Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ofrivillig barnlöshet, Kvinnors och mäns upplevelser

Lindén, Ina LU and Andersson, Kristina LU (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Definitionen av ofrivillig barnlöshet innebär att ett par aktivt försökt bli gravida under 12-24 månader utan att lyckas. De flesta kvinnor och män i fertil ålder som vill ha barn har också möjlighet att skaffa det men för en minoritet av befolkningen är detta en omöjlighet. Syftet var att belysa kvinnors och mäns upplevelser av ofrivillig barnlöshet. En kvalitativ metod valdes och data samlades in med hjälp av öppna intervjuer. Samtliga informanter var inskrivna på en fertilitetsklinik i Sverige. Intervjuerna analyserades enligt Burnards innehållsanalys. Resultatet presenteras i kategorierna: mångfasetterade känsloyttringar, varierande bemötande, relationerna i sin närhet och livssituation i förändring. Både kvinnor och män upplevde den... (More)
Definitionen av ofrivillig barnlöshet innebär att ett par aktivt försökt bli gravida under 12-24 månader utan att lyckas. De flesta kvinnor och män i fertil ålder som vill ha barn har också möjlighet att skaffa det men för en minoritet av befolkningen är detta en omöjlighet. Syftet var att belysa kvinnors och mäns upplevelser av ofrivillig barnlöshet. En kvalitativ metod valdes och data samlades in med hjälp av öppna intervjuer. Samtliga informanter var inskrivna på en fertilitetsklinik i Sverige. Intervjuerna analyserades enligt Burnards innehållsanalys. Resultatet presenteras i kategorierna: mångfasetterade känsloyttringar, varierande bemötande, relationerna i sin närhet och livssituation i förändring. Både kvinnor och män upplevde den ofrivilliga barnlösheten som en påfrestande situation. Känslorna som beskrevs i samband med den ofrivilliga barnlösheten var: maktlöshet, känslor av panik men även känslor av hopp. Det professionella omhändertagandet från sjukvården samt vänners stöd ansågs vara betydelsefulla faktorer, både för kvinnan och mannen. Konklusion: För att kunna ge bästa möjliga vård till ofrivilligt barnlösa kvinnor och män är det av största vikt att kunna sätta sig in i patientens situation, kunna ge empati. Exempel på detta kan vara samtalsgrupper i olika former. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindén, Ina LU and Andersson, Kristina LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ofrivillig barnlöshet, upplevelser, kvinnor, män
language
Swedish
id
3806249
date added to LUP
2013-06-04 20:19:45
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3806249,
 abstract   = {Definitionen av ofrivillig barnlöshet innebär att ett par aktivt försökt bli gravida under 12-24 månader utan att lyckas. De flesta kvinnor och män i fertil ålder som vill ha barn har också möjlighet att skaffa det men för en minoritet av befolkningen är detta en omöjlighet. Syftet var att belysa kvinnors och mäns upplevelser av ofrivillig barnlöshet. En kvalitativ metod valdes och data samlades in med hjälp av öppna intervjuer. Samtliga informanter var inskrivna på en fertilitetsklinik i Sverige. Intervjuerna analyserades enligt Burnards innehållsanalys. Resultatet presenteras i kategorierna: mångfasetterade känsloyttringar, varierande bemötande, relationerna i sin närhet och livssituation i förändring. Både kvinnor och män upplevde den ofrivilliga barnlösheten som en påfrestande situation. Känslorna som beskrevs i samband med den ofrivilliga barnlösheten var: maktlöshet, känslor av panik men även känslor av hopp. Det professionella omhändertagandet från sjukvården samt vänners stöd ansågs vara betydelsefulla faktorer, både för kvinnan och mannen. Konklusion: För att kunna ge bästa möjliga vård till ofrivilligt barnlösa kvinnor och män är det av största vikt att kunna sätta sig in i patientens situation, kunna ge empati. Exempel på detta kan vara samtalsgrupper i olika former.},
 author    = {Lindén, Ina and Andersson, Kristina},
 keyword   = {Ofrivillig barnlöshet,upplevelser,kvinnor,män},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ofrivillig barnlöshet, Kvinnors och mäns upplevelser},
 year     = {2013},
}