Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rätten till bostad : endast för den skötsamma medborgaren?

Hansson Lundblad, Linnea LU (2013) MRSK30 20131
Human Rights Studies
Abstract
This work deals primarily with the question whether it is enough to be a citizen to take part of all civil and human rights, or are there additional requirements like “good character” involved? There are 34 000 citizens in Sweden living in homelessness of which 40% have some sort of abuse-or addictionproblem. In this work, I try to find out how Sweden explains their situation of homelessness by doing a discourse analysis of the concepts and definitions that I will find in the survey done by the Swedish National Board of Health and Welfare “Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär” and in the national strategy against homelessness, ”Hemlöshet många ansikten mångas ansvar – en strategi för att motverka... (More)
This work deals primarily with the question whether it is enough to be a citizen to take part of all civil and human rights, or are there additional requirements like “good character” involved? There are 34 000 citizens in Sweden living in homelessness of which 40% have some sort of abuse-or addictionproblem. In this work, I try to find out how Sweden explains their situation of homelessness by doing a discourse analysis of the concepts and definitions that I will find in the survey done by the Swedish National Board of Health and Welfare “Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär” and in the national strategy against homelessness, ”Hemlöshet många ansikten mångas ansvar – en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden”. Above all, I seek answers to how the homelessness of the person with some sort of alcoholproblem is explained, to thereby receive an answer on the question if all citizens' right to housing is self-evident or if some citizens must "blame themselves". The analysis is based on Kavehs theory of “the conditional permit” and I will be using the conception of “the good character ideal” by Ambjörnsson. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta arbete behandlar frågan ifall det endast krävs att en människa är medborgare i en stat för att hen ska få ta del av alla de medborgerliga och mänskliga rättigheterna, eller om det finns ytterligare villkor så som skötsamhet? I Sverige lever 34 000 medborgare i hemlöshet, varav 40% av dessa har någon form av missbruks-eller beroendeproblematik. Jag försöker få svar på hur den svenska staten förklarar hemlöshetssituationen i Sverige, detta genom att göra en diskursanalys av de begrepp och definitioner som används i socialstyrelsens kartläggning “Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär” samt i regeringens strategi ”Hemlöshet många ansikten mångas ansvar – en strategi för att motverka hemlöshet och... (More)
Detta arbete behandlar frågan ifall det endast krävs att en människa är medborgare i en stat för att hen ska få ta del av alla de medborgerliga och mänskliga rättigheterna, eller om det finns ytterligare villkor så som skötsamhet? I Sverige lever 34 000 medborgare i hemlöshet, varav 40% av dessa har någon form av missbruks-eller beroendeproblematik. Jag försöker få svar på hur den svenska staten förklarar hemlöshetssituationen i Sverige, detta genom att göra en diskursanalys av de begrepp och definitioner som används i socialstyrelsens kartläggning “Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär” samt i regeringens strategi ”Hemlöshet många ansikten mångas ansvar – en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden”. Det huvudsakliga syftet med arbetet är att undersöka hur hemlöshet bland medborgare med någon form av alkoholproblematik förklaras, för att på så sätt få svar på frågan ifall rätten till bostad är en självklar medborgerlig rättighet eller ifall vissa hemlösa medborgare själv anses vara ansvariga för den situation de befinner sig i. Analysen är baserad på Kavehs teori om ”det villkorade tillståndet” samt på Ambjörnssons begrepp om ”skötsamhetsidealet”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3803378,
 abstract   = {This work deals primarily with the question whether it is enough to be a citizen to take part of all civil and human rights, or are there additional requirements like “good character” involved? There are 34 000 citizens in Sweden living in homelessness of which 40% have some sort of abuse-or addictionproblem. In this work, I try to find out how Sweden explains their situation of homelessness by doing a discourse analysis of the concepts and definitions that I will find in the survey done by the Swedish National Board of Health and Welfare “Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär” and in the national strategy against homelessness, ”Hemlöshet många ansikten mångas ansvar – en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden”. Above all, I seek answers to how the homelessness of the person with some sort of alcoholproblem is explained, to thereby receive an answer on the question if all citizens' right to housing is self-evident or if some citizens must "blame themselves". The analysis is based on Kavehs theory of “the conditional permit” and I will be using the conception of “the good character ideal” by Ambjörnsson.},
 author    = {Hansson Lundblad, Linnea},
 keyword   = {the right to have rights,homelessness in Sweden,Human rights,Mänskliga rättigheter,alcoholism,socio-economic rights,the conditional permit,the right to housing,rätten till rättigheter,homelessness,skötsamhetsidealet,socio-ekonomiska rättigheter,hemlöshet,rätten till bostad,alkoholism,det villkorade tillståndet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till bostad : endast för den skötsamma medborgaren?},
 year     = {2013},
}