Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vård som tvång - Har Sverige som stat en tradition av tvångsingripanden mot personer smittade med sexuellt överförbara sjukdomar och då särskilt HIV/AIDS?

Funkquist, Matilda LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract
This essay means to determine if Sweden as a nation is a radical state when it comes to venereal diseases, especially HIV/AIDS.
In order to investigate whether or not Sweden is a radical state a historical exposition of the interventions of the personal sphere through legislation will be made.
Ever since the 1700th century, the Swedish state has paid for the medical care in exchange for the intrusion of the population’s personal sphere. Since the mid 1800s, compulsory care has been possible for people who would not willingly admit to care. Since then, compulsory care has been common in the Swedish health system.
A brief description of the cholera epidemic, mental health system and addictive care will be made in order to determine if... (More)
This essay means to determine if Sweden as a nation is a radical state when it comes to venereal diseases, especially HIV/AIDS.
In order to investigate whether or not Sweden is a radical state a historical exposition of the interventions of the personal sphere through legislation will be made.
Ever since the 1700th century, the Swedish state has paid for the medical care in exchange for the intrusion of the population’s personal sphere. Since the mid 1800s, compulsory care has been possible for people who would not willingly admit to care. Since then, compulsory care has been common in the Swedish health system.
A brief description of the cholera epidemic, mental health system and addictive care will be made in order to determine if the venereal diseases were treated different and more radical than the non-venereal diseases.
In the 19th century, cholera killed around 37,000 people in Sweden. The disease was highly contagious and spread through the poorly constructed water system. In order to stop the spread towns were sealed and infected people were locked in their houses. The mentally ill have since the mid 1800s been object for invasive legislation. Since then they have been institutionalised, sterilized and lobotomised for the states wellbeing. Addictives have also been object for invasive legislation.

When HIV/AIDS was brought to people’s attention in the US in 1980, no one in Sweden gave any notice to it. Not until February 1982 was the first article on the matter published. Thereafter came the public panic, partly because no one knew how the disease spread and partly because the lack of cure and medicine. To hinder the spread, laws and bans that were directed specifically towards the gay community were founded. The bathhouse-law was founded in order to stop men having unprotected sex with other men in anonymous surroundings. A new law concerning disease control came a few years later that was remade in order to include the HIV-virus and gay men was not allowed to donate blood anymore.
The bathhouse-law is now void and the law of disease control have been updated once more with less impact of the HIV-virus but the restrictions surrounding blood donations remains. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar redogöra för frågan om Sverige som tradition är en ingripande stat vad gäller personer smittade med sexuellt överförbara sjukdomar.
I huvudsak kommer uppsatsen handla om HIV/AIDS och hur den svenska staten bemötte de smittade under 1980-talet och framåt. För att på ett lämpligt sätt tydliggöra mönstret i hur Sverige som stat har ingripit på personers privatliv kommer uppsatsen genom en historisk genomgång redogöra för de olika tvångsingreppen som skett genom lagstiftning.
Sedan 1600-talet har den svenska staten bekostat vården för befolkningen i utbyte mot att de gått med på inskränkningar i deras privatliv. Sedan mitten av 1800-talet har tvångsintagning på hospital varit möjligt för personer som inte medgav vård... (More)
Denna uppsats ämnar redogöra för frågan om Sverige som tradition är en ingripande stat vad gäller personer smittade med sexuellt överförbara sjukdomar.
I huvudsak kommer uppsatsen handla om HIV/AIDS och hur den svenska staten bemötte de smittade under 1980-talet och framåt. För att på ett lämpligt sätt tydliggöra mönstret i hur Sverige som stat har ingripit på personers privatliv kommer uppsatsen genom en historisk genomgång redogöra för de olika tvångsingreppen som skett genom lagstiftning.
Sedan 1600-talet har den svenska staten bekostat vården för befolkningen i utbyte mot att de gått med på inskränkningar i deras privatliv. Sedan mitten av 1800-talet har tvångsintagning på hospital varit möjligt för personer som inte medgav vård och därefter har tvångsingripanden varit vanligt i den svenska vårdapparaten.
För att kunna se om staten särbehandlade sexuellt överförbara sjukdomar kommer en kort jämförelse med koleraepidemin, sinnessjukvården och missbrukarvården att göras. Kolera, som smittades i huvudsak via vattensystem, orsakade ca 37,000 personers liv under mitten av 1800-talet och var en mycket smittsam och dödlig sjukdom. Sinnessjuka har sedan mitten av 1800-talet utsatts för tvångsingrepp så som tvångsintagning på institutioner, sterilisering och lobotomering. Missbrukare har även dem tvångsintagits på anstalter för vård.

När HIV/AIDS uppmärksammades i främst USA år 1980 förblev det tyst i Sverige. Först i februari 1982 publicerades den första artikeln om AIDS i Sverige. Därefter kom den allmänna paniken då man i början inte visste hur sjukdomen smittades och inga botemedel eller bromsmedel fanns. För att hindra smittospridningen instiftades lagar och åtgärder vidtogs riktade specifikt mot män som har sex med män. Bastuklubbslagen kom till för att hindra män att ha anonymt och oskyddat sex med varandra. Även en ny smittskyddslag kom ett par år senare med specifika åtgärder för HIV-smittade och homosexuella män förbjöds donera blod. I och med lagen blev tvångsundersökningar och tvångsisolering av personer som inte frivilligt gick med på vård möjligt.
Bastuklubbslagen är numera upphävd och smittskyddslagen har ersatts med en ny men restriktionerna kring att donera blod finns kvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Funkquist, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
Care or coercion – Does Sweden have a tradition of mandatory interventions towards people infected with sexually transmitted diseases, and especially HIV/AIDS?
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättshistoria, Smittskydd, HIV, AIDS, Könssjukdomar
language
Swedish
id
3800818
date added to LUP
2013-06-13 15:15:04
date last changed
2013-06-13 15:15:04
@misc{3800818,
 abstract   = {This essay means to determine if Sweden as a nation is a radical state when it comes to venereal diseases, especially HIV/AIDS. 
In order to investigate whether or not Sweden is a radical state a historical exposition of the interventions of the personal sphere through legislation will be made. 
Ever since the 1700th century, the Swedish state has paid for the medical care in exchange for the intrusion of the population’s personal sphere. Since the mid 1800s, compulsory care has been possible for people who would not willingly admit to care. Since then, compulsory care has been common in the Swedish health system.
A brief description of the cholera epidemic, mental health system and addictive care will be made in order to determine if the venereal diseases were treated different and more radical than the non-venereal diseases. 
In the 19th century, cholera killed around 37,000 people in Sweden. The disease was highly contagious and spread through the poorly constructed water system. In order to stop the spread towns were sealed and infected people were locked in their houses. The mentally ill have since the mid 1800s been object for invasive legislation. Since then they have been institutionalised, sterilized and lobotomised for the states wellbeing. Addictives have also been object for invasive legislation. 

When HIV/AIDS was brought to people’s attention in the US in 1980, no one in Sweden gave any notice to it. Not until February 1982 was the first article on the matter published. Thereafter came the public panic, partly because no one knew how the disease spread and partly because the lack of cure and medicine. To hinder the spread, laws and bans that were directed specifically towards the gay community were founded. The bathhouse-law was founded in order to stop men having unprotected sex with other men in anonymous surroundings. A new law concerning disease control came a few years later that was remade in order to include the HIV-virus and gay men was not allowed to donate blood anymore. 
The bathhouse-law is now void and the law of disease control have been updated once more with less impact of the HIV-virus but the restrictions surrounding blood donations remains.},
 author    = {Funkquist, Matilda},
 keyword   = {Rättshistoria,Smittskydd,HIV,AIDS,Könssjukdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vård som tvång - Har Sverige som stat en tradition av tvångsingripanden mot personer smittade med sexuellt överförbara sjukdomar och då särskilt HIV/AIDS?},
 year     = {2013},
}