Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operationssjuksköterskans erfarenheter och kunskap om hygienriktlinjer på operationssalen.

Hansson, Martin LU and Lincoln Saavedra, Daniela LU (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt
I Patientsäkerhetslagen beskrivs patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”. Detta innebär att vårdpersonal ska ha kompetens att skydda patienten mot olika typer av vårdrelaterade skador. Postoperativa infektioner är den tredje vanligaste orsaken till infektion i samband med vård. Orsaken till postoperativa sårinfektioner kan bero på att hygienriktlinjer inte är uppdaterade eller följs av personalen. Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskans kunskap om aktuella hygienriktlinjer och uppfattning av dess följsamhet på operationssalen. Metod: Den valda metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkätundersökningen genomfördes på fyra operationsavdelningar inom Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö och Lund. Studien... (More)
Abstrakt
I Patientsäkerhetslagen beskrivs patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”. Detta innebär att vårdpersonal ska ha kompetens att skydda patienten mot olika typer av vårdrelaterade skador. Postoperativa infektioner är den tredje vanligaste orsaken till infektion i samband med vård. Orsaken till postoperativa sårinfektioner kan bero på att hygienriktlinjer inte är uppdaterade eller följs av personalen. Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskans kunskap om aktuella hygienriktlinjer och uppfattning av dess följsamhet på operationssalen. Metod: Den valda metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkätundersökningen genomfördes på fyra operationsavdelningar inom Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö och Lund. Studien inkluderade två specialiteter, allmän kirurgi och ortopedisk kirurgi. Totalt inkluderades 83 operationssjuksköterskor i studien. Av de 83 anställda operationssjuksköterskorna valde 62 att svara på enkäten vilket var en svarsfrekvens på 75 %. Resultat: Studiens resultat visar att operationssjuksköterskorna har aktuella kunskaper angående hygienriktlinjerna på operationssalen. Det framkom inte några signifikanta skillnader i kunskaper hos operationssjuksköterskorna mellan de två specialiteterna som jämfördes. Resultatet visar även att operationssjuksköterskan uppfattar att det förekommer brister i följsamheten av hygienriktlinjerna på operationssalen.
Slutsats: Författarna anser att det behövs ytterligare forskning och ett ständigt utvecklingsarbete för att bättre implementera hygienriktlinjer i operationssjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Martin LU and Lincoln Saavedra, Daniela LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ enkätundersökning
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, hygienriktlinjer, dörröppningar, postoperativ sårinfektion, implementering, kvantitativ enkätundersökning
language
Swedish
id
3802571
date added to LUP
2013-06-03 13:56:58
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3802571,
 abstract   = {Abstrakt
I Patientsäkerhetslagen beskrivs patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”. Detta innebär att vårdpersonal ska ha kompetens att skydda patienten mot olika typer av vårdrelaterade skador. Postoperativa infektioner är den tredje vanligaste orsaken till infektion i samband med vård. Orsaken till postoperativa sårinfektioner kan bero på att hygienriktlinjer inte är uppdaterade eller följs av personalen. Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskans kunskap om aktuella hygienriktlinjer och uppfattning av dess följsamhet på operationssalen. Metod: Den valda metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkätundersökningen genomfördes på fyra operationsavdelningar inom Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö och Lund. Studien inkluderade två specialiteter, allmän kirurgi och ortopedisk kirurgi. Totalt inkluderades 83 operationssjuksköterskor i studien. Av de 83 anställda operationssjuksköterskorna valde 62 att svara på enkäten vilket var en svarsfrekvens på 75 %. Resultat: Studiens resultat visar att operationssjuksköterskorna har aktuella kunskaper angående hygienriktlinjerna på operationssalen. Det framkom inte några signifikanta skillnader i kunskaper hos operationssjuksköterskorna mellan de två specialiteterna som jämfördes. Resultatet visar även att operationssjuksköterskan uppfattar att det förekommer brister i följsamheten av hygienriktlinjerna på operationssalen.
Slutsats: Författarna anser att det behövs ytterligare forskning och ett ständigt utvecklingsarbete för att bättre implementera hygienriktlinjer i operationssjukvården.},
 author    = {Hansson, Martin and Lincoln Saavedra, Daniela},
 keyword   = {Operationssjuksköterska,hygienriktlinjer,dörröppningar,postoperativ sårinfektion,implementering,kvantitativ enkätundersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskans erfarenheter och kunskap om hygienriktlinjer på operationssalen.},
 year     = {2013},
}