Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Politiska verkställighetshinder i migrationsrätten - en komparativ studie mellan Sverige och Danmark

Hägglund, Amanda LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract
This essay aims to investigate and compare the rules regarding impediments to enforcement in Swedish and Danish migration law. Furthermore, a comparison will be made concerning the legal implications that follow when these rules get applied and allow a foreign citizen or a person without a nationality to stay within the states territory. The rules that will be examined in this essay are so called political impediments to enforcement that forbid the states to expel or return a foreign citizen or a person not having a nationality to a country where there is a risk that this person will be subjected to death penalty, torture, inhuman or degrading treatment or punishment. These rules also oblige the states to observe the principle of... (More)
This essay aims to investigate and compare the rules regarding impediments to enforcement in Swedish and Danish migration law. Furthermore, a comparison will be made concerning the legal implications that follow when these rules get applied and allow a foreign citizen or a person without a nationality to stay within the states territory. The rules that will be examined in this essay are so called political impediments to enforcement that forbid the states to expel or return a foreign citizen or a person not having a nationality to a country where there is a risk that this person will be subjected to death penalty, torture, inhuman or degrading treatment or punishment. These rules also oblige the states to observe the principle of non-refoulement. These regulations become relevant when a foreign citizen or a person without a nationality does not have a legal right to stay in the country since he or she has been denied residence permit. Despite of this, one may be allowed to stay if the rules of impediments to enforcement are applicable.

The conclusions that have been drawn from this investigation are that the articles in Convention relating to the Status of Refugees, European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment are the most important international obligations when it comes to political impediments to enforcement. The national Swedish and Danish regulations are based on these articles. Secondly, the national rules in Swedish and Danish migration law play a conclusive role considering crime deportations and also when one has been denied residence permit. On the other hand, the consequences that follow when applying these rules are very unlike. In Sweden, the practicing of these rules may lead to a residence permit. In Denmark however, a foreign citizen or a person of no nationality may be allowed to stay there on very limited permits called tålt ophold. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra verkställighetshinder vid avlägsnandebeslut i den svenska och danska utlänningslagstiftningen. Dessutom jämförs de rättsliga konsekvenserna som följer för de personer som får stanna i landet på grund av att reglerna tillämpas och sätter stopp för utresa. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka ländernas reglering om så kallade politiska verkställighetshinder som förbjuder utsändelse till länder där en utlänning riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt förföljelse. Regleringen aktualiseras när en utlänning inte har en laglig rätt att uppehålla sig i Sverige eller Danmark på grund av att man nekats eller förlorat... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra verkställighetshinder vid avlägsnandebeslut i den svenska och danska utlänningslagstiftningen. Dessutom jämförs de rättsliga konsekvenserna som följer för de personer som får stanna i landet på grund av att reglerna tillämpas och sätter stopp för utresa. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka ländernas reglering om så kallade politiska verkställighetshinder som förbjuder utsändelse till länder där en utlänning riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt förföljelse. Regleringen aktualiseras när en utlänning inte har en laglig rätt att uppehålla sig i Sverige eller Danmark på grund av att man nekats eller förlorat rätten till uppehåll. I ett sådant läge kan en utlänning trots detta ändå få stanna i landet på grund av dessa hinder.

De slutsatser jag har kommit fram till är att Flyktingkonventionen, Europakonventionen och FN:s tortyrkonvention är de viktigaste konventionerna som länderna har ingått gällande politiska verkställighetshinder. Ländernas respektive regleringar är baserade på de relevanta artiklarna i dessa konventioner. Ländernas nationella regler får främst betydelse vid utvisning på grund av brott och även i de fallen en utlänning inte uppnår kraven för att beviljas uppehållstillstånd. Däremot blir konsekvenserna mycket olika vid tillämpningen av reglerna. I Sverige beviljas en utlänning uppehållstillstånd i de fall verkställighetshindrena tillämpas. I Danmark däremot riskerar utlänningen att få leva på tålt ophold med alla de frihetsinskränkande förpliktelser detta innebär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägglund, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Migrationsrätt, Utlänningslagen, Udlændingeloven, verkställighetshinder, politiska verkställighetshinder
language
Swedish
id
3800684
date added to LUP
2013-09-11 14:12:42
date last changed
2016-05-11 10:26:21
@misc{3800684,
 abstract   = {This essay aims to investigate and compare the rules regarding impediments to enforcement in Swedish and Danish migration law. Furthermore, a comparison will be made concerning the legal implications that follow when these rules get applied and allow a foreign citizen or a person without a nationality to stay within the states territory. The rules that will be examined in this essay are so called political impediments to enforcement that forbid the states to expel or return a foreign citizen or a person not having a nationality to a country where there is a risk that this person will be subjected to death penalty, torture, inhuman or degrading treatment or punishment. These rules also oblige the states to observe the principle of non-refoulement. These regulations become relevant when a foreign citizen or a person without a nationality does not have a legal right to stay in the country since he or she has been denied residence permit. Despite of this, one may be allowed to stay if the rules of impediments to enforcement are applicable.

The conclusions that have been drawn from this investigation are that the articles in Convention relating to the Status of Refugees, European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment are the most important international obligations when it comes to political impediments to enforcement. The national Swedish and Danish regulations are based on these articles. Secondly, the national rules in Swedish and Danish migration law play a conclusive role considering crime deportations and also when one has been denied residence permit. On the other hand, the consequences that follow when applying these rules are very unlike. In Sweden, the practicing of these rules may lead to a residence permit. In Denmark however, a foreign citizen or a person of no nationality may be allowed to stay there on very limited permits called tålt ophold.},
 author    = {Hägglund, Amanda},
 keyword   = {Migrationsrätt,Utlänningslagen,Udlændingeloven,verkställighetshinder,politiska verkställighetshinder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Politiska verkställighetshinder i migrationsrätten - en komparativ studie mellan Sverige och Danmark},
 year     = {2013},
}