Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Likviditetskvot - Svaret på finanskrisen?

Höjman, Niklas LU (2013) JURK01 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte har varit att redogöra för likviditetskravet i Basel III och vilka riskavvägningar som används vid produktvalen. De utvalda produkterna har kommenterats till följd av de gångna kriserna och hur likviditetskravet har utvecklats sedan det tillkom.

Under det gångna decenniet har kriser på den finansiella marknaden varit ett återkommande fenomen, inte minst i finanskrisen år 2008 som många anser är den största sedan 1930-talet. Under finanskrisen var det inte endast enstaka aktörer som gick under på grund av dåliga tider utan hela marknaden tappade förtroendet med en likviditetsbrist som följd. För att motverka liknande scenario har det nu för första gången införts ett likviditetskrav hos banker. Genom det som många anser... (More)
Uppsatsens syfte har varit att redogöra för likviditetskravet i Basel III och vilka riskavvägningar som används vid produktvalen. De utvalda produkterna har kommenterats till följd av de gångna kriserna och hur likviditetskravet har utvecklats sedan det tillkom.

Under det gångna decenniet har kriser på den finansiella marknaden varit ett återkommande fenomen, inte minst i finanskrisen år 2008 som många anser är den största sedan 1930-talet. Under finanskrisen var det inte endast enstaka aktörer som gick under på grund av dåliga tider utan hela marknaden tappade förtroendet med en likviditetsbrist som följd. För att motverka liknande scenario har det nu för första gången införts ett likviditetskrav hos banker. Genom det som många anser vara ett nyckelmoment ska det skapas en stabilare marknad då dess aktörer har möjligheten att absorbera förluster och bli tåligare.

Frågan uppstår dock kring vad som är en säker produkt, framför allt i en tid då säkra produkter tycks vara svårare att hitta. Produkterna som inkluderas i gällande likviditetskvoten är bland annat kontanter, stats- och företagsobligationer, aktier och andra kreditprodukter. Tillgångarna ska vägas in till olika mängder för att kompensera för det riskmoment som förekommer. Men i ljuset av finans- och europeiska skuldkrisen kan man konstatera att där föreligger ett betydande riskmoment i kreditprodukter och några statsobligationer. För att likviditetskvoten ska kunna förebygga en likviditetsbrist krävs det dock en variation i produktval vilket man uppnått med revideringen i januari 2013. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjman, Niklas LU
supervisor
organization
course
JURK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
3801015
date added to LUP
2013-10-18 13:02:38
date last changed
2013-10-18 13:02:38
@misc{3801015,
 abstract   = {Uppsatsens syfte har varit att redogöra för likviditetskravet i Basel III och vilka riskavvägningar som används vid produktvalen. De utvalda produkterna har kommenterats till följd av de gångna kriserna och hur likviditetskravet har utvecklats sedan det tillkom.

Under det gångna decenniet har kriser på den finansiella marknaden varit ett återkommande fenomen, inte minst i finanskrisen år 2008 som många anser är den största sedan 1930-talet. Under finanskrisen var det inte endast enstaka aktörer som gick under på grund av dåliga tider utan hela marknaden tappade förtroendet med en likviditetsbrist som följd. För att motverka liknande scenario har det nu för första gången införts ett likviditetskrav hos banker. Genom det som många anser vara ett nyckelmoment ska det skapas en stabilare marknad då dess aktörer har möjligheten att absorbera förluster och bli tåligare. 

Frågan uppstår dock kring vad som är en säker produkt, framför allt i en tid då säkra produkter tycks vara svårare att hitta. Produkterna som inkluderas i gällande likviditetskvoten är bland annat kontanter, stats- och företagsobligationer, aktier och andra kreditprodukter. Tillgångarna ska vägas in till olika mängder för att kompensera för det riskmoment som förekommer. Men i ljuset av finans- och europeiska skuldkrisen kan man konstatera att där föreligger ett betydande riskmoment i kreditprodukter och några statsobligationer. För att likviditetskvoten ska kunna förebygga en likviditetsbrist krävs det dock en variation i produktval vilket man uppnått med revideringen i januari 2013.},
 author    = {Höjman, Niklas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Likviditetskvot - Svaret på finanskrisen?},
 year     = {2013},
}