Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Making fear switch sides? : accountability for human rights in the context of Kenyan elections

Felix, Marie LU (2013) MRSK60 20131
Human Rights Studies
Abstract
Human Rights Accountability is a property of the relationship between rulers and citi-zens. When it exists, it prevents violations of Human Rights by enabling citizens to in-fluence decision-making. The concept needs clarification in order to reach its full poten-tial as a tool for planning and analysis. Misunderstanding can have dangerous conse-quences in the failure to prevent political violence, electoral fraud and more.
Through a Grounded Theory Analysis of efforts to strengthen accountability mecha-nisms after the 2008 Post-Election Violence in Kenya and their positive and negative effects on the electoral situation in 2013, a new theoretical framework is developed. It concludes that achieving Human Rights Accountability depends on... (More)
Human Rights Accountability is a property of the relationship between rulers and citi-zens. When it exists, it prevents violations of Human Rights by enabling citizens to in-fluence decision-making. The concept needs clarification in order to reach its full poten-tial as a tool for planning and analysis. Misunderstanding can have dangerous conse-quences in the failure to prevent political violence, electoral fraud and more.
Through a Grounded Theory Analysis of efforts to strengthen accountability mecha-nisms after the 2008 Post-Election Violence in Kenya and their positive and negative effects on the electoral situation in 2013, a new theoretical framework is developed. It concludes that achieving Human Rights Accountability depends on claims being active-ly made, being supported with enough power, by channeling the struggle to achieve right-objects through the processes of accountability, with enough efficiency that they actually make a difference in the power relationship.
Right-objects should not be delivered by reversing the accountability relationship by suppressing other rights. Then the fight for Human Rights Accountability is not over and the struggle for justice must continue. (Less)
Abstract (Swedish)
Human Rights Accountability är en egenskap i relationen mellan styrande och medborgare. När egenskapen existerar förhindrar den människorättskränkningar genom att medborgarna får inflytande över beslutfattande. Begreppet behöver klargöras för att nå sitt fulla potential som verktyg för planering och analys eftersom missförståelse kan ha farliga konsekvenser i misslyckandet att förebygga politiskt våld, valfusk mm.
Genom en grounded theory analys av insatser för stärkande av ansvarsmekanismer efter valvåldet i Kenya 2008 och dess positiva och negativa effekter på valsituationen 2013 skapas ett nytt teoretiskt ramverk. Slutsatsen är att Human Rights Accountabilty endast kan uppnås med tillräcklig makt bakom hotet av sanktion, genom att... (More)
Human Rights Accountability är en egenskap i relationen mellan styrande och medborgare. När egenskapen existerar förhindrar den människorättskränkningar genom att medborgarna får inflytande över beslutfattande. Begreppet behöver klargöras för att nå sitt fulla potential som verktyg för planering och analys eftersom missförståelse kan ha farliga konsekvenser i misslyckandet att förebygga politiskt våld, valfusk mm.
Genom en grounded theory analys av insatser för stärkande av ansvarsmekanismer efter valvåldet i Kenya 2008 och dess positiva och negativa effekter på valsituationen 2013 skapas ett nytt teoretiskt ramverk. Slutsatsen är att Human Rights Accountabilty endast kan uppnås med tillräcklig makt bakom hotet av sanktion, genom att kampen för uppnående av rättighetsobjekten måste kanaliseras genom processerna för ansvarsutkrävande och att dessa är så effektiva att de gör en verklig skillnad i maktrelation.
Ett rättighetsobjekt bör inte uppnås på bekostnad av andra rättigheter. Om det uppnås genom att medborgarna hålls ansvariga för dess uppfyllande i en omvänd ansvarsmekanism blir resultatet ytligt och kortsiktigt. Då är kampen för Human Rights Accountabilty inte över och man måste fortsätta kämpa för rättvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Felix, Marie LU
supervisor
organization
course
MRSK60 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social Accountability, rätt till information, Sanktioner, Ansvarsmekanismer, Key words: Human Rights Accountability, Ansvar, Political Accountability, Responsibility to prevent, Grounded theory, Human rights, Mänskliga rättigheter
language
English
id
3803302
date added to LUP
2013-07-18 15:57:45
date last changed
2014-09-04 08:27:43
@misc{3803302,
 abstract   = {Human Rights Accountability is a property of the relationship between rulers and citi-zens. When it exists, it prevents violations of Human Rights by enabling citizens to in-fluence decision-making. The concept needs clarification in order to reach its full poten-tial as a tool for planning and analysis. Misunderstanding can have dangerous conse-quences in the failure to prevent political violence, electoral fraud and more.
Through a Grounded Theory Analysis of efforts to strengthen accountability mecha-nisms after the 2008 Post-Election Violence in Kenya and their positive and negative effects on the electoral situation in 2013, a new theoretical framework is developed. It concludes that achieving Human Rights Accountability depends on claims being active-ly made, being supported with enough power, by channeling the struggle to achieve right-objects through the processes of accountability, with enough efficiency that they actually make a difference in the power relationship.
Right-objects should not be delivered by reversing the accountability relationship by suppressing other rights. Then the fight for Human Rights Accountability is not over and the struggle for justice must continue.},
 author    = {Felix, Marie},
 keyword   = {Social Accountability,rätt till information,Sanktioner,Ansvarsmekanismer,Key words: Human Rights Accountability,Ansvar,Political Accountability,Responsibility to prevent,Grounded theory,Human rights,Mänskliga rättigheter},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Making fear switch sides? : accountability for human rights in the context of Kenyan elections},
 year     = {2013},
}