Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Solidariskt ansvar för ungdomar - en rättspolitisk diskussion

Gunnarsson, Lisa LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract
The purpose of this paper is to investigate how a change of joint responsibility for youths would correlate with the overall functions of tort law. The reason a change might be considered lies in a paper written by Kronofogdemyndigheten (Swedish state enforcement agency) and Barnombudsmannen (children's ombudsman) pointing out the negative economic effects the joint and several liability imposes on youths, and calling out for a study on how changes could be made.
The general rule in Swedish law is that when several tortfeasors contribute to the same injury, they will be jointly responsible. In effect, this means the injured party can demand that any one of the tortfeasors pay the entire damage. The tortfeasor who thusly pays the whole... (More)
The purpose of this paper is to investigate how a change of joint responsibility for youths would correlate with the overall functions of tort law. The reason a change might be considered lies in a paper written by Kronofogdemyndigheten (Swedish state enforcement agency) and Barnombudsmannen (children's ombudsman) pointing out the negative economic effects the joint and several liability imposes on youths, and calling out for a study on how changes could be made.
The general rule in Swedish law is that when several tortfeasors contribute to the same injury, they will be jointly responsible. In effect, this means the injured party can demand that any one of the tortfeasors pay the entire damage. The tortfeasor who thusly pays the whole damage may then exact what is reasonable from the other tortfeasors. The function of joint and several liability is to facilitate the payment of damages to the injured party. With joint responsibility it is sufficient that one of the tortfeasors has enough funds to compensate the injured party for him to be fully paid.
When the compensation is adjusted due to any provision, the joint and several liability will be restricted and the tortfeasors may split the responsibility. For youths there are two provisions of compensation that are relevant. Compensation may be given on the grounds of the provision of compensation applicable to children and youth in 2 kap. 4 § SkL, the application of which is close to that of the general provision of compensation in 6 kap. 2 § SkL. These two provisions both contain an assessment by which the economy of the tortfeasor is a determining factor. If it is decided that the economic condition of the tortfeasor warrants an adjustment of the amount of damages, other factors will be assessed, such as injured party's need for compensation and weather the damage was caused intentionally or through negligence. Damage due to intentional acts should only be adjusted exceptionally and the injured party's need for compensation rules out adjustment.
The provisions of compensation were put in place to prevent results that are clearly unjust, and to facilitate the readjustment of tortfeasors to society.
Some of the overall functions of tort law are compensation, placement and distribution of costs and prevention. Compensation as a function of tort law has had a pivotal role in legislative work, while prevention is central in cases where tort liability occurs due to criminal acts.
Changing the joint responsibility towards a divided responsibility for youths raises conflict with compensation and prevention as overall functions of tort law. The conclusion of this paper is nevertheless that it is possible to accomplish such a change without affecting the overall functions of tort law considerably and that there are legal policy reasons to do so. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda hur en förändring av det solidariska ansvaret för ungdomar hade överensstämt med skadeståndets övergripande funktioner. Anledningen till denna utredning är att Kronofogdemyndigheten och Barnombudsmannen påtalat att ungdomar i omfattande utsträckning drabbas negativt av att åläggas solidariskt skadeståndsansvar, och att en förändring av det solidariska ansvaret därför är önskvärd.
Huvudregeln i svensk rätt är att när flera skadevållare bidragit till samma skada, svarar de solidariskt. Det innebär att den skadelidande kan vända sig till den skadevållare som önskas, och utkräva hela skadeståndsbeloppet. Skadevållaren som på så vis betalat även för de andra ansvariga, kan sedan genom regress kräva övriga... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda hur en förändring av det solidariska ansvaret för ungdomar hade överensstämt med skadeståndets övergripande funktioner. Anledningen till denna utredning är att Kronofogdemyndigheten och Barnombudsmannen påtalat att ungdomar i omfattande utsträckning drabbas negativt av att åläggas solidariskt skadeståndsansvar, och att en förändring av det solidariska ansvaret därför är önskvärd.
Huvudregeln i svensk rätt är att när flera skadevållare bidragit till samma skada, svarar de solidariskt. Det innebär att den skadelidande kan vända sig till den skadevållare som önskas, och utkräva hela skadeståndsbeloppet. Skadevållaren som på så vis betalat även för de andra ansvariga, kan sedan genom regress kräva övriga skadevållare. Funktionen av det solidariska ansvaret är huvudsakligen att skadelidande lätt ska kunna få ersättning genom att endast behöva kräva en av skadevållarna. Det räcker därvid att en av de skadeståndsskyldiga har tillräckliga medel för att skadelidande omedelbart ska få ersättningen till handa.
När jämkning sker sätts det solidariska ansvaret ur spel, och skadevållarna kan bli delat ansvariga. För ungdomar blir två bestämmelser om jämkning aktuella. Jämkning kan ske genom jämkningsregeln för barn och ungdomar i 2 kap. 4 § SkL, och tillämpningen av denna regel när det gäller ungdomar är nära förbunden med den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL. Dessa båda jämkningsbestämmelser innehåller en skälighetsbedömning där ekonomiska förhållanden på skadevållarens sida är avgörande för om jämkning sker eller ej. Bedöms det att skadevållarens ekonomiska förhållanden föranleder jämkning beaktas omkringliggande omständigheter, såsom skadelidandes behov av ersättning, och skadehandlingens art. Skadestånd med anledning av uppsåtliga handlingar ska som huvudregel endast undantagsvis jämkas, och skadelidandes behov av ersättning utesluter att jämkning sker.
Jämkningsreglerna kom till för att förhindra klart obilliga resultat, samt tillgodose vissa kriminalpolitiska överväganden som syftade till skadevållarens återanpassning till ett normalt samhällsliv.
Några av skadeståndets övergripande funktioner är den ersättande, kostnadsplacerande, distribuerande och preventiva funktionen. Den ersättande funktionen intar en central position i modern skadeståndsrätt, och har fått stort genomslag i skadeståndslagens förarbeten, medan den preventiva funktionen är som mest relevant i fall då skadestånd åläggs på grund av brottsliga skadehandlingar.
En förändring av det solidariska ansvaret mot ett delat ansvar kommer i konflikt med både skadeståndets ersättande och preventiva funktion. Uppsatsen slutsats är dock att ungdomar kan ges en möjlighet att åläggas delat istället för solidariskt ansvar utan allt för stora ingrepp i skadeståndets övergripande funktioner, samt att det finns rättspolitiska skäl att överväga en förändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Lisa LU
supervisor
organization
alternative title
Joint responsibility affecting youths - a discussion of legal policy
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt skadeståndsrätt
language
Swedish
id
3801333
date added to LUP
2013-06-17 06:58:22
date last changed
2013-06-17 06:58:22
@misc{3801333,
 abstract   = {The purpose of this paper is to investigate how a change of joint responsibility for youths would correlate with the overall functions of tort law. The reason a change might be considered lies in a paper written by Kronofogdemyndigheten (Swedish state enforcement agency) and Barnombudsmannen (children's ombudsman) pointing out the negative economic effects the joint and several liability imposes on youths, and calling out for a study on how changes could be made.
The general rule in Swedish law is that when several tortfeasors contribute to the same injury, they will be jointly responsible. In effect, this means the injured party can demand that any one of the tortfeasors pay the entire damage. The tortfeasor who thusly pays the whole damage may then exact what is reasonable from the other tortfeasors. The function of joint and several liability is to facilitate the payment of damages to the injured party. With joint responsibility it is sufficient that one of the tortfeasors has enough funds to compensate the injured party for him to be fully paid.
When the compensation is adjusted due to any provision, the joint and several liability will be restricted and the tortfeasors may split the responsibility. For youths there are two provisions of compensation that are relevant. Compensation may be given on the grounds of the provision of compensation applicable to children and youth in 2 kap. 4 § SkL, the application of which is close to that of the general provision of compensation in 6 kap. 2 § SkL. These two provisions both contain an assessment by which the economy of the tortfeasor is a determining factor. If it is decided that the economic condition of the tortfeasor warrants an adjustment of the amount of damages, other factors will be assessed, such as injured party's need for compensation and weather the damage was caused intentionally or through negligence. Damage due to intentional acts should only be adjusted exceptionally and the injured party's need for compensation rules out adjustment.
The provisions of compensation were put in place to prevent results that are clearly unjust, and to facilitate the readjustment of tortfeasors to society.
Some of the overall functions of tort law are compensation, placement and distribution of costs and prevention. Compensation as a function of tort law has had a pivotal role in legislative work, while prevention is central in cases where tort liability occurs due to criminal acts.
Changing the joint responsibility towards a divided responsibility for youths raises conflict with compensation and prevention as overall functions of tort law. The conclusion of this paper is nevertheless that it is possible to accomplish such a change without affecting the overall functions of tort law considerably and that there are legal policy reasons to do so.},
 author    = {Gunnarsson, Lisa},
 keyword   = {civilrätt skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solidariskt ansvar för ungdomar - en rättspolitisk diskussion},
 year     = {2013},
}