Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Köpeskillingens användning och betydelse vid företagsförvärv

Morad Bakhti, Babak LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Företagsöverlåtelser aktualiserar flera problematiska frågeställningar kring riskfördelning och prissättning. Olika redskap kan användas av parterna för att komma överens om köpeskillingens storlek. Detta arbete beskriver hur köparen kan balansera transaktionsriskerna genom olika strategier som är kopplade till överlåtelseavtal.
Det förmånligaste alternativet för en säljare är att erhålla en kontant köpeskilling vid köparens tillträde. Att erhålla köpeskillingen senare än tillträdesdagen och i annat än ett monetärt belopp, är förknippat med en hög risk för säljaren. Köparen kan ersätta en kontant betalning med vederlag i egna aktier. Genom en tredelad köpeskillingsreglering förskjuter köparen över en del av risken på säljaren. Det är även... (More)
Företagsöverlåtelser aktualiserar flera problematiska frågeställningar kring riskfördelning och prissättning. Olika redskap kan användas av parterna för att komma överens om köpeskillingens storlek. Detta arbete beskriver hur köparen kan balansera transaktionsriskerna genom olika strategier som är kopplade till överlåtelseavtal.
Det förmånligaste alternativet för en säljare är att erhålla en kontant köpeskilling vid köparens tillträde. Att erhålla köpeskillingen senare än tillträdesdagen och i annat än ett monetärt belopp, är förknippat med en hög risk för säljaren. Köparen kan ersätta en kontant betalning med vederlag i egna aktier. Genom en tredelad köpeskillingsreglering förskjuter köparen över en del av risken på säljaren. Det är även viktigt att köparen skyddas mot en nedgång av köpeobjektets värde. Med hjälp av olika finansiella metoder s.k. prismekanismer, kan köparen knyta köpeskillingens erläggande till framtida prestationer i målbolaget. Tillvägagångssättet bör vara mest användbart gentemot volatila företag. Dessa prismekanismer kan även nyttjas då köparen misstänker att målbolaget inte kan generera den avkastning som säljaren utlovat. Köparen kan även hålla inne köpeskillingen genom att deponera en del av ersättningen hos tredje man. Genom detta escrow-avtal skyddar sig köpare mot en ekonomiskt svag motpart som inte har råd att betala eventuella ersättningsanspråk. Köparens bud på målbolaget bygger normalt på vissa finansiella förutsättningar. Mellan avtalsdagen och tillträdesdagen kan dessa förutsättningar genomgå stora förändringar. För att minimera denna problematik kan man använda sig utav justeringsmekanismer som korrigerar budet i efterhand. En annan köparvänlig möjlighet är att endast förvärva en del av aktierna i målbolaget, samtidigt som man ingår ett optionsavtal avseende rätten att köpa resterande aktier i bolaget. På så sätt delar köparen transaktionsriskerna med säljaren och minskar sitt finansieringsbehov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Morad Bakhti, Babak LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, företagsöverlåtelser, företagsförvärv, prestationspris, köpeskilling
language
Swedish
id
3800535
date added to LUP
2013-09-11 14:24:20
date last changed
2013-09-11 14:24:20
@misc{3800535,
 abstract   = {Företagsöverlåtelser aktualiserar flera problematiska frågeställningar kring riskfördelning och prissättning. Olika redskap kan användas av parterna för att komma överens om köpeskillingens storlek. Detta arbete beskriver hur köparen kan balansera transaktionsriskerna genom olika strategier som är kopplade till överlåtelseavtal.
Det förmånligaste alternativet för en säljare är att erhålla en kontant köpeskilling vid köparens tillträde. Att erhålla köpeskillingen senare än tillträdesdagen och i annat än ett monetärt belopp, är förknippat med en hög risk för säljaren. Köparen kan ersätta en kontant betalning med vederlag i egna aktier. Genom en tredelad köpeskillingsreglering förskjuter köparen över en del av risken på säljaren. Det är även viktigt att köparen skyddas mot en nedgång av köpeobjektets värde. Med hjälp av olika finansiella metoder s.k. prismekanismer, kan köparen knyta köpeskillingens erläggande till framtida prestationer i målbolaget. Tillvägagångssättet bör vara mest användbart gentemot volatila företag. Dessa prismekanismer kan även nyttjas då köparen misstänker att målbolaget inte kan generera den avkastning som säljaren utlovat. Köparen kan även hålla inne köpeskillingen genom att deponera en del av ersättningen hos tredje man. Genom detta escrow-avtal skyddar sig köpare mot en ekonomiskt svag motpart som inte har råd att betala eventuella ersättningsanspråk. Köparens bud på målbolaget bygger normalt på vissa finansiella förutsättningar. Mellan avtalsdagen och tillträdesdagen kan dessa förutsättningar genomgå stora förändringar. För att minimera denna problematik kan man använda sig utav justeringsmekanismer som korrigerar budet i efterhand. En annan köparvänlig möjlighet är att endast förvärva en del av aktierna i målbolaget, samtidigt som man ingår ett optionsavtal avseende rätten att köpa resterande aktier i bolaget. På så sätt delar köparen transaktionsriskerna med säljaren och minskar sitt finansieringsbehov.},
 author    = {Morad Bakhti, Babak},
 keyword   = {Associationsrätt,företagsöverlåtelser,företagsförvärv,prestationspris,köpeskilling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köpeskillingens användning och betydelse vid företagsförvärv},
 year     = {2013},
}