Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Häktning av unga lagöverträdare

Johannesson, Heidi LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Häktning är ett av de straffprocessuella tvångsmedel som utgör störst ingrepp i individens grundläggande fri och rättigheter. Att häkta en ung person får endast göras i absoluta undantagsfall och under kortast möjliga tid. Syftet med detta arbete har varit att behandla de rättsliga förutsättningar för att häkta personer under 18 år och vad det skiljer sig mot att häkta vuxna. Jag har använt mig av traditionell rättsvetenskaplig metod och tagit avstamp i nationell rätt men även undersökt hur det förhåller sig till internationella konventioner. För att få inblick i hur häktesmiljön kan se ut för unga har jag även intervjuat personal på ungdomsavdelningen på häktet i Malmö.

Inom straffrätten särbehandlas unga och vid häktning ska... (More)
Häktning är ett av de straffprocessuella tvångsmedel som utgör störst ingrepp i individens grundläggande fri och rättigheter. Att häkta en ung person får endast göras i absoluta undantagsfall och under kortast möjliga tid. Syftet med detta arbete har varit att behandla de rättsliga förutsättningar för att häkta personer under 18 år och vad det skiljer sig mot att häkta vuxna. Jag har använt mig av traditionell rättsvetenskaplig metod och tagit avstamp i nationell rätt men även undersökt hur det förhåller sig till internationella konventioner. För att få inblick i hur häktesmiljön kan se ut för unga har jag även intervjuat personal på ungdomsavdelningen på häktet i Malmö.

Inom straffrätten särbehandlas unga och vid häktning ska alternativ alltid utredas ordentligt eftersom häktning presumeras leda till skada för unga. Lagtexten uppställer krav på synnerliga skäl för häktning men vad innebörden av det är förefaller otydligt. Förarbeten gav mig inga svar och det finns få klargörande rättsfall på området. Barnombudsmannen har kritiserat domstolarna för att de inte motiverar vad som ligger till grund för vad som anses vara synnerliga skäl. Min uppfattning är att det är en sammanvägning av samtliga omständigheter där de särskilda häktningsgrunderna är av stor betydelse tillsammans med brottets svårighetsgrand och om det är flera gärningsmän som är misstänkta. Min bedömning är att ur rättssäkerhetsapsekt behöver begreppet synnerliga skäl förtydligas.

Sverige har blivit internationellt kritiserat för att så många unga sitter häktade med restriktioner och det är problematiskt eftersom isoleringen är särskilt påfrestande för unga. Det ankommer på de olika häktena att anpassa verksamheten att barnperspektivet tillgodoses genom t.ex. olika isolerings brytande åtgärder. Häktet i Malmö har en särskild ungdomsavdelning som satsar speciellt på unga häktade genom olika insatser. Det är ett steg i rätt riktning men min bedömning är att det är långt ifrån uppfyllelse av internationella förpliktelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johannesson, Heidi LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, häktning, unga lagöverträdare
language
Swedish
id
3800235
date added to LUP
2013-10-18 12:56:23
date last changed
2013-10-18 12:56:23
@misc{3800235,
 abstract   = {Häktning är ett av de straffprocessuella tvångsmedel som utgör störst ingrepp i individens grundläggande fri och rättigheter. Att häkta en ung person får endast göras i absoluta undantagsfall och under kortast möjliga tid. Syftet med detta arbete har varit att behandla de rättsliga förutsättningar för att häkta personer under 18 år och vad det skiljer sig mot att häkta vuxna. Jag har använt mig av traditionell rättsvetenskaplig metod och tagit avstamp i nationell rätt men även undersökt hur det förhåller sig till internationella konventioner. För att få inblick i hur häktesmiljön kan se ut för unga har jag även intervjuat personal på ungdomsavdelningen på häktet i Malmö.

Inom straffrätten särbehandlas unga och vid häktning ska alternativ alltid utredas ordentligt eftersom häktning presumeras leda till skada för unga. Lagtexten uppställer krav på synnerliga skäl för häktning men vad innebörden av det är förefaller otydligt. Förarbeten gav mig inga svar och det finns få klargörande rättsfall på området. Barnombudsmannen har kritiserat domstolarna för att de inte motiverar vad som ligger till grund för vad som anses vara synnerliga skäl. Min uppfattning är att det är en sammanvägning av samtliga omständigheter där de särskilda häktningsgrunderna är av stor betydelse tillsammans med brottets svårighetsgrand och om det är flera gärningsmän som är misstänkta. Min bedömning är att ur rättssäkerhetsapsekt behöver begreppet synnerliga skäl förtydligas. 

Sverige har blivit internationellt kritiserat för att så många unga sitter häktade med restriktioner och det är problematiskt eftersom isoleringen är särskilt påfrestande för unga. Det ankommer på de olika häktena att anpassa verksamheten att barnperspektivet tillgodoses genom t.ex. olika isolerings brytande åtgärder. Häktet i Malmö har en särskild ungdomsavdelning som satsar speciellt på unga häktade genom olika insatser. Det är ett steg i rätt riktning men min bedömning är att det är långt ifrån uppfyllelse av internationella förpliktelser.},
 author    = {Johannesson, Heidi},
 keyword   = {straffrätt,häktning,unga lagöverträdare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Häktning av unga lagöverträdare},
 year     = {2013},
}