Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vikt och Kvalitet av Bevisning vid Bedömningen av Komplicerade Koncentrationer En Studie av E.U. Kommissionens Beslutspraxis

Runer, Felix LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har EU-kommissionen hindrat koncentrationen i flera högprofilförbud i komplicerade fall som involverade användning av omfattande marknadsundersökningar, kundundersökningar, och i ett fall en omfattande användning av ekonometriska analyser, för att bedöma effekterna av koncentrationen. Denna uppsats undersöker dessa tre beslut samt ett antal beslut, i stora och komplexa ärenden, vilka godkändes, med eller utan åtgärder från parterna.
Parterna i en föreslagen koncentration tillbringar tid och avsevärda ekonomiska resurser för att bevisa sin sak inför kommissionen, och kommissionen måste undersöka alla de argument som parterna presenterar, liksom argument som andra parter, såsom konkurrenter och kunder, för att... (More)
Under de senaste åren har EU-kommissionen hindrat koncentrationen i flera högprofilförbud i komplicerade fall som involverade användning av omfattande marknadsundersökningar, kundundersökningar, och i ett fall en omfattande användning av ekonometriska analyser, för att bedöma effekterna av koncentrationen. Denna uppsats undersöker dessa tre beslut samt ett antal beslut, i stora och komplexa ärenden, vilka godkändes, med eller utan åtgärder från parterna.
Parterna i en föreslagen koncentration tillbringar tid och avsevärda ekonomiska resurser för att bevisa sin sak inför kommissionen, och kommissionen måste undersöka alla de argument som parterna presenterar, liksom argument som andra parter, såsom konkurrenter och kunder, för att fastställa de sannolika effekterna av koncentrationen.
Under loppet denna uppsats, har de olika typerna av argument och bevis som parterna och kommissionen använder vid undersökningen, och värdet av de olika typer av bevisning som används i argumentationen, utretts och analyserats för att avgöra huruvida det finns vissa argument eller vissa typer av bevis som bär en tyngre vikt än andra i kommissionens undersökning. Samtidigt som resultaten i denna uppsats pekar på vissa slutsatser om hierarki, och betydelsen av vissa typer av bevisning och bevisfakta, i konkurrensundersökningen, är antalet tänkbara situationer nästan oändligt, vilket förtjänar en viss försiktighet med att dra definitiva slutsatser. (Less)
Abstract
In the past few years the European Commission has made several high profile prohibition decisions that involved the use of large market investigations, surveys, and in one case the extensive use of econometric analyses, to determine the scope & effects of the concentration. These three decisions, as well as a number of newer decisions in other complex and large cases that were approved, with or without remedies, are examined and analyzed to find the most important lines of argument and their supporting evidence.

The parties in a proposed concentration spend a considerable amount of time and financial resources to prove their case before the Commission. In turn, the Commission has to examine all the arguments that the parties present, as... (More)
In the past few years the European Commission has made several high profile prohibition decisions that involved the use of large market investigations, surveys, and in one case the extensive use of econometric analyses, to determine the scope & effects of the concentration. These three decisions, as well as a number of newer decisions in other complex and large cases that were approved, with or without remedies, are examined and analyzed to find the most important lines of argument and their supporting evidence.

The parties in a proposed concentration spend a considerable amount of time and financial resources to prove their case before the Commission. In turn, the Commission has to examine all the arguments that the parties present, as well as arguments put forward but other parties, such as competitors and customers, to ascertain the likely effects of the concentration.

During the course of the paper, the different types of arguments and evidence that the parties and the Commission utilize during the investigation, and the value of the different types of evidence used in the arguments, are investigated and analyzed to ascertain whether or not there are certain arguments or certain types of evidence that carry a heavier weight than others in the Commission’s investigation. While the findings in this paper point to certain conclusions about the hierarchy and importance of certain types of evidence and arguments in competition, the variety of possible situations is almost infinite, which merits a degree of caution in drawing any definite conclusions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runer, Felix LU
supervisor
organization
alternative title
Weight and Quality of Evidence in the Assessment of Complex Concentrations - A Study of the Decisions of the E.U. Commission
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, konkurrensrätt, koncentrationskontroll, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
3800264
date added to LUP
2013-09-03 08:47:26
date last changed
2013-09-03 08:47:26
@misc{3800264,
 abstract   = {In the past few years the European Commission has made several high profile prohibition decisions that involved the use of large market investigations, surveys, and in one case the extensive use of econometric analyses, to determine the scope & effects of the concentration. These three decisions, as well as a number of newer decisions in other complex and large cases that were approved, with or without remedies, are examined and analyzed to find the most important lines of argument and their supporting evidence.

The parties in a proposed concentration spend a considerable amount of time and financial resources to prove their case before the Commission. In turn, the Commission has to examine all the arguments that the parties present, as well as arguments put forward but other parties, such as competitors and customers, to ascertain the likely effects of the concentration.

During the course of the paper, the different types of arguments and evidence that the parties and the Commission utilize during the investigation, and the value of the different types of evidence used in the arguments, are investigated and analyzed to ascertain whether or not there are certain arguments or certain types of evidence that carry a heavier weight than others in the Commission’s investigation. While the findings in this paper point to certain conclusions about the hierarchy and importance of certain types of evidence and arguments in competition, the variety of possible situations is almost infinite, which merits a degree of caution in drawing any definite conclusions.},
 author    = {Runer, Felix},
 keyword   = {EU-rätt,konkurrensrätt,koncentrationskontroll,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vikt och Kvalitet av Bevisning vid Bedömningen av Komplicerade Koncentrationer En Studie av E.U. Kommissionens Beslutspraxis},
 year     = {2013},
}