Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förlossningsrädsla -partnerns perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

Ekbom, Anna LU and Lindblad, Pernilla LU (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Att som partner leva med en svårt förlossningsrädd kvinna kan innebära utmaningar då rädslan oftast präglar kvinnans vardag. Syftet med studien var att belysa partners perspektiv av förlossningsrädsla. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, där sex pappor och sex barnmorskor intervjuades. Resultat: Det övergripande temat var Stöd. Fem huvudkategorier framkom; Att stå bredvid; Ge stöd till kvinnan; Att finna lösningar; Få professionellt stöd; Ge professionellt stöd. Slutsats/Implikationer: Partnern till en förlossningsrädd kvinna upplevde att deras främsta roll var att stödja kvinnan på flera olika plan. Partners påverkades av tidigare traumatiska händelser och upplevde rädslan som en negativ inverkan på glädjen av att vänta på... (More)
Att som partner leva med en svårt förlossningsrädd kvinna kan innebära utmaningar då rädslan oftast präglar kvinnans vardag. Syftet med studien var att belysa partners perspektiv av förlossningsrädsla. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, där sex pappor och sex barnmorskor intervjuades. Resultat: Det övergripande temat var Stöd. Fem huvudkategorier framkom; Att stå bredvid; Ge stöd till kvinnan; Att finna lösningar; Få professionellt stöd; Ge professionellt stöd. Slutsats/Implikationer: Partnern till en förlossningsrädd kvinna upplevde att deras främsta roll var att stödja kvinnan på flera olika plan. Partners påverkades av tidigare traumatiska händelser och upplevde rädslan som en negativ inverkan på glädjen av att vänta på barnet. Det professionella stödet till kvinnan hade stor betydelse då det indirekt även hade en positiv inverkan på partnern. Klinisk kan denna studie ses som en hjälp till vårdpersonal att få ett vidare perspektiv på begreppet förlossningsrädsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekbom, Anna LU and Lindblad, Pernilla LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Partner, upplevelse, förlossningsrädsla, stöd, barnmorska
language
Swedish
id
3806497
date added to LUP
2013-06-04 15:35:41
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3806497,
 abstract   = {Att som partner leva med en svårt förlossningsrädd kvinna kan innebära utmaningar då rädslan oftast präglar kvinnans vardag. Syftet med studien var att belysa partners perspektiv av förlossningsrädsla. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, där sex pappor och sex barnmorskor intervjuades. Resultat: Det övergripande temat var Stöd. Fem huvudkategorier framkom; Att stå bredvid; Ge stöd till kvinnan; Att finna lösningar; Få professionellt stöd; Ge professionellt stöd. Slutsats/Implikationer: Partnern till en förlossningsrädd kvinna upplevde att deras främsta roll var att stödja kvinnan på flera olika plan. Partners påverkades av tidigare traumatiska händelser och upplevde rädslan som en negativ inverkan på glädjen av att vänta på barnet. Det professionella stödet till kvinnan hade stor betydelse då det indirekt även hade en positiv inverkan på partnern. Klinisk kan denna studie ses som en hjälp till vårdpersonal att få ett vidare perspektiv på begreppet förlossningsrädsla.},
 author    = {Ekbom, Anna and Lindblad, Pernilla},
 keyword   = {Partner,upplevelse,förlossningsrädsla,stöd,barnmorska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlossningsrädsla -partnerns perspektiv - en kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2013},
}