Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Snabba cash - En kritisk granskning av snabblån.

Magnusson, Evelina LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en kritisk granskning av snabblån och den reglering som finns på detta område.
Snabblån är en förhållandevis ny företeelse i Sverige, de första företagen kom 2006. Efter detta
följde en explosionsartad ökning av antalet företag, som erbjöd en liten kredit med mycket kort
löptid. Till en början var detta område i princip helt oreglerat. Företagen stod inte under
finansinspektionens tillsyn, såsom banker och andra finansinstitut gör. Krediten i sig står även den
utanför regleringen, då den föll utanför de bestämmelser som fanns i den tidigare
konsumentkreditlagen. Detta gjorde att marknaden var nästintill helt oreglerad. Det stora antalet
ansökningar om betalningsföreläggande som inkom till KFM, ledde till att... (More)
Denna uppsats är en kritisk granskning av snabblån och den reglering som finns på detta område.
Snabblån är en förhållandevis ny företeelse i Sverige, de första företagen kom 2006. Efter detta
följde en explosionsartad ökning av antalet företag, som erbjöd en liten kredit med mycket kort
löptid. Till en början var detta område i princip helt oreglerat. Företagen stod inte under
finansinspektionens tillsyn, såsom banker och andra finansinstitut gör. Krediten i sig står även den
utanför regleringen, då den föll utanför de bestämmelser som fanns i den tidigare
konsumentkreditlagen. Detta gjorde att marknaden var nästintill helt oreglerad. Det stora antalet
ansökningar om betalningsföreläggande som inkom till KFM, ledde till att problemet
uppmärksammades, och i samband med införlivandet av ett EU direktiv så valde riksdagen att även
införa vissa krav på snabblånsföretagen. Dock brast lagstiftningen i sanktionsmöjligheterna för de
myndigheter som hade att utöva tillsyn, och problemen kvarstod. Nu ligger två olika lagförslag ute
på remiss för att komma till rätta med dessa problem. Dessa ger myndigheterna, som har till uppgift
att utöva tillsyn de sanktionsmöjligheter som de behöver för denna uppgift. Dock blir analysens
slutsats att även denna lagstiftning är dåligt underbyggd och saknar bestämmelser om vad företagen
egentligen måste göra för att nå upp till kraven på en god och sund kreditgivning. Det saknas även
en klar linje mellan de olika myndigheternas tillsynsområden. Detta gör att lagen blir oklar och
utövandet av den riskerar att bli allt för godtycklig.
6 (Less)
Abstract
This thesis is a critical study of ”snabblån”, and the laws and regulations that regulate this legal
area. ”Snabblån” is a relativity new occurrence on the Swedish market, the first companies came
2006. After this, the number of companies, that offered this kind of small credit over a short
duration, grows rapidly. At first this area was basically unregulated. The companies did not fall
under the supervision of ”finansinstitutet”, like banks and other financial institute do. The credit in
itself did not fall under the laws of the previous ”konsumentkreditlagen”. This meant that the
market was almost completely unregulated. The large numbers of applications for payment that the
KFM received, led to a lot of media attention, and in... (More)
This thesis is a critical study of ”snabblån”, and the laws and regulations that regulate this legal
area. ”Snabblån” is a relativity new occurrence on the Swedish market, the first companies came
2006. After this, the number of companies, that offered this kind of small credit over a short
duration, grows rapidly. At first this area was basically unregulated. The companies did not fall
under the supervision of ”finansinstitutet”, like banks and other financial institute do. The credit in
itself did not fall under the laws of the previous ”konsumentkreditlagen”. This meant that the
market was almost completely unregulated. The large numbers of applications for payment that the
KFM received, led to a lot of media attention, and in conjunction with the incorporation of a new
EU directive, the ”riksdag” chose to introduce some regulation on the companies, that gave these
small credits. However the new laws faltered in giving the authority, charged with the supervision,
any sanctions to enforce the new laws, and the problems persisted. At this moment two different
proposals on new regulations, the will overcome these problems, is out on referral. These will give
the authorities, which are charged with the supervision, with the ability to deiced on proper
sanctions for the companies. However the conclusion of this thesis is that also this new proposal is
poorly substantiated, and lacks provisions on what is expected of the companies to fulfill the
requirement of good and sound credit. It also lacks a clear line between different authorities, and
their respective regulatory areas. This makes the law unclear and the praxis of it arbitrary. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Evelina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, civilrätt, SMSlån, snabblån, rättsekonomi
language
Swedish
id
3800361
date added to LUP
2013-09-11 14:23:44
date last changed
2013-09-11 14:23:44
@misc{3800361,
 abstract   = {This thesis is a critical study of ”snabblån”, and the laws and regulations that regulate this legal
area. ”Snabblån” is a relativity new occurrence on the Swedish market, the first companies came
2006. After this, the number of companies, that offered this kind of small credit over a short
duration, grows rapidly. At first this area was basically unregulated. The companies did not fall
under the supervision of ”finansinstitutet”, like banks and other financial institute do. The credit in
itself did not fall under the laws of the previous ”konsumentkreditlagen”. This meant that the
market was almost completely unregulated. The large numbers of applications for payment that the
KFM received, led to a lot of media attention, and in conjunction with the incorporation of a new
EU directive, the ”riksdag” chose to introduce some regulation on the companies, that gave these
small credits. However the new laws faltered in giving the authority, charged with the supervision,
any sanctions to enforce the new laws, and the problems persisted. At this moment two different
proposals on new regulations, the will overcome these problems, is out on referral. These will give
the authorities, which are charged with the supervision, with the ability to deiced on proper
sanctions for the companies. However the conclusion of this thesis is that also this new proposal is
poorly substantiated, and lacks provisions on what is expected of the companies to fulfill the
requirement of good and sound credit. It also lacks a clear line between different authorities, and
their respective regulatory areas. This makes the law unclear and the praxis of it arbitrary.},
 author    = {Magnusson, Evelina},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,civilrätt,SMSlån,snabblån,rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Snabba cash - En kritisk granskning av snabblån.},
 year     = {2013},
}