Advanced

Pactum turpe - avtal i strid med god sed

Josefson, Hedvig LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Principen om pactum turpe är en allmän rättsprincip i den svenska rätten. Den innebär att rätten kan avvisa en talan om avtalet som ligger till grund för talan strider med lag eller god sed. I denna uppsats utreder jag huruvida principen om pactum turpe fortfarande är tillämplig och, om så är fallet, om tillämpning av principen står i strid med rätten till domstolsprövning.
Historiskt sett går det att härleda principen tillbaka till romarriket. Idag framförs det dock kritik mot den, främst synpunkten att det är för komplicerat och osäkert att fastslå vad som utgör god sed i ett modern samhälle. Hur principen tillämpas i allmän domstol idag och problematiken kring det belyses med hjälp av fyra rättsfall samt en redogörelse för åsikter och... (More)
Principen om pactum turpe är en allmän rättsprincip i den svenska rätten. Den innebär att rätten kan avvisa en talan om avtalet som ligger till grund för talan strider med lag eller god sed. I denna uppsats utreder jag huruvida principen om pactum turpe fortfarande är tillämplig och, om så är fallet, om tillämpning av principen står i strid med rätten till domstolsprövning.
Historiskt sett går det att härleda principen tillbaka till romarriket. Idag framförs det dock kritik mot den, främst synpunkten att det är för komplicerat och osäkert att fastslå vad som utgör god sed i ett modern samhälle. Hur principen tillämpas i allmän domstol idag och problematiken kring det belyses med hjälp av fyra rättsfall samt en redogörelse för åsikter och tankar ur doktrinen.

I analysen lyfts framförallt tre argument för att principen om pactum turpe är utspelad: (i) det går inte att fastställa vad som utgör god sed idag (ii) skyldigheten att pröva reella och seriösa tvister tränger undan avvisning av osedlig avtal (iii) vad som förut var en processrättslig prövning liknar numera mer en civilrättslig sådan.
Mot dessa argument står ett starkt; principen om pactum turpe fyller en viktig funktion som säkerhetsventil då domstolen måste upprätthålla förtroendet för rättsväsendet.
Principen om pactum turpe kommer enligt mig att tillämpas även i framtiden men utrymmet för att göra det är ytterst snävt. (Less)
Abstract
The rule of pactum turpe is a general legal principle in Sweden. Because of this rule the court the right to dismiss claims concerning immoral agreements. This paper investigates whether the rule of pactum turpe is still applicable or not and whether it is compatible with the right to trial.
It is possible to trace the rule of pactum turpe back to the Roman law though its applicability is not as certain in today’s legal system. How it is applied and what problems can arise with it is discussed in this paper.

There are three main reasons to believe that the rule of pactum turpe should be inapplicable: (i) it is not possible to establish what is considered immoral in a modern society (ii) the right to trial is stronger than the rule of... (More)
The rule of pactum turpe is a general legal principle in Sweden. Because of this rule the court the right to dismiss claims concerning immoral agreements. This paper investigates whether the rule of pactum turpe is still applicable or not and whether it is compatible with the right to trial.
It is possible to trace the rule of pactum turpe back to the Roman law though its applicability is not as certain in today’s legal system. How it is applied and what problems can arise with it is discussed in this paper.

There are three main reasons to believe that the rule of pactum turpe should be inapplicable: (i) it is not possible to establish what is considered immoral in a modern society (ii) the right to trial is stronger than the rule of pactum turpe (iii) this rule of dismissal does now presume a legal investigation.
Though, against these arguments there is one that is hard to disregard. That is the fact that what makes the rule of pactum turpe still applicable is it’s very unique use as a way of maintaining the trust in the judicial system.

The rule of pactum turpe is not a legal principle out of date, but it has a very limited applicability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefson, Hedvig LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avtalsrätt, pactum turpe
language
Swedish
id
3800548
date added to LUP
2013-10-18 12:55:11
date last changed
2013-10-18 12:55:11
@misc{3800548,
 abstract   = {The rule of pactum turpe is a general legal principle in Sweden. Because of this rule the court the right to dismiss claims concerning immoral agreements. This paper investigates whether the rule of pactum turpe is still applicable or not and whether it is compatible with the right to trial.
It is possible to trace the rule of pactum turpe back to the Roman law though its applicability is not as certain in today’s legal system. How it is applied and what problems can arise with it is discussed in this paper.

There are three main reasons to believe that the rule of pactum turpe should be inapplicable: (i) it is not possible to establish what is considered immoral in a modern society (ii) the right to trial is stronger than the rule of pactum turpe (iii) this rule of dismissal does now presume a legal investigation.
Though, against these arguments there is one that is hard to disregard. That is the fact that what makes the rule of pactum turpe still applicable is it’s very unique use as a way of maintaining the trust in the judicial system.

The rule of pactum turpe is not a legal principle out of date, but it has a very limited applicability.},
 author    = {Josefson, Hedvig},
 keyword   = {avtalsrätt,pactum turpe},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pactum turpe - avtal i strid med god sed},
 year     = {2013},
}