Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttrandefrihet och upphovsrätt -Normkonflikt mellan två rättigheter

Åkesson, Jenny LU (2013) JURK01 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Yttrandefriheten och upphovsrätten är två grundlagsreglerade rättigheter i svensk rätt. Två rättigheter med syftet att skapa förutsättningar för ett fritt samhällsskick och en intellektuell utveckling. Trots rättigheternas tydliga motiv är det inte sällan som yttrandefriheten och upphovsrätten ställs inför en intressekonflikt. En konflikt som främst ska avgöras med stöd av lag men som under särskilda omständigheter berättigar rättstillämpningen en bred marginal för en skönsmässig bedömning.
Ett aktuellt fall som behandlar denna intressekonflikt och som stödjer teorin om en bred skönsmässig bedömning är Europadomstolens dom mot grundarna till fildelningssidan The Pirate Bay. Domen är utgångspunkt i denna uppsats eftersom den representerar... (More)
Yttrandefriheten och upphovsrätten är två grundlagsreglerade rättigheter i svensk rätt. Två rättigheter med syftet att skapa förutsättningar för ett fritt samhällsskick och en intellektuell utveckling. Trots rättigheternas tydliga motiv är det inte sällan som yttrandefriheten och upphovsrätten ställs inför en intressekonflikt. En konflikt som främst ska avgöras med stöd av lag men som under särskilda omständigheter berättigar rättstillämpningen en bred marginal för en skönsmässig bedömning.
Ett aktuellt fall som behandlar denna intressekonflikt och som stödjer teorin om en bred skönsmässig bedömning är Europadomstolens dom mot grundarna till fildelningssidan The Pirate Bay. Domen är utgångspunkt i denna uppsats eftersom den representerar den gällande rättens tillämpning och belyser konfliktens viktigaste element.
I såväl Europadomstolens dom som i många tidigare avgörande anser rätten att upphovsrätten ska erhålla företräde gentemot yttrandefriheten. En olycklig utgång vad gäller skyddet för yttrandefriheten, men en utgång som jag tror är möjlig att förhindra med en mer balanserad och proportionell lagstiftning. (Less)
Abstract
Freedom of speech and copyright are two constitutional rights in Swedish law. Two rights with the aim to promote a free society and an intellectual development. Despite a clear definition of the purpose of the rights, it is not rare that freedom of speech and copyright is faced with a conflict of interest. A conflict that mainly will be resolved by law, but under certain circumstances, a more subjective assessment is entitled.
A recent case dealing with this conflict of interest that also support the theory of a wide subjective assessment, is the judgement of the European Court against the founders of the file sharing site, The Pirate Bay. This paper is based on this particular judgement since it represent current law and emphasises the... (More)
Freedom of speech and copyright are two constitutional rights in Swedish law. Two rights with the aim to promote a free society and an intellectual development. Despite a clear definition of the purpose of the rights, it is not rare that freedom of speech and copyright is faced with a conflict of interest. A conflict that mainly will be resolved by law, but under certain circumstances, a more subjective assessment is entitled.
A recent case dealing with this conflict of interest that also support the theory of a wide subjective assessment, is the judgement of the European Court against the founders of the file sharing site, The Pirate Bay. This paper is based on this particular judgement since it represent current law and emphasises the most important elements of the conflict.
In the judgement of the European Court, as in numerous previous rulings, the Court finds that copyright should receive precedence towards freedom of expression. An unfortunate outcome regarding the freedom of speech which I believe would be prevented with a better balanced and proportionate regulation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Jenny LU
supervisor
organization
course
JURK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
immaterialrätt, mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
3800752
date added to LUP
2013-09-11 14:38:33
date last changed
2013-09-11 14:38:33
@misc{3800752,
 abstract   = {Freedom of speech and copyright are two constitutional rights in Swedish law. Two rights with the aim to promote a free society and an intellectual development. Despite a clear definition of the purpose of the rights, it is not rare that freedom of speech and copyright is faced with a conflict of interest. A conflict that mainly will be resolved by law, but under certain circumstances, a more subjective assessment is entitled.
A recent case dealing with this conflict of interest that also support the theory of a wide subjective assessment, is the judgement of the European Court against the founders of the file sharing site, The Pirate Bay. This paper is based on this particular judgement since it represent current law and emphasises the most important elements of the conflict.
In the judgement of the European Court, as in numerous previous rulings, the Court finds that copyright should receive precedence towards freedom of expression. An unfortunate outcome regarding the freedom of speech which I believe would be prevented with a better balanced and proportionate regulation.},
 author    = {Åkesson, Jenny},
 keyword   = {immaterialrätt,mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yttrandefrihet och upphovsrätt -Normkonflikt mellan två rättigheter},
 year     = {2013},
}