Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnmisshandel - en rättsfallsstudie rörande straffmätning

Ehlersson, Astrid LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta arbete studerar svenska domstolars rättstillämpning vid fysiskt våld riktat mot barn. Syftet är att undersöka hur straffmätning i barnmisshandelsmål går till. Nio rättsfall rörande misshandel behandlas i arbetet: sex fall av ringa misshandel och tre av normalgraden. I samtliga fall har någon närstående till barnet varit gärningsperson. Den huvudsakliga frågeställningen är: vilken betydelse har det vid straffmätningen att ett brott begåtts just mot barn?

För att besvara frågan redogörs för rättsliga regleringar om barns rätt till skydd, barnmisshandel och straffmätning. All typ av våld mot barn är förbjudet enligt 6:1 FB. Straffansvar följer dock enbart för gärningar som uppfyller rekvisiten för misshandel i 3:5 BrB. Av 29:2 BrB... (More)
Detta arbete studerar svenska domstolars rättstillämpning vid fysiskt våld riktat mot barn. Syftet är att undersöka hur straffmätning i barnmisshandelsmål går till. Nio rättsfall rörande misshandel behandlas i arbetet: sex fall av ringa misshandel och tre av normalgraden. I samtliga fall har någon närstående till barnet varit gärningsperson. Den huvudsakliga frågeställningen är: vilken betydelse har det vid straffmätningen att ett brott begåtts just mot barn?

För att besvara frågan redogörs för rättsliga regleringar om barns rätt till skydd, barnmisshandel och straffmätning. All typ av våld mot barn är förbjudet enligt 6:1 FB. Straffansvar följer dock enbart för gärningar som uppfyller rekvisiten för misshandel i 3:5 BrB. Av 29:2 BrB framgår att om ett brott riktats mot barn ska det beaktas som försvårande vid straffmätningen. Av rättsfallsstudien konstateras att den omständigheten främst beaktas vid misshandel av små barn. I sådana fall har strängare straff även utdömts i större utsträckning.

En kompletterande fråga som ställs är om några typiska förmildrande respektive försvårande omständigheter används i rättsfall rörande barnmisshandel? Typiska försvårande omständigheter tycks vara att brottsoffret är ett barn, att brottet begåtts i hemmet och att gärningspersonen är någon som ska stå för barnets vård. Typiska förmildrande omständigheter är ofta sådana som tar utgångspunkt i att barnet agerat besvärligt eller oönskat.

Slutsatser som kan dras är att lagstiftaren ser allvarligare på misshandel mot barn, särskild då brott begås av närstående, än på övrig misshandel. Detta uttrycks genom att omständigheten att brott utförts mot barn på flera sätt kan beaktas som försvårande vid straffmätningen enligt 29:2 BrB. Av rättsfallsstudien kan dras som slutsats att domstolen tillämpar reglerna om straffmätning på ett korrekt sätt men att de allmänna reglerna om skydd av barn förbises i större utsträckning än vad lagstiftaren verkar ha avsett. (Less)
Abstract
This essay studies the application of law in cases of physical abuse of children. The aim is to investigate how Swedish courts apply the rules about the meting out of punishment and if the use is compatible with the legislators intent. Nine cases regarding assault and battery are examined in the report: six cases of petty offense and three of the normal degree. In all cases, someone close to the child has been the offender. The main issue of the essay is: what meaning has the fact that the crime was committed against a child for the meting out of punishment?

To answer this question the legal regulations concerning child abuse, punishment, and children's rights to protection are presented. All forms of violence against children are... (More)
This essay studies the application of law in cases of physical abuse of children. The aim is to investigate how Swedish courts apply the rules about the meting out of punishment and if the use is compatible with the legislators intent. Nine cases regarding assault and battery are examined in the report: six cases of petty offense and three of the normal degree. In all cases, someone close to the child has been the offender. The main issue of the essay is: what meaning has the fact that the crime was committed against a child for the meting out of punishment?

To answer this question the legal regulations concerning child abuse, punishment, and children's rights to protection are presented. All forms of violence against children are prohibited by 6:1 of the Children and Parents Code, although criminal liability only arises in cases that fulfill the necessary prerequisites in 3:5 of the Criminal Code. By 29:2 of the Criminal Code it is laid down that the circumstance that a crime is directed against a child should be taken into account as aggravating for the punishment. From the examined cases it can be concluded that the courts are taking this fact into account primarily in cases of physical abuse of younger children. These types of cases are also prone to result in stricter punishments.

Another issue presented is if there are any mitigating or aggravating circumstances that are typically used by the court in cases regarding child abuse. Of the studied cases it can be concluded that conditions such as the victim being a child, that the offence was committed in the home, and that the perpetrator is someone who is responsible for the care of the child are examples of aggravating circumstances. Mitigating factors are usually those which can be connected to unruly and/or undesirable behavior from the child.

In conclusion we see that the legislator considers physical abuse of children, particularly when the offender is a relative, as more severe than other types of assault. This is expressed by the content of the regulation in 29:2 of the Criminal Code. From the case study it can be concluded that the Swedish courts correctly applies the regulations about the meting out of punishment but overlooks the rules about protection of children to a larger extent than intended by the legislator. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ehlersson, Astrid LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, barnmisshandel, straffmätning
language
Swedish
id
3800882
date added to LUP
2013-09-11 13:46:11
date last changed
2013-09-11 13:46:11
@misc{3800882,
 abstract   = {{This essay studies the application of law in cases of physical abuse of children. The aim is to investigate how Swedish courts apply the rules about the meting out of punishment and if the use is compatible with the legislators intent. Nine cases regarding assault and battery are examined in the report: six cases of petty offense and three of the normal degree. In all cases, someone close to the child has been the offender. The main issue of the essay is: what meaning has the fact that the crime was committed against a child for the meting out of punishment? 

To answer this question the legal regulations concerning child abuse, punishment, and children's rights to protection are presented. All forms of violence against children are prohibited by 6:1 of the Children and Parents Code, although criminal liability only arises in cases that fulfill the necessary prerequisites in 3:5 of the Criminal Code. By 29:2 of the Criminal Code it is laid down that the circumstance that a crime is directed against a child should be taken into account as aggravating for the punishment. From the examined cases it can be concluded that the courts are taking this fact into account primarily in cases of physical abuse of younger children. These types of cases are also prone to result in stricter punishments.

Another issue presented is if there are any mitigating or aggravating circumstances that are typically used by the court in cases regarding child abuse. Of the studied cases it can be concluded that conditions such as the victim being a child, that the offence was committed in the home, and that the perpetrator is someone who is responsible for the care of the child are examples of aggravating circumstances. Mitigating factors are usually those which can be connected to unruly and/or undesirable behavior from the child.

In conclusion we see that the legislator considers physical abuse of children, particularly when the offender is a relative, as more severe than other types of assault. This is expressed by the content of the regulation in 29:2 of the Criminal Code. From the case study it can be concluded that the Swedish courts correctly applies the regulations about the meting out of punishment but overlooks the rules about protection of children to a larger extent than intended by the legislator.}},
 author    = {{Ehlersson, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnmisshandel - en rättsfallsstudie rörande straffmätning}},
 year     = {{2013}},
}