Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Folkhemmets baksida - om 1934 och 1941 års steriliseringslagar

Cederholm, Amanda LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar tillkomsten av 1934 och 1941 års steriliseringslagar. En kronologisk genomgång av utredningarna som föregick lagarna följs av ett avsnitt med tankar kring steriliseringarna från nutida författare.
1929 års steriliseringsutredning präglas av rashygieniska tankar. Man ville att steriliseringslagen skulle omfatta sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka. Sterilisering skulle få genomföras utan samtycke om individen var oförmögen att lämna sådant.
I 1933 års utredning betonar man vikten av sterilisering av de sinnesslöa. Man ville överlåta beslut om sterilisering av sinnesslöa helt på läkarna, då man ansåg att steriliseringsgrunden var så uppenbar att någon myndighetskontroll inte behövdes.
I 1936 års utredning,... (More)
Denna uppsats behandlar tillkomsten av 1934 och 1941 års steriliseringslagar. En kronologisk genomgång av utredningarna som föregick lagarna följs av ett avsnitt med tankar kring steriliseringarna från nutida författare.
1929 års steriliseringsutredning präglas av rashygieniska tankar. Man ville att steriliseringslagen skulle omfatta sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka. Sterilisering skulle få genomföras utan samtycke om individen var oförmögen att lämna sådant.
I 1933 års utredning betonar man vikten av sterilisering av de sinnesslöa. Man ville överlåta beslut om sterilisering av sinnesslöa helt på läkarna, då man ansåg att steriliseringsgrunden var så uppenbar att någon myndighetskontroll inte behövdes.
I 1936 års utredning, inför 1941 års lag, ville man ta bort kravet på att oförmågan att lämna samtycke skulle vara varaktig. Kretsen av personer som kunde steriliseras utan samtycke utvidgades till att omfatta personer med ett asocialt levnadssätt.
I 1941 års lag infördes även en medicinsk indikation, vilken bara var tillämplig på kvinnor. Indikationen kom att användas på kvinnor som var utslitna på grund av många barnafödslar samt att de arbetade heltid och samtidigt skötte allt i hemmet. Man ville hjälpa dessa kvinnor genom en sterilisering, för att hindra födseln av fler barn som skulle slita ut kvinnorna ytterligare.
Sterilisering genom indirekt tvång förekom ofta, som villkor för exempelvis utskrivning från anstalt eller abort.
Dåtidens värderingar var väldigt annorlunda än vad de är idag, då man på den tiden ansåg att vissa människor inte var önskvärda och inte ens borde få födas. (Less)
Abstract
This is an essay concerning the establishment of the sterilization laws of 1934 and 1941. A chronological review of the enquiries preceding the laws is followed by a chapter with thoughts about the sterilizations from contemporary authors.
The enquiry concerning sterilization from 1929 is characterized by eugenic thoughts. They wanted the law to be applicable on the feeble-minded, the insane and those who suffered from epilepsy. Sterilization could be executed on a person without consent, if the person was unable to give one.
In the enquiry from 1933 the importance of sterilization of the feeble-minded is emphasized. Decisions regarding the sterilization of the feeble-minded should be left upon the physicians, because the reason for... (More)
This is an essay concerning the establishment of the sterilization laws of 1934 and 1941. A chronological review of the enquiries preceding the laws is followed by a chapter with thoughts about the sterilizations from contemporary authors.
The enquiry concerning sterilization from 1929 is characterized by eugenic thoughts. They wanted the law to be applicable on the feeble-minded, the insane and those who suffered from epilepsy. Sterilization could be executed on a person without consent, if the person was unable to give one.
In the enquiry from 1933 the importance of sterilization of the feeble-minded is emphasized. Decisions regarding the sterilization of the feeble-minded should be left upon the physicians, because the reason for sterilization was considered to be so obvious, that no government control was needed.
In the enquiry from 1936, preceding the sterilization law of 1941, the requirement that the inability to consent had to be permanent should be removed. The category of people who could be sterilized without consent was expanded to cover people with an anti-social behaviour.
In the law of 1941, a medical indication for sterilization was introduced, and it was only applicable on women. This indication was used on women who were worn out due to much childbirth, full time work and all the housework. The women were considered in need of help through sterilization to prevent more childbirth that could wear them out even more.
Sterilization through indirect coercion was common, for example as a precondition for abortion and discharge from institutions.
The values of the time was very different from todays, as back then a certain group of people was undesirable and was not even considered to be allowed to be born. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederholm, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, sterilisering
language
Swedish
id
3800701
date added to LUP
2013-09-11 13:43:37
date last changed
2013-09-11 13:43:37
@misc{3800701,
 abstract   = {This is an essay concerning the establishment of the sterilization laws of 1934 and 1941. A chronological review of the enquiries preceding the laws is followed by a chapter with thoughts about the sterilizations from contemporary authors. 
The enquiry concerning sterilization from 1929 is characterized by eugenic thoughts. They wanted the law to be applicable on the feeble-minded, the insane and those who suffered from epilepsy. Sterilization could be executed on a person without consent, if the person was unable to give one. 
In the enquiry from 1933 the importance of sterilization of the feeble-minded is emphasized. Decisions regarding the sterilization of the feeble-minded should be left upon the physicians, because the reason for sterilization was considered to be so obvious, that no government control was needed. 
In the enquiry from 1936, preceding the sterilization law of 1941, the requirement that the inability to consent had to be permanent should be removed. The category of people who could be sterilized without consent was expanded to cover people with an anti-social behaviour. 
In the law of 1941, a medical indication for sterilization was introduced, and it was only applicable on women. This indication was used on women who were worn out due to much childbirth, full time work and all the housework. The women were considered in need of help through sterilization to prevent more childbirth that could wear them out even more. 
Sterilization through indirect coercion was common, for example as a precondition for abortion and discharge from institutions. 
The values of the time was very different from todays, as back then a certain group of people was undesirable and was not even considered to be allowed to be born.},
 author    = {Cederholm, Amanda},
 keyword   = {rättshistoria,sterilisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Folkhemmets baksida - om 1934 och 1941 års steriliseringslagar},
 year     = {2013},
}