensutveckling hos både logopeder och andra yrkesgrupper framkommer tydligt och är av vikt för att för att de kommunanställda på bästa sätt ska komplettera varandra yrkesmässigt. Detta för att skapa en optimal samverkan kring elever och patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ax, Anna LU and Gullin, Emma LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommun, Logoped, Omsorg, Samverkan, Skola
language
Swedish
id
3799796
date added to LUP
2013-05-23 17:38:42
date last changed
2013-05-23 17:38:42
@misc{3799796,
 abstract   = {Studiens syfte var att kartlägga kommunalt anställda logopeders arbetssituation. Fullständiga data saknas inom området och är nödvändiga för att skapa en helhetsbild och därmed kunna dra slutsatser kring hur logopeders kompetens bör utnyttjas. Materialet samlades in dels via en enkätundersökning med kommunalt yrkesverksamma logopeder, dels via intervjuer med förvaltningsanställda från två kommuner. Enkätresultaten visar att arbetsområdet är varierande och fortfarande under utveckling. Det råder stor samstämmighet kring vikten av utökade resurser för att möta det aktuella behovet. Ytterst få arbetar inom äldreomsorgen och behovet inom området lyfts som stort. Det är tydligt att yrkesinriktningen med tiden utvecklats till att bli mer handledande och utbildande, vilket överensstämmer med flera av logopedernas önskemål.
Intervjudelen resulterade i fallbeskrivningar som tydligt visar att det är i barn- och utbildningsförvaltningen som logopeder finns representerade. Logopedens roll är väl etablerad även om utformning och omfattning har varierat och fortfarande delvis diskuteras. I vård- och omsorgsförvaltningen saknas logopeder och rutinerna för insatser är inte tydligt fastställda. Kunskaperna kring logopedens arbetsområden lyfts i båda förvaltningar som begränsade eller obefintliga.
Behovet av kompetensutveckling hos både logopeder och andra yrkesgrupper framkommer tydligt och är av vikt för att för att de kommunanställda på bästa sätt ska komplettera varandra yrkesmässigt. Detta för att skapa en optimal samverkan kring elever och patienter.},
 author    = {Ax, Anna and Gullin, Emma},
 keyword   = {Kommun,Logoped,Omsorg,Samverkan,Skola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunlogopedi 2013 – Kartläggning av arbetsuppgifter, arbetsmarknad och framtidsutsikter},
 year     = {2013},
}