Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intubation med eller utan muskelrelaxantia - en observationsstudie om postoperativt halsont och heshet

Rönde, Emma LU and Ålund, Frida LU (2013) ANSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Halsont och heshet är en vanlig postoperativ komplikation efter oral intubation. För att underlätta intubationen används muskelavslappnande läkemedel som dock har ett flertal oönskade bieffekter och det har därför blivit allt vanligare att intubationen utförs utan dessa och istället görs efter injektion av en stor dos analgetikum och hypnotikum. Syftet med denna studie var att undersöka om det två olika metoderna att intubera – med eller utan muskelrelaxantia – påverkar patientens upplevelse postoperativt avseende graden av halsont och heshet. För att uppfylla syftet gjordes en observationsstudie med kvantitativ ansats där 54 patienter fick skatta sitt halsont och sin heshet enligt en smärtskattningsskala 2-3 samt 20-24 timmar... (More)
Halsont och heshet är en vanlig postoperativ komplikation efter oral intubation. För att underlätta intubationen används muskelavslappnande läkemedel som dock har ett flertal oönskade bieffekter och det har därför blivit allt vanligare att intubationen utförs utan dessa och istället görs efter injektion av en stor dos analgetikum och hypnotikum. Syftet med denna studie var att undersöka om det två olika metoderna att intubera – med eller utan muskelrelaxantia – påverkar patientens upplevelse postoperativt avseende graden av halsont och heshet. För att uppfylla syftet gjordes en observationsstudie med kvantitativ ansats där 54 patienter fick skatta sitt halsont och sin heshet enligt en smärtskattningsskala 2-3 samt 20-24 timmar postoperativt. Vid jämförelse kunde ingen statistisk skillnad i skattat halsont och heshet påvisas. Dock har skillnader i skattad grad av halsont och heshet mellan grupperna detekterats och detta påvisar ett behov för ytterligare studier i ämnet, såväl kvalitativa som kvantitativa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönde, Emma LU and Ålund, Frida LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intubation, muskelrelaxantia, halsont, heshet, självskattning
language
Swedish
id
3801848
date added to LUP
2013-05-29 11:30:07
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3801848,
 abstract   = {Halsont och heshet är en vanlig postoperativ komplikation efter oral intubation. För att underlätta intubationen används muskelavslappnande läkemedel som dock har ett flertal oönskade bieffekter och det har därför blivit allt vanligare att intubationen utförs utan dessa och istället görs efter injektion av en stor dos analgetikum och hypnotikum. Syftet med denna studie var att undersöka om det två olika metoderna att intubera – med eller utan muskelrelaxantia – påverkar patientens upplevelse postoperativt avseende graden av halsont och heshet. För att uppfylla syftet gjordes en observationsstudie med kvantitativ ansats där 54 patienter fick skatta sitt halsont och sin heshet enligt en smärtskattningsskala 2-3 samt 20-24 timmar postoperativt. Vid jämförelse kunde ingen statistisk skillnad i skattat halsont och heshet påvisas. Dock har skillnader i skattad grad av halsont och heshet mellan grupperna detekterats och detta påvisar ett behov för ytterligare studier i ämnet, såväl kvalitativa som kvantitativa.},
 author    = {Rönde, Emma and Ålund, Frida},
 keyword   = {Intubation,muskelrelaxantia,halsont,heshet,självskattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intubation med eller utan muskelrelaxantia - en observationsstudie om postoperativt halsont och heshet},
 year     = {2013},
}