Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vänners betydelse för återhämtning hos personer som för första gången insjuknat i psykos

Persson, Erik LU (2013) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I föreliggande studie undersöks huruvida vänskapsrelationer har någon betydelse för återhämtning efter ett års behandling hos personer som för första gången drabbats av psykos. I studien ingår 35 patienter som deltar i ett vårdprogram riktat mot nyinsjuknade som drivs av teamet för nyinsjuknad i psykos (NIP) i Malmö. Underlaget för studiens statistiska analyser består av bedömningar och självskattningar av patienternas vänskapsrelationer samt mått på funktion och symtom vid vårdkontakt respektive efter ett års behandling. Icke-parametriska test användes för att undersöka om de som bedömdes ha vänner skiljde sig avseende återhämtning från de som bedömts sakna vänner. Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka samband mellan... (More)
I föreliggande studie undersöks huruvida vänskapsrelationer har någon betydelse för återhämtning efter ett års behandling hos personer som för första gången drabbats av psykos. I studien ingår 35 patienter som deltar i ett vårdprogram riktat mot nyinsjuknade som drivs av teamet för nyinsjuknad i psykos (NIP) i Malmö. Underlaget för studiens statistiska analyser består av bedömningar och självskattningar av patienternas vänskapsrelationer samt mått på funktion och symtom vid vårdkontakt respektive efter ett års behandling. Icke-parametriska test användes för att undersöka om de som bedömdes ha vänner skiljde sig avseende återhämtning från de som bedömts sakna vänner. Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka samband mellan tillfredsställelse med kvalité och antal på sina vänskapsrelationer och återhämtning. Resultaten visar att patienterna inte skiljer sig signifikant åt vid intagning. Efter ett år skattas däremot gruppen som har vänner på en signifikant högre nivå än de som saknar vänner gällande både funktion (p=0,00, r=0,6) och symtom (p=0,01, r=0,4). Det framkom medelstarka, positiva samband mellan tillfredsställelse med antal samt kvalité på sina vänskapsrelationer och högre GAF-skattningar avseende funktion (p=0,03, r=0,37) och symtom (p=0,02, r=0,39) efter ett års behandling. Resultaten visar på vikten av att utveckla strategier för att bibehålla eller återupprätta vänskapsrelationer under behandling av förstagångs-insjuknade psykospatienter (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Erik LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
socialt nätverk, Nyinsjuknad i psykos, psykiatri, behandling
language
Swedish
id
3802423
date added to LUP
2013-06-03 13:26:35
date last changed
2013-06-03 13:26:35
@misc{3802423,
 abstract   = {I föreliggande studie undersöks huruvida vänskapsrelationer har någon betydelse för återhämtning efter ett års behandling hos personer som för första gången drabbats av psykos. I studien ingår 35 patienter som deltar i ett vårdprogram riktat mot nyinsjuknade som drivs av teamet för nyinsjuknad i psykos (NIP) i Malmö. Underlaget för studiens statistiska analyser består av bedömningar och självskattningar av patienternas vänskapsrelationer samt mått på funktion och symtom vid vårdkontakt respektive efter ett års behandling. Icke-parametriska test användes för att undersöka om de som bedömdes ha vänner skiljde sig avseende återhämtning från de som bedömts sakna vänner. Korrelationsanalyser genomfördes för att undersöka samband mellan tillfredsställelse med kvalité och antal på sina vänskapsrelationer och återhämtning. Resultaten visar att patienterna inte skiljer sig signifikant åt vid intagning. Efter ett år skattas däremot gruppen som har vänner på en signifikant högre nivå än de som saknar vänner gällande både funktion (p=0,00, r=0,6) och symtom (p=0,01, r=0,4). Det framkom medelstarka, positiva samband mellan tillfredsställelse med antal samt kvalité på sina vänskapsrelationer och högre GAF-skattningar avseende funktion (p=0,03, r=0,37) och symtom (p=0,02, r=0,39) efter ett års behandling. Resultaten visar på vikten av att utveckla strategier för att bibehålla eller återupprätta vänskapsrelationer under behandling av förstagångs-insjuknade psykospatienter},
 author    = {Persson, Erik},
 keyword   = {socialt nätverk,Nyinsjuknad i psykos,psykiatri,behandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vänners betydelse för återhämtning hos personer som för första gången insjuknat i psykos},
 year     = {2013},
}