Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geologisk guide till Söderåsen : 17 geologiskt intressanta platser att besöka

Florén, Sara LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
En geologisk turistguide över Söderåsen i Skåne har utarbetats i samarbete med Svalövs kommun. Syftet med guiden är att öka kunskapen om Söderåsens unika geologi samt tipsa om geologiskt intressanta besökslokaler inom området. Information om geologi och lokaler har inhämtats via skriftliga publikationer, från Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) kartblad med beskrivningar samt genom dokumentation i fält. Turistguiden listar 17 olika besöksmål med tillhörande områdesbeskrivning, geologisk beskrivning, fotografier och vägbeskrivning. Till varje lokal hör också en karta. Guiden innehåller inledningsvis en mer djupgående del som behandlar Söderåsens geologiska utveckling från prekambrium till idag. I den ingår bland annat Skånes resa... (More)
En geologisk turistguide över Söderåsen i Skåne har utarbetats i samarbete med Svalövs kommun. Syftet med guiden är att öka kunskapen om Söderåsens unika geologi samt tipsa om geologiskt intressanta besökslokaler inom området. Information om geologi och lokaler har inhämtats via skriftliga publikationer, från Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) kartblad med beskrivningar samt genom dokumentation i fält. Turistguiden listar 17 olika besöksmål med tillhörande områdesbeskrivning, geologisk beskrivning, fotografier och vägbeskrivning. Till varje lokal hör också en karta. Guiden innehåller inledningsvis en mer djupgående del som behandlar Söderåsens geologiska utveckling från prekambrium till idag. I den ingår bland annat Skånes resa genom tiden, berg- och jordarter samt deglaciation. Guiden är tänkt att fungera i sin helhet som en service till turister och allmänhet för att öka kunskapen om geologi och locka till annorlunda naturupplevelser. (Less)
Abstract
A geological tourist guide to Söderåsen in the province of Scania, southern Sweden, has been made in collaboration with Svalövs municipality. The purpose of the guide is to increase knowledge about Söderåsen's unique geology and to present geologically interesting sites in the area. Information about geology and sites have been obtained through written publications, from map sheets with descriptions published by the Geological Survey of Sweden (SGU) and by documentation in the field. The tourist guide lists 17 different sites with associated area description, geological description, photographs and directions. Each site is also accompanied by a map. The guide
starts with a more thorough part about the geological evolution of Söderåsen... (More)
A geological tourist guide to Söderåsen in the province of Scania, southern Sweden, has been made in collaboration with Svalövs municipality. The purpose of the guide is to increase knowledge about Söderåsen's unique geology and to present geologically interesting sites in the area. Information about geology and sites have been obtained through written publications, from map sheets with descriptions published by the Geological Survey of Sweden (SGU) and by documentation in the field. The tourist guide lists 17 different sites with associated area description, geological description, photographs and directions. Each site is also accompanied by a map. The guide
starts with a more thorough part about the geological evolution of Söderåsen from the Precambrian to the present. It includes, for instance, Scania’s journey through time, rock and soil types and deglaciation. The guide is intended to function in its entirety as a service to tourists and the general public to increase the knowledge about geology and to inspire to a different nature experience. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Florén, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Geological guide to Söderåsen : 17 geolocially interesting sites
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Söderåsen, guide, geologi, lokaler, bildning, turist
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
338
language
Swedish
additional info
Extern handledare Charlotte Lundberg, Svalövs kommun
id
3806219
date added to LUP
2013-08-12 14:27:02
date last changed
2013-08-12 14:59:53
@misc{3806219,
 abstract   = {A geological tourist guide to Söderåsen in the province of Scania, southern Sweden, has been made in collaboration with Svalövs municipality. The purpose of the guide is to increase knowledge about Söderåsen's unique geology and to present geologically interesting sites in the area. Information about geology and sites have been obtained through written publications, from map sheets with descriptions published by the Geological Survey of Sweden (SGU) and by documentation in the field. The tourist guide lists 17 different sites with associated area description, geological description, photographs and directions. Each site is also accompanied by a map. The guide
starts with a more thorough part about the geological evolution of Söderåsen from the Precambrian to the present. It includes, for instance, Scania’s journey through time, rock and soil types and deglaciation. The guide is intended to function in its entirety as a service to tourists and the general public to increase the knowledge about geology and to inspire to a different nature experience.},
 author    = {Florén, Sara},
 keyword   = {Söderåsen,guide,geologi,lokaler,bildning,turist},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Geologisk guide till Söderåsen : 17 geologiskt intressanta platser att besöka},
 year     = {2013},
}