Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patentlagens nyhetskrav och dess påverkan på läkemedelsforskningen - Resultaten i förhållande till patentlagens syfte

Nyqvist, Josefin LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Patentlagstiftningen är en lagstiftning med syfte att, i det allmännas intresse, främja den industriella utvecklingen. Lagstiftaren anser att patentmöjligheten är av särskild vikt för läkemedelsindustrin då den främjar läkemedelsutvecklingen, en utveckling som även är av intresse för allmänheten. I propositionerna till patentlagen menar lagstiftaren att patentmöjligheten främjar läkemedelsindustrin då patentet leder till att forskarna får täckning för sina forskningskostnader samt ekonomisk belöning. Möjligheten till den ekonomiska ersättning som ett patent ger är även viktig när forskarna skall kommersialisera sitt läkemedel, vilket är det enda sättet för att få ut ett läkemedel på marknaden, därför att det stora riskkapital som krävs för... (More)
Patentlagstiftningen är en lagstiftning med syfte att, i det allmännas intresse, främja den industriella utvecklingen. Lagstiftaren anser att patentmöjligheten är av särskild vikt för läkemedelsindustrin då den främjar läkemedelsutvecklingen, en utveckling som även är av intresse för allmänheten. I propositionerna till patentlagen menar lagstiftaren att patentmöjligheten främjar läkemedelsindustrin då patentet leder till att forskarna får täckning för sina forskningskostnader samt ekonomisk belöning. Möjligheten till den ekonomiska ersättning som ett patent ger är även viktig när forskarna skall kommersialisera sitt läkemedel, vilket är det enda sättet för att få ut ett läkemedel på marknaden, därför att det stora riskkapital som krävs för att få ett läkemedel godkänt för kliniskt bruk kräver en rimlig chans till avkastning. Därför är såväl forskarna som allmänheten i behov av den ekonomiska ersättning som patentet säkrar. Att forskarna får sin forskning finansierad är därför en förutsättning för att allmänheten skall få tillgång till läkemedel, vilket är grunden till varför patentmöjligheten är viktig för såväl forskare som allmänheten.

För att få patent på en uppfinning måste vissa patentbarhetskrav vara uppfyllda. Uppfinningen måste vara absolut ny, ha teknisk effekt samt besitta uppfinningshöjd. Denna uppsats fokuserar enbart på nyhetskravet och dess förhållande till läkemedelsutvecklingen. Nyhetskravet säger att patent inte kan sökas för något som har blivit allmänt känt före dagen för patentansökan. Idag har forskare vid universiteten inte tillräcklig kunskap om patentförfarandet, vilket till viss del beror på att en forskares meriterar sig genom antalet publicerade artiklar och inte bara genom antalet patent. Detta innebär att forskare publicerar sina framsteg i artiklar innan en patentansökan görs och nyhetskravet är därmed inte längre uppfyllt. Att forskningen till stor del finansieras av staten som i sin tur kräver att framstegen, genom publicering, blir tillgängliga för allmänheten leder även detta till att nyhetskravet inte längre är uppfyllt och att uppfinningen inte längre är patenterbar. Dessa problem har universiteten, regeringen och företagen försökt lösa genom utbildningar och institutioner som ökar forskarnas medvetenhet samt hjälper forskarna med patentansökan, finansieringen, utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedel.

För de fall där framstegen blir allmänt kända innan dagen för patentansökan finns det inga lagstadgade undantag från nyhetskravet. Detta leder till att vissa viktiga upptäckter inte kommer kunna vidareutvecklas på grund av den bristande möjligheten till patent. Ett problem som leder till att syftet med patentlagstiftningen inte tillgodoses. I Sverige borde man därför utbilda fler forskare vi universiteten samt införa en undantagsregel, exempelvis liknande en grace period, för de fall där upptäckten blir allmänt känd innan dagen för patentansökan. (Less)
Abstract
The Swedish Patent Law is a legislation with the purpose to help the industrial growth to the benefit of society. According to the legislator the Patent Law is particularly important for the pharmaceutical industry since it encourage the development of new medicines, a development that also benefits the society. Therefore, the legislator has, in the proposal to the Patent Law, emphasized the importance of the researcher’s possibility of a patent.

A patent is required for commercialisation of a new drug since it secures the opportunity of getting financial reward, which is required to obtain the venture capital necessary for the long and very costly process of getting a new drug approved for clinical use. Commercialisation of a newly... (More)
The Swedish Patent Law is a legislation with the purpose to help the industrial growth to the benefit of society. According to the legislator the Patent Law is particularly important for the pharmaceutical industry since it encourage the development of new medicines, a development that also benefits the society. Therefore, the legislator has, in the proposal to the Patent Law, emphasized the importance of the researcher’s possibility of a patent.

A patent is required for commercialisation of a new drug since it secures the opportunity of getting financial reward, which is required to obtain the venture capital necessary for the long and very costly process of getting a new drug approved for clinical use. Commercialisation of a newly discovered substance is the only way of making the drug available for patients. Thus, the patented-based financial compensation is a premise for taking new discoveries from the laboratory to the benefit of patients, because otherwise researchers through private industry would not be able to offer the society any new pharmaceutical drugs.

If an invention is patentable depends on three different criteria: novelty, level of invention and industrial advantage and I will focus on the first one, novelty, which says that an invention is patentable if it is new and not publicly known at the day of the patent application. Today the researchers at the universities are not fully aware of the patent system, which to some extent can be explained by the fact that the success of a researcher is measured by the numbers of published articles as well as the numbers of patents. Therefore, a discovery can be publicly published before the day of the patent application. The fact that the government is financing a part of the pharmaceutical research at the universities and requires the researchers to publish their progress and make it available to the society without delay is another reason to why an invention can be publicly known before the day of the patent application and, therefore, the invention is no longer patentable. The universities, the government and the pharmaceutical companies has tried to solve this problem by educating researcher, by raising researchers awareness and by financing, developing and commercializing the pharmaceutical drugs.

Despite the effort to help researchers, there have been cases where important inventions have not fulfilled the criterion not to be publicly known before the patent application. The lack of exceptions to this criterion in the Patent Law makes it impossible to further develop these inventions. This problem means that the purpose of the Patent Law will not be satisfied. Therefore I mean that it is important to educate researchers at the universities and at the same time impose an exception to the Patent Law, e.g. a grace period, for cases in which the pharmaceutical invention becomes publicly known before the day of the patent application. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyqvist, Josefin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Patentlagen, Läkemedelspatent, Immaterialrätt, Nyhetskrav
language
Swedish
id
3800483
date added to LUP
2013-09-11 14:26:34
date last changed
2013-09-11 14:26:34
@misc{3800483,
 abstract   = {{The Swedish Patent Law is a legislation with the purpose to help the industrial growth to the benefit of society. According to the legislator the Patent Law is particularly important for the pharmaceutical industry since it encourage the development of new medicines, a development that also benefits the society. Therefore, the legislator has, in the proposal to the Patent Law, emphasized the importance of the researcher’s possibility of a patent.

A patent is required for commercialisation of a new drug since it secures the opportunity of getting financial reward, which is required to obtain the venture capital necessary for the long and very costly process of getting a new drug approved for clinical use. Commercialisation of a newly discovered substance is the only way of making the drug available for patients. Thus, the patented-based financial compensation is a premise for taking new discoveries from the laboratory to the benefit of patients, because otherwise researchers through private industry would not be able to offer the society any new pharmaceutical drugs.

If an invention is patentable depends on three different criteria: novelty, level of invention and industrial advantage and I will focus on the first one, novelty, which says that an invention is patentable if it is new and not publicly known at the day of the patent application. Today the researchers at the universities are not fully aware of the patent system, which to some extent can be explained by the fact that the success of a researcher is measured by the numbers of published articles as well as the numbers of patents. Therefore, a discovery can be publicly published before the day of the patent application. The fact that the government is financing a part of the pharmaceutical research at the universities and requires the researchers to publish their progress and make it available to the society without delay is another reason to why an invention can be publicly known before the day of the patent application and, therefore, the invention is no longer patentable. The universities, the government and the pharmaceutical companies has tried to solve this problem by educating researcher, by raising researchers awareness and by financing, developing and commercializing the pharmaceutical drugs.

Despite the effort to help researchers, there have been cases where important inventions have not fulfilled the criterion not to be publicly known before the patent application. The lack of exceptions to this criterion in the Patent Law makes it impossible to further develop these inventions. This problem means that the purpose of the Patent Law will not be satisfied. Therefore I mean that it is important to educate researchers at the universities and at the same time impose an exception to the Patent Law, e.g. a grace period, for cases in which the pharmaceutical invention becomes publicly known before the day of the patent application.}},
 author    = {{Nyqvist, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patentlagens nyhetskrav och dess påverkan på läkemedelsforskningen - Resultaten i förhållande till patentlagens syfte}},
 year     = {{2013}},
}