Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Recruited and exploited. The effect of deportability on third country labour migrants´human and labour rights in Sweden.

Carlson, Carin LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

En stor del av västvärlden står inför en demografisk förändring bestående av en allt åldrande befolkning i kombination med ett lägre barnafödande. För att möta detta behov förenklades 2008 det juridiska ramverket i Sverige gällande arbetskraftsinvandring från tredje land. Det nya regelverket innebär att den tidigare arbetsmarknadsprövningen togs bort, istället blev det den enskilde arbetsgivarens uppgift att avgöra om tredjelandsrekrytering är nödvändig. Detta är anledningen till att arbetstillståndet numera kopplas till den enskilde arbetsgivaren då migrantarbetaren uppfyller ett specifikt behov hos denne. Förlorar migrantarbetaren jobbet blir personen deporterad om hon eller han inte hittar ett nytt jobb inom tre... (More)
Sammanfattning

En stor del av västvärlden står inför en demografisk förändring bestående av en allt åldrande befolkning i kombination med ett lägre barnafödande. För att möta detta behov förenklades 2008 det juridiska ramverket i Sverige gällande arbetskraftsinvandring från tredje land. Det nya regelverket innebär att den tidigare arbetsmarknadsprövningen togs bort, istället blev det den enskilde arbetsgivarens uppgift att avgöra om tredjelandsrekrytering är nödvändig. Detta är anledningen till att arbetstillståndet numera kopplas till den enskilde arbetsgivaren då migrantarbetaren uppfyller ett specifikt behov hos denne. Förlorar migrantarbetaren jobbet blir personen deporterad om hon eller han inte hittar ett nytt jobb inom tre månader.

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om detta regelverk och dess konsekvenser är i enlighet med internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter, etablerade inom Förenta Nationernas (FN) rådande system. En av de grundläggande mänskliga rättigheterna är att vara garanterad frihet från diskriminering baserad på exempelvis etnicitet och nationalitet. En annan viktig rättighet inom det arbetsrättsliga området är att det arbete som utförs ska vara s.k. ”decent work”.

Den teoretiska ansatsen syftar till att undersöka hur migrantarbetares deportabilitet påverkar deras mänskliga rättigheter i praktiken. Fokus är framför allt på det faktum att arbetstillståndet är knutet till en specifik arbetsgivare under de första 24 månaderna. Vidare är statens inblandning i konstruktionen av deportabilitet en viktig fråga som kan diskuteras genom att studera relationen mellan migrations- och arbetsrätt, samt vilka implikationer regelverken får i en annan juridisk kontext.

Det svenska migrationsrättsliga systemet har vissa kontrollmekanismer för att garantera att migrantarbetare inte utnyttjas och det arbetsrättsliga ramverket gäller även dessa arbetare. Trots detta rapporteras det regelbundet om hur denna grupp utsätts för både diskriminerande och kränkande behandling på den svenska arbetsmarknaden. Frågan är om ett system där den anställdes rätt att vistas legalt i Sverige är beroende av arbetsgivaren någonsin kan garantera att migrantarbetares grundläggande mänskliga rättigheter inte kränks. (Less)
Abstract
Summary

Many Western countries are on the verge of a demograhpic change. This change consists of an aging population in combination with a decreasing birth rate. To meet the need following the labour shortage, the Swedish migration framework was modified in 2008. In the new framework the former labour market examination was abolished. Instead the individual employer became the decision maker of whether third country recruitment was necessary. The work permit is now directly attached to the emloyer, as the migrant worker is filling a specific need. If the migrant worker loses the employment, she/he will be deported after three months, unless a new employment is attained.

The purpose of this thesis is to investigate and analyze... (More)
Summary

Many Western countries are on the verge of a demograhpic change. This change consists of an aging population in combination with a decreasing birth rate. To meet the need following the labour shortage, the Swedish migration framework was modified in 2008. In the new framework the former labour market examination was abolished. Instead the individual employer became the decision maker of whether third country recruitment was necessary. The work permit is now directly attached to the emloyer, as the migrant worker is filling a specific need. If the migrant worker loses the employment, she/he will be deported after three months, unless a new employment is attained.

The purpose of this thesis is to investigate and analyze whether this framework and its consequences are in accordance with international human and labour rights conventions, established within the United Nations (UN) regime. One core universal human right is the right not to be treated in a discriminatory manner based on e.g. ethnicity or nationality. Another important right within the field of international labour law is that the work performed is supposed to be so called ”decent work”.

The theoretic approach focuses on investigating how the deportability of migrant workers, mainly due to the work permits´ attachment to the employer (during the initial 24 months), effects their basic human and labour rights. Furthermore, the state´s involvement in the construction of deportability is discussed by studying the connection between immigration and labour law and the implications of these frameworks in another judicial context.

The Swedish framework of immigration law has certain supervisory mechanisms to assure that migrant workers are not exploited and national labour laws also applies to this group of workers. Inspite of this, there are regular reports on how migrant workers meet both discriminatory and degrading treatment in the Swedish labour market. The question is whether a system where the employees right to reside in Sweden is dependent on the employer ever can guarantee that the migrant workers´ basic human and labour rights are not breached. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlson, Carin LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Labour law, human rights law, immigration law, law and political science, migrant workers
language
English
id
3799987
date added to LUP
2013-06-19 08:22:19
date last changed
2013-06-19 08:22:19
@misc{3799987,
 abstract   = {Summary

Many Western countries are on the verge of a demograhpic change. This change consists of an aging population in combination with a decreasing birth rate. To meet the need following the labour shortage, the Swedish migration framework was modified in 2008. In the new framework the former labour market examination was abolished. Instead the individual employer became the decision maker of whether third country recruitment was necessary. The work permit is now directly attached to the emloyer, as the migrant worker is filling a specific need. If the migrant worker loses the employment, she/he will be deported after three months, unless a new employment is attained. 

The purpose of this thesis is to investigate and analyze whether this framework and its consequences are in accordance with international human and labour rights conventions, established within the United Nations (UN) regime. One core universal human right is the right not to be treated in a discriminatory manner based on e.g. ethnicity or nationality. Another important right within the field of international labour law is that the work performed is supposed to be so called ”decent work”.

The theoretic approach focuses on investigating how the deportability of migrant workers, mainly due to the work permits´ attachment to the employer (during the initial 24 months), effects their basic human and labour rights. Furthermore, the state´s involvement in the construction of deportability is discussed by studying the connection between immigration and labour law and the implications of these frameworks in another judicial context. 

The Swedish framework of immigration law has certain supervisory mechanisms to assure that migrant workers are not exploited and national labour laws also applies to this group of workers. Inspite of this, there are regular reports on how migrant workers meet both discriminatory and degrading treatment in the Swedish labour market. The question is whether a system where the employees right to reside in Sweden is dependent on the employer ever can guarantee that the migrant workers´ basic human and labour rights are not breached.},
 author    = {Carlson, Carin},
 keyword   = {Labour law,human rights law,immigration law,law and political science,migrant workers},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Recruited and exploited. The effect of deportability on third country labour migrants´human and labour rights in Sweden.},
 year     = {2013},
}