Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postoperativ effekt av perioperativ administrering av fentanyl respektive remifentanil vid öppen hjärtkirurgi

Otterstedt Feldt, Boel LU ; Lövall, Niclas LU and Nikku, Mattias LU (2013) ANSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Koronarkirurgi och/eller klaffoperationer med sternotomi genererar ofta uttalad smärta och anestesin har vid thoraxkirurgi länge grundats på användandet av stora doser av opioiden fentanyl. De senaste åren har den snabbverkande opioiden remifentanil kommit att användas i högre grad. Syftet med studien var att postoperativt utvärdera och jämföra effekten av perioperativ fentanyl och remifentanil administrering vid öppen hjärtkirurgi. Studien gjordes som en kvantitativ jämförande prospektiv kohortstudie med deskriptiv ansats och empirisk data samlades in med hjälp av ett protokoll. Resultatet visar att patienterna i den grupp som erhöll remifentanil skattade sin smärta högre en och tre timmar efter extubation. De administrerades även mer... (More)
Koronarkirurgi och/eller klaffoperationer med sternotomi genererar ofta uttalad smärta och anestesin har vid thoraxkirurgi länge grundats på användandet av stora doser av opioiden fentanyl. De senaste åren har den snabbverkande opioiden remifentanil kommit att användas i högre grad. Syftet med studien var att postoperativt utvärdera och jämföra effekten av perioperativ fentanyl och remifentanil administrering vid öppen hjärtkirurgi. Studien gjordes som en kvantitativ jämförande prospektiv kohortstudie med deskriptiv ansats och empirisk data samlades in med hjälp av ett protokoll. Resultatet visar att patienterna i den grupp som erhöll remifentanil skattade sin smärta högre en och tre timmar efter extubation. De administrerades även mer ketobemidon fram till extubering men därefter fanns inte längre några skillnader då laddningsdos exkluderats. Det fanns ingen skillnad i respirator- och sederingstid mellan grupperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Otterstedt Feldt, Boel LU ; Lövall, Niclas LU and Nikku, Mattias LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
coronary artery bypass surgery, postoperativ smärta, remifentanil, fentanyl
language
Swedish
id
3802956
date added to LUP
2013-06-03 14:35:10
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3802956,
 abstract   = {Koronarkirurgi och/eller klaffoperationer med sternotomi genererar ofta uttalad smärta och anestesin har vid thoraxkirurgi länge grundats på användandet av stora doser av opioiden fentanyl. De senaste åren har den snabbverkande opioiden remifentanil kommit att användas i högre grad. Syftet med studien var att postoperativt utvärdera och jämföra effekten av perioperativ fentanyl och remifentanil administrering vid öppen hjärtkirurgi. Studien gjordes som en kvantitativ jämförande prospektiv kohortstudie med deskriptiv ansats och empirisk data samlades in med hjälp av ett protokoll. Resultatet visar att patienterna i den grupp som erhöll remifentanil skattade sin smärta högre en och tre timmar efter extubation. De administrerades även mer ketobemidon fram till extubering men därefter fanns inte längre några skillnader då laddningsdos exkluderats. Det fanns ingen skillnad i respirator- och sederingstid mellan grupperna.},
 author    = {Otterstedt Feldt, Boel and Lövall, Niclas and Nikku, Mattias},
 keyword   = {coronary artery bypass surgery,postoperativ smärta,remifentanil,fentanyl},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postoperativ effekt av perioperativ administrering av fentanyl respektive remifentanil vid öppen hjärtkirurgi},
 year     = {2013},
}