Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är domen tillräckligt oförenligt med EKMR?

Hult, Simon LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker under vilka omständigheter EU-domstolen anser att en medlemsstat kan vägra att erkänna eller verkställa en dom meddelad i en annan stat. I de förhandsavgöranden som studeras hänvisar invändningarna mot erkännande eller verkställighet till Bryssel I-förordningens ordre public–förbehåll. Detta då klagande anser att domstolsförfarandet i den andra medlemsstaten är oförenligt med artikel 6.1 EKMR.

I relation till detta ställs avgöranden från Strasbourgdomstolen angående tillämpningen av artikel 6.1 EKMR. Domstolen tar här ställning till invändningar om erkännande och verkställighet av domar meddelade i en annan stat. De klagande anger i dessa fall samma grund som klaganden i EU-domstolen. Deras rättigheter enligt... (More)
Uppsatsen undersöker under vilka omständigheter EU-domstolen anser att en medlemsstat kan vägra att erkänna eller verkställa en dom meddelad i en annan stat. I de förhandsavgöranden som studeras hänvisar invändningarna mot erkännande eller verkställighet till Bryssel I-förordningens ordre public–förbehåll. Detta då klagande anser att domstolsförfarandet i den andra medlemsstaten är oförenligt med artikel 6.1 EKMR.

I relation till detta ställs avgöranden från Strasbourgdomstolen angående tillämpningen av artikel 6.1 EKMR. Domstolen tar här ställning till invändningar om erkännande och verkställighet av domar meddelade i en annan stat. De klagande anger i dessa fall samma grund som klaganden i EU-domstolen. Deras rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR har åsidosatts genom domstolsförfarandet i den andra staten.

Betydelsen av de båda domstolarnas ståndpunkter har sedan analyserats och jämförts med varandra. Här identifieras en konflikt mellan domstolarnas tillämpning. EU-domstolens förhållningssätt innebär att domstolsförfarandet i den andra medlemsstaten måste vara uppenbart oförenligt med artikel 6.1 EKMR. I annat fall ska inte erkännande eller verkställighet av domen vägras. Strasbourgdomstolen uttalar att domstolsförfarandet i domens ursprungsstat måste uppfylla kraven i EKMR till fullo. Detta betyder att även icke-uppenbar oförenlighet med konventionen kan utgöra grund för att vägra erkännande eller verkställighet av domen.

Orsaken till domstolarnas olika ståndpunkter beror på att EU-domstolen har gemenskapsrättsliga faktorer att ta hänsyn till i sin tillämpning. Här åsyftas främst Bryssel I-förordningens syfte och ordre public-förbehållets uppenbarhetsrekvisit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hult, Simon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationell privat- och processrätt, Bryssel I-förordningen, Artikel 6.1 EKMR
language
Swedish
id
3800952
date added to LUP
2013-10-18 13:04:41
date last changed
2013-10-18 13:04:41
@misc{3800952,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker under vilka omständigheter EU-domstolen anser att en medlemsstat kan vägra att erkänna eller verkställa en dom meddelad i en annan stat. I de förhandsavgöranden som studeras hänvisar invändningarna mot erkännande eller verkställighet till Bryssel I-förordningens ordre public–förbehåll. Detta då klagande anser att domstolsförfarandet i den andra medlemsstaten är oförenligt med artikel 6.1 EKMR. 

I relation till detta ställs avgöranden från Strasbourgdomstolen angående tillämpningen av artikel 6.1 EKMR. Domstolen tar här ställning till invändningar om erkännande och verkställighet av domar meddelade i en annan stat. De klagande anger i dessa fall samma grund som klaganden i EU-domstolen. Deras rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR har åsidosatts genom domstolsförfarandet i den andra staten. 

Betydelsen av de båda domstolarnas ståndpunkter har sedan analyserats och jämförts med varandra. Här identifieras en konflikt mellan domstolarnas tillämpning. EU-domstolens förhållningssätt innebär att domstolsförfarandet i den andra medlemsstaten måste vara uppenbart oförenligt med artikel 6.1 EKMR. I annat fall ska inte erkännande eller verkställighet av domen vägras. Strasbourgdomstolen uttalar att domstolsförfarandet i domens ursprungsstat måste uppfylla kraven i EKMR till fullo. Detta betyder att även icke-uppenbar oförenlighet med konventionen kan utgöra grund för att vägra erkännande eller verkställighet av domen. 

Orsaken till domstolarnas olika ståndpunkter beror på att EU-domstolen har gemenskapsrättsliga faktorer att ta hänsyn till i sin tillämpning. Här åsyftas främst Bryssel I-förordningens syfte och ordre public-förbehållets uppenbarhetsrekvisit.},
 author    = {Hult, Simon},
 keyword   = {Internationell privat- och processrätt,Bryssel I-förordningen,Artikel 6.1 EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är domen tillräckligt oförenligt med EKMR?},
 year     = {2013},
}