Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Snitches get Stitches" - en kvantitativ studie om studenters attityder till marijuana och en legalisering av marijuana

Lundh, Jessica LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Studien behandlar lundastudenters attityd till marijuana och en eventuell legalisering av marijuana. Studien är av kvantitativ art och har genomförts med hjälp av enkäter som delats ut till kriminologstudenter, juridikstudenter samt filosofistudenter. De teoretiska utgångspunkterna som söker förklara studenters attityd till marijuana är Sykes och Matzas neutraliseringstekniker och Beckers stämplingsteori. Studien tar även upp ett tema om könsroller enligt Messerschmidts hegemoniska maskulinitet.

Studien visar ett resultat som menar att lundastudenter har en stor acceptans till marijuanabruk inom studentvärlden så länge bruket håller sig inom studentvärldens murar. Det är inte enligt studenterna acceptabelt för övriga i samhället att... (More)
Studien behandlar lundastudenters attityd till marijuana och en eventuell legalisering av marijuana. Studien är av kvantitativ art och har genomförts med hjälp av enkäter som delats ut till kriminologstudenter, juridikstudenter samt filosofistudenter. De teoretiska utgångspunkterna som söker förklara studenters attityd till marijuana är Sykes och Matzas neutraliseringstekniker och Beckers stämplingsteori. Studien tar även upp ett tema om könsroller enligt Messerschmidts hegemoniska maskulinitet.

Studien visar ett resultat som menar att lundastudenter har en stor acceptans till marijuanabruk inom studentvärlden så länge bruket håller sig inom studentvärldens murar. Det är inte enligt studenterna acceptabelt för övriga i samhället att bruka. Lundastudenternas attityd till marijuana verkar även, enligt enkätresultatet, bero på olika faktorer som vilken ämnesinriktning man har, om man själv brukar eller har vänner som brukar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundh, Jessica LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
neutralisering, stämpling, socialt accepterat, marijuana, studenter
language
Swedish
id
3803881
date added to LUP
2013-06-27 14:36:31
date last changed
2013-06-27 14:36:31
@misc{3803881,
 abstract   = {Studien behandlar lundastudenters attityd till marijuana och en eventuell legalisering av marijuana. Studien är av kvantitativ art och har genomförts med hjälp av enkäter som delats ut till kriminologstudenter, juridikstudenter samt filosofistudenter. De teoretiska utgångspunkterna som söker förklara studenters attityd till marijuana är Sykes och Matzas neutraliseringstekniker och Beckers stämplingsteori. Studien tar även upp ett tema om könsroller enligt Messerschmidts hegemoniska maskulinitet.

Studien visar ett resultat som menar att lundastudenter har en stor acceptans till marijuanabruk inom studentvärlden så länge bruket håller sig inom studentvärldens murar. Det är inte enligt studenterna acceptabelt för övriga i samhället att bruka. Lundastudenternas attityd till marijuana verkar även, enligt enkätresultatet, bero på olika faktorer som vilken ämnesinriktning man har, om man själv brukar eller har vänner som brukar.},
 author    = {Lundh, Jessica},
 keyword   = {neutralisering,stämpling,socialt accepterat,marijuana,studenter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Snitches get Stitches" - en kvantitativ studie om studenters attityder till marijuana och en legalisering av marijuana},
 year     = {2013},
}