Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överföringar av asylsökande inom EU: Dublinförordningen och asylsökandes rättigheter

Westerlund, Ale LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker förhållandet mellan Dublinförordningen och skyddet för asylsökande i EU enligt flyktingkonventionen, EKMR och stadgan. Dessa garanterar asylsökande en viss rätt att inte avlägsnas från ett land där han eller hon söker asyl. Dublinförordningens syfte är däremot att snabbt och effektivt avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för asylprövning-en för att sedan överföra den asylsökanden dit. Detta kan leda till spänningar mellan Dublin-förordningen och de asylsökandes grundläggande rättigheter vilket går att undvika om det räcker med att samtliga medlemsstater är bundna av samma förpliktelser för att en överföring ska anses vara korrekt. Europadomstolen avfärdade denna metod i målet T.I. där domstolen ansåg att varje... (More)
Uppsatsen undersöker förhållandet mellan Dublinförordningen och skyddet för asylsökande i EU enligt flyktingkonventionen, EKMR och stadgan. Dessa garanterar asylsökande en viss rätt att inte avlägsnas från ett land där han eller hon söker asyl. Dublinförordningens syfte är däremot att snabbt och effektivt avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för asylprövning-en för att sedan överföra den asylsökanden dit. Detta kan leda till spänningar mellan Dublin-förordningen och de asylsökandes grundläggande rättigheter vilket går att undvika om det räcker med att samtliga medlemsstater är bundna av samma förpliktelser för att en överföring ska anses vara korrekt. Europadomstolen avfärdade denna metod i målet T.I. där domstolen ansåg att varje medlemsstat ansvarar för att de asylsökandes rättigheter inte överträds i motta-garstaten och i M.S.S. fälldes Belgien för att ha skickat asylsökande till Grekland, trots situat-ionen i landet. EU-domstolen följde upp med domen N.S. som bekräftade och utvecklade Europadomstolens resonemang men enligt stadgan. Domarna slog undan benen för Dublin-förordningen, som just nu är under reformering, och tvingar medlemsstaterna att ta hänsyn till asylsökandes rättigheter vid beslut om överföring. De lämnar dock vissa frågetecken kring när och hur en medlemsstat vet om en överföring inte är säker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerlund, Ale LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, folkrätt, migrationsrätt, asylrätt, non-refoulement, Dublinförordningen, Flyktingkonventionen, EKMR, Stadgan, M.S.S. v Belgium and Greece, C-411/10 och C-493/10
language
Swedish
id
3800445
date added to LUP
2013-10-18 13:05:03
date last changed
2013-10-18 13:05:03
@misc{3800445,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker förhållandet mellan Dublinförordningen och skyddet för asylsökande i EU enligt flyktingkonventionen, EKMR och stadgan. Dessa garanterar asylsökande en viss rätt att inte avlägsnas från ett land där han eller hon söker asyl. Dublinförordningens syfte är däremot att snabbt och effektivt avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för asylprövning-en för att sedan överföra den asylsökanden dit. Detta kan leda till spänningar mellan Dublin-förordningen och de asylsökandes grundläggande rättigheter vilket går att undvika om det räcker med att samtliga medlemsstater är bundna av samma förpliktelser för att en överföring ska anses vara korrekt. Europadomstolen avfärdade denna metod i målet T.I. där domstolen ansåg att varje medlemsstat ansvarar för att de asylsökandes rättigheter inte överträds i motta-garstaten och i M.S.S. fälldes Belgien för att ha skickat asylsökande till Grekland, trots situat-ionen i landet. EU-domstolen följde upp med domen N.S. som bekräftade och utvecklade Europadomstolens resonemang men enligt stadgan. Domarna slog undan benen för Dublin-förordningen, som just nu är under reformering, och tvingar medlemsstaterna att ta hänsyn till asylsökandes rättigheter vid beslut om överföring. De lämnar dock vissa frågetecken kring när och hur en medlemsstat vet om en överföring inte är säker.},
 author    = {Westerlund, Ale},
 keyword   = {EU-rätt,folkrätt,migrationsrätt,asylrätt,non-refoulement,Dublinförordningen,Flyktingkonventionen,EKMR,Stadgan,M.S.S. v Belgium and Greece,C-411/10 och C-493/10},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överföringar av asylsökande inom EU: Dublinförordningen och asylsökandes rättigheter},
 year     = {2013},
}