Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Du, staten och marken

Kron, David LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna uppsats har till syfte att redogöra för gällande rätt kring expropriation i Sverige samt hur ingreppet påverkas av egendomsskyddet i RF. Vidare behandlas i korthet hur rättsområdet har utvecklats under 1900-talet samt hur EKMR har influerat den svenska rätten. Uppsatsen innehåller ett komparativt avsnitt där den danska expropriationsrätten samt det konstitutionella egendomsskydd undersöks i korthet. Sverige har bedrivit en aktiv miljöpolitik de senaste årtiondena och har ett visst synsätt gällande anläggande och bevarande av nationalparker, som skiljer sig från vår granne Danmark, trots våra nära kulturella och rättsliga band.

Det svenska egendomsskyddet har haft en låg ställning. Det svenska egendomsskyddet har... (More)
Sammanfattning
Denna uppsats har till syfte att redogöra för gällande rätt kring expropriation i Sverige samt hur ingreppet påverkas av egendomsskyddet i RF. Vidare behandlas i korthet hur rättsområdet har utvecklats under 1900-talet samt hur EKMR har influerat den svenska rätten. Uppsatsen innehåller ett komparativt avsnitt där den danska expropriationsrätten samt det konstitutionella egendomsskydd undersöks i korthet. Sverige har bedrivit en aktiv miljöpolitik de senaste årtiondena och har ett visst synsätt gällande anläggande och bevarande av nationalparker, som skiljer sig från vår granne Danmark, trots våra nära kulturella och rättsliga band.

Det svenska egendomsskyddet har haft en låg ställning. Det svenska egendomsskyddet har stärkts och expropriationsförfarandet har förändrats, främst vad gäller ökad ersättning. Författaren anser sig tyda en utveckling där det svenska egendomsskyddet har preciserats i takt med inkorporeringen av EKMR till att mer likna det danska egendomsskyddet.

Expropriation tillämpas i allt mindre utsträckning av det allmänna, inte nödvändigtvis på grund av ett stärkt egendomsskydd, utan för att förutsättningarna som rådde vid 1970-talet har förändrats radikalt. Det allmänna är inte längre den primära förvärvaren av mark med syfte att anlägga bostadsområden då bostadspolitiken har förändrats och avregleringen av bostadsmarknaden ökat.

Vad gäller expropriation för naturvårdsändamål, främst för att anlägga nationalparker, har författaren upptäckt att det mer eller mindre aldrig sker. Förvärv av mark för att anlägga nationalparker sker näst intill via frivilliga förvärv, vilket i sig uppfyller de bakomliggande syftena bakom. Expropriation ska helst inte genomföras, men finnas som ett tillgängligt verktyg för att säkerställa väsentliga allmänintressen.

Summary
The main purpose of this paper is to examine the applicable law regarding expropriation and the encroachment regarding the constitutional protection of property. This paper will also, in short, mention the Swedish development of law as well as the impact of the incorporation of the ECHR and its influence on Swedish law. A comparative section is included in this paper where the author will in short compare and analyze the content of the Danish law regarding expropriation and property protection. Sweden has during the last decades pursued an active environmental policy, and has a somewhat unique position regarding the construction and maintaining national parks. This position is vastly different from the Danish, despite our common culture and legal cultures.

The Swedish protection of property has held a low position. The Swedish property protection has grown stronger and along with the changed application of expropriation, especially when it comes to the amount of the compensation paid to the landowner. This author believes he can sense a development in Swedish law, regarding property protection, which is heading towards the like of Danish law. The application of expropriation has as well changed. The state and the municipalities use expropriation less and less, not necessarily because of the strengthened property protection, but because of changed circumstances since the 1970s. The state and the municipalities are no longer the main planners and developers of housing since the real estate market has been deregulated.

Regarding expropriation for appropriate nature conservation, mainly to develop national parks has, more or less never happened. A purchase to secure land for nature conservation is conducted voluntarily in most cases, which is according to the purpose of expropriation. Expropriation is a tool which is preferably not used, but still available to secure the common interests of the public. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kron, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Expropriation, Naturvårdsändamål
language
Swedish
id
3800538
date added to LUP
2013-10-18 12:55:40
date last changed
2013-10-18 12:55:40
@misc{3800538,
 abstract   = {Sammanfattning
Denna uppsats har till syfte att redogöra för gällande rätt kring expropriation i Sverige samt hur ingreppet påverkas av egendomsskyddet i RF. Vidare behandlas i korthet hur rättsområdet har utvecklats under 1900-talet samt hur EKMR har influerat den svenska rätten. Uppsatsen innehåller ett komparativt avsnitt där den danska expropriationsrätten samt det konstitutionella egendomsskydd undersöks i korthet. Sverige har bedrivit en aktiv miljöpolitik de senaste årtiondena och har ett visst synsätt gällande anläggande och bevarande av nationalparker, som skiljer sig från vår granne Danmark, trots våra nära kulturella och rättsliga band. 

Det svenska egendomsskyddet har haft en låg ställning. Det svenska egendomsskyddet har stärkts och expropriationsförfarandet har förändrats, främst vad gäller ökad ersättning. Författaren anser sig tyda en utveckling där det svenska egendomsskyddet har preciserats i takt med inkorporeringen av EKMR till att mer likna det danska egendomsskyddet. 

Expropriation tillämpas i allt mindre utsträckning av det allmänna, inte nödvändigtvis på grund av ett stärkt egendomsskydd, utan för att förutsättningarna som rådde vid 1970-talet har förändrats radikalt. Det allmänna är inte längre den primära förvärvaren av mark med syfte att anlägga bostadsområden då bostadspolitiken har förändrats och avregleringen av bostadsmarknaden ökat. 

Vad gäller expropriation för naturvårdsändamål, främst för att anlägga nationalparker, har författaren upptäckt att det mer eller mindre aldrig sker. Förvärv av mark för att anlägga nationalparker sker näst intill via frivilliga förvärv, vilket i sig uppfyller de bakomliggande syftena bakom. Expropriation ska helst inte genomföras, men finnas som ett tillgängligt verktyg för att säkerställa väsentliga allmänintressen.

Summary
The main purpose of this paper is to examine the applicable law regarding expropriation and the encroachment regarding the constitutional protection of property. This paper will also, in short, mention the Swedish development of law as well as the impact of the incorporation of the ECHR and its influence on Swedish law. A comparative section is included in this paper where the author will in short compare and analyze the content of the Danish law regarding expropriation and property protection. Sweden has during the last decades pursued an active environmental policy, and has a somewhat unique position regarding the construction and maintaining national parks. This position is vastly different from the Danish, despite our common culture and legal cultures. 

The Swedish protection of property has held a low position. The Swedish property protection has grown stronger and along with the changed application of expropriation, especially when it comes to the amount of the compensation paid to the landowner. This author believes he can sense a development in Swedish law, regarding property protection, which is heading towards the like of Danish law. The application of expropriation has as well changed. The state and the municipalities use expropriation less and less, not necessarily because of the strengthened property protection, but because of changed circumstances since the 1970s. The state and the municipalities are no longer the main planners and developers of housing since the real estate market has been deregulated. 

Regarding expropriation for appropriate nature conservation, mainly to develop national parks has, more or less never happened. A purchase to secure land for nature conservation is conducted voluntarily in most cases, which is according to the purpose of expropriation. Expropriation is a tool which is preferably not used, but still available to secure the common interests of the public.},
 author    = {Kron, David},
 keyword   = {Expropriation,Naturvårdsändamål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Du, staten och marken},
 year     = {2013},
}