Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Religionsfrihet i det svenska utbildningsväsendet - en studie om religiös klädsel och religiösa symboler

Olsson, Caroline LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sverige utvecklas i en allt mer multireligiös anda och religion tar åter igen en allt större plats i samhället. Syftet med denna uppsats är att, inom skolans sfär, utreda problematiken kring religionsfrihet uttryckt i klädsel och symboler. Därutöver behandlas dess olika motstående intressen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka när religionsfriheten kan inskränkas. Uppsatsen behandlar bl.a. frågeställningar om huruvida positiv och negativ religionsfrihet tillåts lika stort utrymme inom skolan, om hur man avgör vilka kläder och symboler som är religiösa och om vi kan vi inskränka en elevs religionsutövning i olika utsträckning beroende på om skolan är offentlig eller privat. Uppsatsen omfattar endast utbildningsverksamheter över... (More)
Sverige utvecklas i en allt mer multireligiös anda och religion tar åter igen en allt större plats i samhället. Syftet med denna uppsats är att, inom skolans sfär, utreda problematiken kring religionsfrihet uttryckt i klädsel och symboler. Därutöver behandlas dess olika motstående intressen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka när religionsfriheten kan inskränkas. Uppsatsen behandlar bl.a. frågeställningar om huruvida positiv och negativ religionsfrihet tillåts lika stort utrymme inom skolan, om hur man avgör vilka kläder och symboler som är religiösa och om vi kan vi inskränka en elevs religionsutövning i olika utsträckning beroende på om skolan är offentlig eller privat. Uppsatsen omfattar endast utbildningsverksamheter över grundnivå och de fall där elever uttrycker en religiös manifestation. Uppsatsen skrivs utifrån de situationer då en elev uttrycker en religiös manifestation. I begränsad utsträckning kommer även genderjämlikhet behandlas.

Fokus i uppsatsen ligger på RF:s och EKMR:s bestämmelser om religionsfrihet. Stadgandena om diskriminering och om utbildning behandlas inte i någon större utsträckning. Material som används är lag, förarbeten, praxis, doktrin och Skolverkets vägledningar.

Utredningen visar att vid bedömningen huruvida en manifestation är skyddad av artikel 9 EKMR ställs krav på att den s.k. Arrowsmith-principen uppfylls. Positiv och negativ religionsfrihet kan förklaras som två sidor av samma mynt och därför torde de få lika stort utrymme inom skolans sfär. Det synes att varken den positiva eller den negativa religionsfriheten kan utvidgas utan att inskränka och därmed kränka den andra rättigheten. Praxis från Europadomstolen är gedigen men konventionsstaternas bedömningsmarginal medför en osäkerhet kring hur liknande frågor skulle besvaras i Sverige. Vid en uttolkning av en symbols eller klädsels status som religiös bör vikten läggas vid vilket sammanhang symbolen eller klädseln förekommit i. Vad den enskilde och en tredje part anser om klädseln eller symbolen kan även ha inverkan på statusen. Privata och offentliga verksamheter har olika parametrar att ta hänsyn till, såsom demokrati, pluralism, neutralitet och säkerhet, men sammantaget är en bedömning i varje enskilt fall nödvändig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Caroline LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Religiös Manifestation, Artikel 9 EKMR, Religionsfrihet, Statsrätt, Mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
3800519
date added to LUP
2013-10-18 12:58:24
date last changed
2013-10-18 12:58:24
@misc{3800519,
 abstract   = {Sverige utvecklas i en allt mer multireligiös anda och religion tar åter igen en allt större plats i samhället. Syftet med denna uppsats är att, inom skolans sfär, utreda problematiken kring religionsfrihet uttryckt i klädsel och symboler. Därutöver behandlas dess olika motstående intressen. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka när religionsfriheten kan inskränkas. Uppsatsen behandlar bl.a. frågeställningar om huruvida positiv och negativ religionsfrihet tillåts lika stort utrymme inom skolan, om hur man avgör vilka kläder och symboler som är religiösa och om vi kan vi inskränka en elevs religionsutövning i olika utsträckning beroende på om skolan är offentlig eller privat. Uppsatsen omfattar endast utbildningsverksamheter över grundnivå och de fall där elever uttrycker en religiös manifestation. Uppsatsen skrivs utifrån de situationer då en elev uttrycker en religiös manifestation. I begränsad utsträckning kommer även genderjämlikhet behandlas.

Fokus i uppsatsen ligger på RF:s och EKMR:s bestämmelser om religionsfrihet. Stadgandena om diskriminering och om utbildning behandlas inte i någon större utsträckning. Material som används är lag, förarbeten, praxis, doktrin och Skolverkets vägledningar. 

Utredningen visar att vid bedömningen huruvida en manifestation är skyddad av artikel 9 EKMR ställs krav på att den s.k. Arrowsmith-principen uppfylls. Positiv och negativ religionsfrihet kan förklaras som två sidor av samma mynt och därför torde de få lika stort utrymme inom skolans sfär. Det synes att varken den positiva eller den negativa religionsfriheten kan utvidgas utan att inskränka och därmed kränka den andra rättigheten. Praxis från Europadomstolen är gedigen men konventionsstaternas bedömningsmarginal medför en osäkerhet kring hur liknande frågor skulle besvaras i Sverige. Vid en uttolkning av en symbols eller klädsels status som religiös bör vikten läggas vid vilket sammanhang symbolen eller klädseln förekommit i. Vad den enskilde och en tredje part anser om klädseln eller symbolen kan även ha inverkan på statusen. Privata och offentliga verksamheter har olika parametrar att ta hänsyn till, såsom demokrati, pluralism, neutralitet och säkerhet, men sammantaget är en bedömning i varje enskilt fall nödvändig.},
 author    = {Olsson, Caroline},
 keyword   = {Religiös Manifestation,Artikel 9 EKMR,Religionsfrihet,Statsrätt,Mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfrihet i det svenska utbildningsväsendet - en studie om religiös klädsel och religiösa symboler},
 year     = {2013},
}