Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

För människans eller djurens skull? En undersökning av motiv till djurskydd

Hansson, Erika LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det svenska djurskyddet är ett förhållandevis litet rättsområde som därför sällan diskuteras i juridiska sammanhang. Jag upplever att det finns ett behov av att förankra djurskyddet i etiska utgångspunkter för att få en väl fungerande djurskyddslag. Det är anledningen till att jag i den här uppsatsen har valt att undersöka hur det svenska djurskyddet har motiverats i olika tidsskeden: då djurskyddslagen tillkom, i arbetet med den nuvarande djurskyddslagen samt inför eventuella framtida förändringar på området.

Undersökningen grundar sig till övervägande del på lagförarbeten. Fokus ligger på vilka uppfattningar om djur som ligger till grund för motiven till lagarna och i vilken mån dessa är antropocentriska respektive... (More)
Det svenska djurskyddet är ett förhållandevis litet rättsområde som därför sällan diskuteras i juridiska sammanhang. Jag upplever att det finns ett behov av att förankra djurskyddet i etiska utgångspunkter för att få en väl fungerande djurskyddslag. Det är anledningen till att jag i den här uppsatsen har valt att undersöka hur det svenska djurskyddet har motiverats i olika tidsskeden: då djurskyddslagen tillkom, i arbetet med den nuvarande djurskyddslagen samt inför eventuella framtida förändringar på området.

Undersökningen grundar sig till övervägande del på lagförarbeten. Fokus ligger på vilka uppfattningar om djur som ligger till grund för motiven till lagarna och i vilken mån dessa är antropocentriska respektive icke-antropocentriska, det vill säga huruvida motiven har formats av en uppfattning om att människans position i universum är central eller ej. Uppsatsen berör också de värderingar av djur som kommer till uttryck i lagmotiven och en bedömning görs av i vilken omfattning djur tillmäts instrumentella respektive intrinsikala värden.

Resultaten av undersökningen visar att det inte i något förarbete konsekvent argumenteras utifrån ett antropocentriskt eller icke-antropocentriskt perspektiv. Däremot observerar jag en ökad benägenhet att uppmärksamma och beakta djurs behov och intressen. I min analys tittar jag särskilt på avvägningar mellan djurs och människors intressen; på vilka premisser dessa grundar sig och vad som tas i beaktande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Erika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, rättshistoria, djurskydd
language
Swedish
id
3800863
date added to LUP
2013-09-11 14:10:13
date last changed
2013-09-11 14:10:13
@misc{3800863,
 abstract   = {Det svenska djurskyddet är ett förhållandevis litet rättsområde som därför sällan diskuteras i juridiska sammanhang. Jag upplever att det finns ett behov av att förankra djurskyddet i etiska utgångspunkter för att få en väl fungerande djurskyddslag. Det är anledningen till att jag i den här uppsatsen har valt att undersöka hur det svenska djurskyddet har motiverats i olika tidsskeden: då djurskyddslagen tillkom, i arbetet med den nuvarande djurskyddslagen samt inför eventuella framtida förändringar på området. 

Undersökningen grundar sig till övervägande del på lagförarbeten. Fokus ligger på vilka uppfattningar om djur som ligger till grund för motiven till lagarna och i vilken mån dessa är antropocentriska respektive icke-antropocentriska, det vill säga huruvida motiven har formats av en uppfattning om att människans position i universum är central eller ej. Uppsatsen berör också de värderingar av djur som kommer till uttryck i lagmotiven och en bedömning görs av i vilken omfattning djur tillmäts instrumentella respektive intrinsikala värden. 

Resultaten av undersökningen visar att det inte i något förarbete konsekvent argumenteras utifrån ett antropocentriskt eller icke-antropocentriskt perspektiv. Däremot observerar jag en ökad benägenhet att uppmärksamma och beakta djurs behov och intressen. I min analys tittar jag särskilt på avvägningar mellan djurs och människors intressen; på vilka premisser dessa grundar sig och vad som tas i beaktande.},
 author    = {Hansson, Erika},
 keyword   = {allmän rättslära,rättshistoria,djurskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För människans eller djurens skull? En undersökning av motiv till djurskydd},
 year     = {2013},
}