Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Risk för överföring av blodburen smitta i operationssjuksköterskans arbete på operationssalen. En enkätstudie

Björk, Annelie LU and Stehager, Pia LU (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Operationssjuksköterskan exponeras för blod och blodtillblandade kroppsvätskor i sitt arbete på operationssalen. Alla människor är potentiella smittbärare och risk kan föreligga att smittas av blodburen smitta. Stick-, skär- och stänkskada i vården innebär den största risken för överföring av blodburen smitta. Användandet av skyddsutrustning vid operation förhindrar smittspridning. Syftet med studien var att undersöka frekvenser och rutiner avseende risk för överföring av blodburen smitta ur ett operationssjuksköterskeperspektiv. Kvantitativ metod användes med enkät som undersökningsinstrument. Resultatet visade att stick-, skär- och stänkskador förekommer i samband med operation. Operationssjuksköterskor använder skyddsutrustning mer... (More)
Operationssjuksköterskan exponeras för blod och blodtillblandade kroppsvätskor i sitt arbete på operationssalen. Alla människor är potentiella smittbärare och risk kan föreligga att smittas av blodburen smitta. Stick-, skär- och stänkskada i vården innebär den största risken för överföring av blodburen smitta. Användandet av skyddsutrustning vid operation förhindrar smittspridning. Syftet med studien var att undersöka frekvenser och rutiner avseende risk för överföring av blodburen smitta ur ett operationssjuksköterskeperspektiv. Kvantitativ metod användes med enkät som undersökningsinstrument. Resultatet visade att stick-, skär- och stänkskador förekommer i samband med operation. Operationssjuksköterskor använder skyddsutrustning mer frekvent vid operation av patient med känd blodburen smitta än vid operation av patient utan känd blodburen smitta. Majoriteten av respondenterna upplevde att rutinerna vid stick-, skär- och stänkskada samt vid operation av patient med känd blodburen smitta fungerar. Det fanns inget signifikant samband mellan användning av skyddsutrustning och arbetslivserfarenhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björk, Annelie LU and Stehager, Pia LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, stick-, skär- och stänkskada, blodburen smitta, skyddsutrustning, enkät.
language
Swedish
id
3803950
date added to LUP
2013-06-03 13:57:23
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3803950,
 abstract   = {Operationssjuksköterskan exponeras för blod och blodtillblandade kroppsvätskor i sitt arbete på operationssalen. Alla människor är potentiella smittbärare och risk kan föreligga att smittas av blodburen smitta. Stick-, skär- och stänkskada i vården innebär den största risken för överföring av blodburen smitta. Användandet av skyddsutrustning vid operation förhindrar smittspridning. Syftet med studien var att undersöka frekvenser och rutiner avseende risk för överföring av blodburen smitta ur ett operationssjuksköterskeperspektiv. Kvantitativ metod användes med enkät som undersökningsinstrument. Resultatet visade att stick-, skär- och stänkskador förekommer i samband med operation. Operationssjuksköterskor använder skyddsutrustning mer frekvent vid operation av patient med känd blodburen smitta än vid operation av patient utan känd blodburen smitta. Majoriteten av respondenterna upplevde att rutinerna vid stick-, skär- och stänkskada samt vid operation av patient med känd blodburen smitta fungerar. Det fanns inget signifikant samband mellan användning av skyddsutrustning och arbetslivserfarenhet.},
 author    = {Björk, Annelie and Stehager, Pia},
 keyword   = {Operationssjuksköterska,stick-,skär- och stänkskada,blodburen smitta,skyddsutrustning,enkät.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Risk för överföring av blodburen smitta i operationssjuksköterskans arbete på operationssalen. En enkätstudie},
 year     = {2013},
}