Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behovet av debriefing hos operationssjuksköterskor -en intervjustudie

Halkjaer Williamsson, Maria LU and Samuelsson, Rebecka LU (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av debriefing hos sjuk-sköterskor inom akutvårdsverksamheten. Dock har det inte forskats i större utsträck-ning inom professionen operationssjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av behovet av debriefing i samband med händelser som upplevdes kritiska. Metod: Vald metod för studien är en kvalitativ metod med låg grad av ostrukturerade intervjuer med åtta operationssjuksköterskor. Innehållsanalys har använts som ansats i analysen av det insamlade datamaterialet. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier med två underkategorier vardera, behov av debriefing; behovet av ett avslut och behovet av bekräftelse samt... (More)
Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av debriefing hos sjuk-sköterskor inom akutvårdsverksamheten. Dock har det inte forskats i större utsträck-ning inom professionen operationssjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av behovet av debriefing i samband med händelser som upplevdes kritiska. Metod: Vald metod för studien är en kvalitativ metod med låg grad av ostrukturerade intervjuer med åtta operationssjuksköterskor. Innehållsanalys har använts som ansats i analysen av det insamlade datamaterialet. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier med två underkategorier vardera, behov av debriefing; behovet av ett avslut och behovet av bekräftelse samt tveksam till debriefing som modell; stöd av egenvalda kollegor och ordnar självåterkoppling. De flesta operationssjuksköterskor upplever ett behov av debriefing för att erhålla ett avslut samt bekräftelse av kollegor och arbetsinsats. Avslutet kan erhållas genom återkoppling och förklaring. Bekräftelsen fås genom samtal och samhörighet med kollegor. Några informanter ställer sig tveksamma till debriefing och söker stöd hos egenvalda kollegor samt ordnar självåterkoppling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Halkjaer Williamsson, Maria LU and Samuelsson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Behov, debriefing, operationssjuksköterska, kvalitativ intervjustudie
language
Swedish
id
3806023
date added to LUP
2013-06-04 12:22:18
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3806023,
 abstract   = {Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av debriefing hos sjuk-sköterskor inom akutvårdsverksamheten. Dock har det inte forskats i större utsträck-ning inom professionen operationssjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av behovet av debriefing i samband med händelser som upplevdes kritiska. Metod: Vald metod för studien är en kvalitativ metod med låg grad av ostrukturerade intervjuer med åtta operationssjuksköterskor. Innehållsanalys har använts som ansats i analysen av det insamlade datamaterialet. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier med två underkategorier vardera, behov av debriefing; behovet av ett avslut och behovet av bekräftelse samt tveksam till debriefing som modell; stöd av egenvalda kollegor och ordnar självåterkoppling. De flesta operationssjuksköterskor upplever ett behov av debriefing för att erhålla ett avslut samt bekräftelse av kollegor och arbetsinsats. Avslutet kan erhållas genom återkoppling och förklaring. Bekräftelsen fås genom samtal och samhörighet med kollegor. Några informanter ställer sig tveksamma till debriefing och söker stöd hos egenvalda kollegor samt ordnar självåterkoppling.},
 author    = {Halkjaer Williamsson, Maria and Samuelsson, Rebecka},
 keyword   = {Behov,debriefing,operationssjuksköterska,kvalitativ intervjustudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behovet av debriefing hos operationssjuksköterskor -en intervjustudie},
 year     = {2013},
}