Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Visst gör det ont när knoppar brister": En kvalitativ studie av somatisering hos ungdomar

Kindvall, Anna LU and Rydergård, Cina LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka somatisering hos 14 år gamla grundskoleelever kopplat till identitet, känslor, nätverk och den egna kroppen. CSI-24 (Child Somatization Inventory) distribuerades i tre åttondeklasser i södra Sverige. Utifrån enkätsvaren valdes sedan de fem med högst respektive lägst poäng ut för semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bearbetades genom tematisk innehållsanalys. I analysen identifierades följande elva teman: Normativitet, Familjerelationsstil, Nätverk, Hantering av känslor, Kognitiv förmåga, Affektiv förmåga, Prestation, Identitet, Sjukdom/Skada, Kroppen samt Mentaliseringsförmåga. Inom samtliga av dessa teman skilde sig de båda grupperna åt på flertalet sätt. Några av de mest utmärkande fynden var att... (More)
Studiens syfte var att undersöka somatisering hos 14 år gamla grundskoleelever kopplat till identitet, känslor, nätverk och den egna kroppen. CSI-24 (Child Somatization Inventory) distribuerades i tre åttondeklasser i södra Sverige. Utifrån enkätsvaren valdes sedan de fem med högst respektive lägst poäng ut för semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bearbetades genom tematisk innehållsanalys. I analysen identifierades följande elva teman: Normativitet, Familjerelationsstil, Nätverk, Hantering av känslor, Kognitiv förmåga, Affektiv förmåga, Prestation, Identitet, Sjukdom/Skada, Kroppen samt Mentaliseringsförmåga. Inom samtliga av dessa teman skilde sig de båda grupperna åt på flertalet sätt. Några av de mest utmärkande fynden var att somatiseringsgruppen hade ett tänkande färgat av större rigiditet, otydligare gränser inom familjen, större behov av övergångsobjekt, högre krav, överdriven fysisk träning samt pågående utredning för sjukdom med flertalet diffusa symptom. Diskussion förs kring att kroppen i brist på annan form av hantering, blir bärare utav somatiserarnas känslor. Fynden visar att känsla av agens samt en berättelse kring sjukdom och skador kan tänkas skydda mot somatisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kindvall, Anna LU and Rydergård, Cina LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
somatisering, CSI-24, ungdomar, icke-kliniskt sample
language
Swedish
id
3801739
date added to LUP
2013-05-31 14:42:39
date last changed
2013-05-31 14:44:02
@misc{3801739,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka somatisering hos 14 år gamla grundskoleelever kopplat till identitet, känslor, nätverk och den egna kroppen. CSI-24 (Child Somatization Inventory) distribuerades i tre åttondeklasser i södra Sverige. Utifrån enkätsvaren valdes sedan de fem med högst respektive lägst poäng ut för semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bearbetades genom tematisk innehållsanalys. I analysen identifierades följande elva teman: Normativitet, Familjerelationsstil, Nätverk, Hantering av känslor, Kognitiv förmåga, Affektiv förmåga, Prestation, Identitet, Sjukdom/Skada, Kroppen samt Mentaliseringsförmåga. Inom samtliga av dessa teman skilde sig de båda grupperna åt på flertalet sätt. Några av de mest utmärkande fynden var att somatiseringsgruppen hade ett tänkande färgat av större rigiditet, otydligare gränser inom familjen, större behov av övergångsobjekt, högre krav, överdriven fysisk träning samt pågående utredning för sjukdom med flertalet diffusa symptom. Diskussion förs kring att kroppen i brist på annan form av hantering, blir bärare utav somatiserarnas känslor. Fynden visar att känsla av agens samt en berättelse kring sjukdom och skador kan tänkas skydda mot somatisering.},
 author    = {Kindvall, Anna and Rydergård, Cina},
 keyword   = {somatisering,CSI-24,ungdomar,icke-kliniskt sample},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Visst gör det ont när knoppar brister": En kvalitativ studie av somatisering hos ungdomar},
 year     = {2013},
}