Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från kassera till möblera

Lindblad, Ellen LU (2013) MVEK02 20131
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to evaluate the potential of a reuse system for furniture, focusing on students in Lund, this study. The study suggests that furniture has a high potential for increased reuse, partly because of its intrinsic, durable characteristics, and partly because of the students’ positive attitude towards second-hand furniture. The study also suggests that necessary features for such a system to reach its full potential is that any deposition for borrowing furniture is well-balanced and that the students get a chance to inspect the furniture before delivery. Student responses also suggest that reducing environmental impact and getting assistance with logistics is of less importance than monetary and complexional concerns.
... (More)
This study aims to evaluate the potential of a reuse system for furniture, focusing on students in Lund, this study. The study suggests that furniture has a high potential for increased reuse, partly because of its intrinsic, durable characteristics, and partly because of the students’ positive attitude towards second-hand furniture. The study also suggests that necessary features for such a system to reach its full potential is that any deposition for borrowing furniture is well-balanced and that the students get a chance to inspect the furniture before delivery. Student responses also suggest that reducing environmental impact and getting assistance with logistics is of less importance than monetary and complexional concerns.
Approximately half of the students in Lund are interested in the proposed reuse system. The furniture that are of the greatest interest is bookshelves, while beds are the least interesting. A general trend towards a more positive attitude to hard second-hand furniture as opposed to upholstered second-hand furniture was evident. This trend suggests that the proposed system has an unexploited potential to reduce environmental impact since the majority of emissions connected to a furniture´s life-cycle arise from material extraction for upholstered furniture. Implementation of the suggested reuse system would also reduce demand for new furniture, thereby reducing production emissions each time a piece of furniture is reused.
Based on the number of interested students, their current living situations and how they rank their interest in different second-hand furniture, the study concludes that roughly 2 600 tons of furniture waste could be avoided if the system was implemented. The study also anticipates that about 2 000 tons of carbon dioxide equivalences could be avoided. This corresponds to the amount of carbon dioxide equivalences emitted by 930 cars driving 15 000 km. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Minskade avfallsflöden och växthusgasutsläpp till följd av ett återanvändningssystem för möbler riktat mot studenter i Lund
course
MVEK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
furniture, reuse, waste prevention, environmental impact
language
Swedish
additional info
Sammanfattning

Många av de möbler som kasseras idag är fullt funktionsdugliga och byts endast ut på grund av människors behov av nya, modernare modeller. Möblernas livslängd är med andra ord inte till ända och miljönyttan med att återanvända dem är stor, dels på grund av den stora omsättningen av möbler och dels på grund av deras materialinnehåll. Återanvändning är även, enligt svensk avfallslagstiftning samt EUs avfallshierarki, något som bör prioriteras framför energiutvinning, vilket annars är det vanligaste sättet att sluthantera möbelavfall. Med sin grund i detta syftar denna studie till att utreda hur stor potential ett återanvändningssystem för möbler i Lund har att minska flödet av möbelavfall samt utsläppen av växthusgaser. Systemet kommer ha Lunds studenter som målgrupp, dels då de ofta har ett stort behov av billiga möbler och dels då de, enligt flera av Lunds andrahandsbutiker, har en positiv inställning till begagnade varor.

För att undersöka intresset för ett återanvändningssystem för möbler bland studenterna utfördes en enkätundersökning, där 330 studenter fick besvara en prestrukturerad enkät. Resultatet visade att ca hälften av Lunds studenter är intresserade av ett återanvändningssystem för möbler, varav ca tre fjärde delar bor i en boendeform som tillåter dem att utnyttja systemet. I studien framkom även att studenterna var mer intresserade av hårda möbler än av stoppade, vilket tros bero på att stoppade möbler anses mer ohygieniska än hårda på grund av sin mer intima natur. För systemet innebär denna intressefördelning att det finns en outnyttjad potential för minskade växthusgasutsläpp, då stoppade möbler har en större miljöpåverkan än hårda möbler. Anledningen till denna extra miljöpåverkan ligger i att stoppade möbler består av flera olika material och komponenter samt att de på grund av sin mer komplexa uppbyggnad blir svårare att ta vara på när de kasseras.

För att beräkna hur mycket möbelavfall som går att förebygga med systemet utfördes två beräkningar. En med utgång i antalet studenter som var intresserade av systemet, samt om de var intresserade av samtliga eller hälften av de efterfrågade möblerna, och en beräkning baserad på hur studenterna rankat sitt intresse för de olika möbeltyperna. Båda beräkningarna resulterade i att systemets potential att förebygga möbelavfall anses stor, den uppgår till ca 2 600 ton. Denna mängd avfall räknades sedan om i och det visade sig att utsläpp motsvarande ca 2000 ton koldioxidekvivalenter kunde förebyggas. Denna siffra kan komma att öka ytterligare om möblerna kan återanvändas flera gånger inom systemet och om intresset för stoppade möbler ökar.
id
3802579
date added to LUP
2013-06-26 12:11:20
date last changed
2013-06-26 12:11:20
@misc{3802579,
 abstract   = {This study aims to evaluate the potential of a reuse system for furniture, focusing on students in Lund, this study. The study suggests that furniture has a high potential for increased reuse, partly because of its intrinsic, durable characteristics, and partly because of the students’ positive attitude towards second-hand furniture. The study also suggests that necessary features for such a system to reach its full potential is that any deposition for borrowing furniture is well-balanced and that the students get a chance to inspect the furniture before delivery. Student responses also suggest that reducing environmental impact and getting assistance with logistics is of less importance than monetary and complexional concerns.
Approximately half of the students in Lund are interested in the proposed reuse system. The furniture that are of the greatest interest is bookshelves, while beds are the least interesting. A general trend towards a more positive attitude to hard second-hand furniture as opposed to upholstered second-hand furniture was evident. This trend suggests that the proposed system has an unexploited potential to reduce environmental impact since the majority of emissions connected to a furniture´s life-cycle arise from material extraction for upholstered furniture. Implementation of the suggested reuse system would also reduce demand for new furniture, thereby reducing production emissions each time a piece of furniture is reused.
Based on the number of interested students, their current living situations and how they rank their interest in different second-hand furniture, the study concludes that roughly 2 600 tons of furniture waste could be avoided if the system was implemented. The study also anticipates that about 2 000 tons of carbon dioxide equivalences could be avoided. This corresponds to the amount of carbon dioxide equivalences emitted by 930 cars driving 15 000 km.},
 author    = {Lindblad, Ellen},
 keyword   = {furniture,reuse,waste prevention,environmental impact},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från kassera till möblera},
 year     = {2013},
}