Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flödesanalys av en nybyggd produktionsanläggning - för planerad läkemedelsproduktion

Svensson, Martin LU (2013) MTT820 20122
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Företaget QPharma ska snart börja producera ett par nya produkter och har därför ett behov av en större produktionsanläggning. För detta ändamål har de byggt en ny fabrik där dessa produkter ska tillverkas. I och med detta finns det ett behov att undersöka de framtida flödena av material och produkter till, i och från byggnaden samt hur produktionen här ska fungera. Problemformulering:
- Var de olika produkterna och materialen ska lagras och hur lagret ska designas för att på bästa sätt kunna hantera allt från råvaror till semi-färdiga- och färdiga produkter
- Hur stort lagringsutrymme som kommer att behövas för de olika produkterna och de råvaror/material som ingår i dem
- Att göra transporterna till/från produktions- och... (More)
Bakgrund: Företaget QPharma ska snart börja producera ett par nya produkter och har därför ett behov av en större produktionsanläggning. För detta ändamål har de byggt en ny fabrik där dessa produkter ska tillverkas. I och med detta finns det ett behov att undersöka de framtida flödena av material och produkter till, i och från byggnaden samt hur produktionen här ska fungera. Problemformulering:
- Var de olika produkterna och materialen ska lagras och hur lagret ska designas för att på bästa sätt kunna hantera allt från råvaror till semi-färdiga- och färdiga produkter
- Hur stort lagringsutrymme som kommer att behövas för de olika produkterna och de råvaror/material som ingår i dem
- Att göra transporterna till/från produktions- och förpackningsenheterna så resurseffektiva som möjligt
- Söka efter, hitta och definiera möjliga flaskhalsar/resursslöseri i materialflödena för att sedan kunna förbättra dem
Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka de tidigare nämnda flödena, att ta fram en så bra lösning som möjligt på de problem som beskrivits ovan och andra problem relaterade till den nya produktionen som kan tänkas upptäckas under arbetets gång.
Metod: Som övergripande metod har aktionsforskningen använts, vilket kan sägas vara en typ av fallstudie. Både kvantitativ och kvalitativ information kommer att används i arbetet. Det abduktiva tillvägagångssättet är det som används i denna studie, vilket är en blandning mellan induktiv- och deduktiv ansats. Detta tillvägagångssätt ger större frihet att undersöka vissa problem med bas i litteraturen och andra med informationsinsamlande och har varit till stor fördel under arbetets gång. Informationen har nästan uteslutande inhämtats genom intervjuer, främst ostrukturerade, och litteraturstudier.
Slutsats: Utförd nulägesbeskrivning och analys ledde fram till en förslagsdel och efter det de rekommendationer som gavs till företaget.
Frågorna om lagret, de två första punkterna, har grundligt gåtts igenom och där har det funnits att inga stora ändringar behövs göras. De små alterneringar som möjligtvis kan komma att behövas är redan förutsedda av företaget och kan med relativ enkelhet göras om/när behovet uppstår. Även interimslagringar och lagring på olika platser har studerats.
Transporttiderna och –effektiviteten under punkt 3 har utretts och förslag har arbetats fram för att reducera dem. Denna punkt och de förslag som finns för dem, är starkt knutna till den sista där förbättringar för produktionen skulle hittas, då det visas att majoriteten av de förslag som reducerar tidsåtgången för transporterna också förbättrar produktionen. Majoriteten av de idéer och förslag som presenterats rör produktionen, vilka inefattas i punkt 4. Efter de första undersökningarna konstaterades det att produktionen av två av de 3 produkterna inte skulle kunna möta den efterfrågan som finns och därför har detta varit högt prioriterat. Totalt rekommenderades 9 förslag att implementeras, varav 6 specifika för de nya flödena och 3 allmänna som gäller företaget i stort. Dessa var bl.a. gemensamt packningsrum i den nya produktionsbyggnaden, införande av dubbla ledtider, standardiseringar i hantering av packföreskrifter, arbete med ställtidsreduceringar samt mer detaljerade och specifika flödesutformningar för de produkter som tillverkas i den nya byggnaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Martin LU
supervisor
organization
course
MTT820 20122
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Lean, Value Stream Mapping, flöden, flödesanalys, lager, batchproduktion, läkemedelsproduktion.
other publication id
5748
language
Swedish
id
3799978
date added to LUP
2013-05-27 09:34:17
date last changed
2013-08-15 19:42:43
@misc{3799978,
 abstract   = {Bakgrund: Företaget QPharma ska snart börja producera ett par nya produkter och har därför ett behov av en större produktionsanläggning. För detta ändamål har de byggt en ny fabrik där dessa produkter ska tillverkas. I och med detta finns det ett behov att undersöka de framtida flödena av material och produkter till, i och från byggnaden samt hur produktionen här ska fungera. Problemformulering:
- Var de olika produkterna och materialen ska lagras och hur lagret ska designas för att på bästa sätt kunna hantera allt från råvaror till semi-färdiga- och färdiga produkter
- Hur stort lagringsutrymme som kommer att behövas för de olika produkterna och de råvaror/material som ingår i dem
- Att göra transporterna till/från produktions- och förpackningsenheterna så resurseffektiva som möjligt
- Söka efter, hitta och definiera möjliga flaskhalsar/resursslöseri i materialflödena för att sedan kunna förbättra dem
Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka de tidigare nämnda flödena, att ta fram en så bra lösning som möjligt på de problem som beskrivits ovan och andra problem relaterade till den nya produktionen som kan tänkas upptäckas under arbetets gång. 
Metod: Som övergripande metod har aktionsforskningen använts, vilket kan sägas vara en typ av fallstudie. Både kvantitativ och kvalitativ information kommer att används i arbetet. Det abduktiva tillvägagångssättet är det som används i denna studie, vilket är en blandning mellan induktiv- och deduktiv ansats. Detta tillvägagångssätt ger större frihet att undersöka vissa problem med bas i litteraturen och andra med informationsinsamlande och har varit till stor fördel under arbetets gång. Informationen har nästan uteslutande inhämtats genom intervjuer, främst ostrukturerade, och litteraturstudier. 
Slutsats: Utförd nulägesbeskrivning och analys ledde fram till en förslagsdel och efter det de rekommendationer som gavs till företaget.
Frågorna om lagret, de två första punkterna, har grundligt gåtts igenom och där har det funnits att inga stora ändringar behövs göras. De små alterneringar som möjligtvis kan komma att behövas är redan förutsedda av företaget och kan med relativ enkelhet göras om/när behovet uppstår. Även interimslagringar och lagring på olika platser har studerats.
Transporttiderna och –effektiviteten under punkt 3 har utretts och förslag har arbetats fram för att reducera dem. Denna punkt och de förslag som finns för dem, är starkt knutna till den sista där förbättringar för produktionen skulle hittas, då det visas att majoriteten av de förslag som reducerar tidsåtgången för transporterna också förbättrar produktionen. Majoriteten av de idéer och förslag som presenterats rör produktionen, vilka inefattas i punkt 4. Efter de första undersökningarna konstaterades det att produktionen av två av de 3 produkterna inte skulle kunna möta den efterfrågan som finns och därför har detta varit högt prioriterat. Totalt rekommenderades 9 förslag att implementeras, varav 6 specifika för de nya flödena och 3 allmänna som gäller företaget i stort. Dessa var bl.a. gemensamt packningsrum i den nya produktionsbyggnaden, införande av dubbla ledtider, standardiseringar i hantering av packföreskrifter, arbete med ställtidsreduceringar samt mer detaljerade och specifika flödesutformningar för de produkter som tillverkas i den nya byggnaden.},
 author    = {Svensson, Martin},
 keyword   = {Lean,Value Stream Mapping,flöden,flödesanalys,lager,batchproduktion,läkemedelsproduktion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flödesanalys av en nybyggd produktionsanläggning - för planerad läkemedelsproduktion},
 year     = {2013},
}