Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den förtäckta värdeöverföringen

Asker, Henrik LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete handlar om den förtäckta värdeöverföringen. Även om termen förtäckt värdeöverföring inte går att finna någonstans i ABL, är frågor kring begreppet uppmärksammat i både förarbetena, rättspraxis och doktrinen. I samband med att ABL infördes kan den förtäckta värdeöverföringen sägas ha fått en definition genom 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL.

Enligt lagtexten ska med värdeöverföringar av detta slag avses annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.

Syftet med detta arbete är att klargöra vad som räknas som värdeöverföringar i den mening som åsyftas av 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL. För att tillgodose detta syfte kommer lagtexten att analyseras och de däri... (More)
Detta examensarbete handlar om den förtäckta värdeöverföringen. Även om termen förtäckt värdeöverföring inte går att finna någonstans i ABL, är frågor kring begreppet uppmärksammat i både förarbetena, rättspraxis och doktrinen. I samband med att ABL infördes kan den förtäckta värdeöverföringen sägas ha fått en definition genom 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL.

Enligt lagtexten ska med värdeöverföringar av detta slag avses annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget.

Syftet med detta arbete är att klargöra vad som räknas som värdeöverföringar i den mening som åsyftas av 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL. För att tillgodose detta syfte kommer lagtexten att analyseras och de däri urskiljningsbara rekvisiten affärshändelse, förmögenhetsminskning för bolaget och rent affärsmässig karaktär för bolaget att definieras. Genom att definiera de olika rekvisiten med hjälp av samtliga relevanta rättskällor, hoppas jag kunna klargöra deras innebörd och tillämpningsomfång.

I detta arbete kommer jag att uppmärksamma läsaren på att det finns i stort sett olika uppfattningar kring allt avseende dessa olika rekvisit. Med tanke på de oklarheter som kommer att uppmärksammas kring de olika rekvisiten kan det anses råda en oklarhet både kring deras innebörd och tillämpningsomfång.

Följden av detta kan sägas vara, att trots lagstiftarens ambition att definiera det som i vardagligt tal benämns som den förtäckta värdeöverföringen, så framstår definitionen enligt mig som väldigt oklar. (Less)
Abstract
The present thesis covers the concept of covert transfer of value. Although the term does not re-appear anywhere in the ABL, questions regarding the concept are raised in legislative history, case law and doctrine. When the ABL first was adopted, it may be argued that the term was, in fact, rendered a definition through 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL.

In the statute book, transfer of value is referred to another business event that generates a decrease in the company’s capital and is not of purely commercial nature for the company.

The aim of the thesis is to establish what is included in the term transfer of value in reference to its definition in 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL. Through an analysis of the statute book and thus defining the... (More)
The present thesis covers the concept of covert transfer of value. Although the term does not re-appear anywhere in the ABL, questions regarding the concept are raised in legislative history, case law and doctrine. When the ABL first was adopted, it may be argued that the term was, in fact, rendered a definition through 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL.

In the statute book, transfer of value is referred to another business event that generates a decrease in the company’s capital and is not of purely commercial nature for the company.

The aim of the thesis is to establish what is included in the term transfer of value in reference to its definition in 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL. Through an analysis of the statute book and thus defining the constituent elements business event, wealth reduction of the company and the purely commercial nature of the company using relevant legal sources, I am hoping to identify their signification and range of application.

Furthermore, I intend to shed light on different perceptions about almost everything regarding the aforementioned constituent elements. Given the prevailing misconception of these concepts, it may also be argued that the signification and range of application of the concepts lack precision and clarity.

Thus, despite the legislature’s ambition of defining what is colloquially recognized as the covert transfer of value, to me, a plausible consequence may be that the concept appears rather vague. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asker, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
The covert transfer of value
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt
language
Swedish
id
3801976
date added to LUP
2013-06-05 18:49:53
date last changed
2013-06-05 18:49:53
@misc{3801976,
 abstract   = {The present thesis covers the concept of covert transfer of value. Although the term does not re-appear anywhere in the ABL, questions regarding the concept are raised in legislative history, case law and doctrine. When the ABL first was adopted, it may be argued that the term was, in fact, rendered a definition through 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL. 

In the statute book, transfer of value is referred to another business event that generates a decrease in the company’s capital and is not of purely commercial nature for the company.

The aim of the thesis is to establish what is included in the term transfer of value in reference to its definition in 17 kap. 1 § st. 1 p 4 ABL. Through an analysis of the statute book and thus defining the constituent elements business event, wealth reduction of the company and the purely commercial nature of the company using relevant legal sources, I am hoping to identify their signification and range of application. 

Furthermore, I intend to shed light on different perceptions about almost everything regarding the aforementioned constituent elements. Given the prevailing misconception of these concepts, it may also be argued that the signification and range of application of the concepts lack precision and clarity. 

Thus, despite the legislature’s ambition of defining what is colloquially recognized as the covert transfer of value, to me, a plausible consequence may be that the concept appears rather vague.},
 author    = {Asker, Henrik},
 keyword   = {associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den förtäckta värdeöverföringen},
 year     = {2013},
}