Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"God kommunikation ger flyt under operationen" Barriärer och möjligheter för en patientsäker kommunikation och ett gott samarbete på operationssalen

Göransson, Katarina LU and Larsson, Annika (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
BAKGRUND: Effektiv kommunikation och samarbete är en förutsättning för att kunna leverera en vård som är säker för patienten och misstag i kommunikationen mellan personer i vårdkedjan är en vanlig orsak till skador. Ett dilemma i dagens vård är operationsteam med olika yrkesgrupper med ibland otydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, som utgör en stor utmaning för kommunikationen. SYFTE: Att undersöka hur anestesi- och operationssjuksköterskor samt operatörer upplever den interdisciplinära kommunikationen i operationsteamet och hur denna kommunikation påverkar samarbetet på operationssalen. METOD: En kvalitativ intervjustudie där tolv öppna intervjuer utgör resultatet och har analyserats med latent innehållsanalys. RESULTAT:... (More)
BAKGRUND: Effektiv kommunikation och samarbete är en förutsättning för att kunna leverera en vård som är säker för patienten och misstag i kommunikationen mellan personer i vårdkedjan är en vanlig orsak till skador. Ett dilemma i dagens vård är operationsteam med olika yrkesgrupper med ibland otydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, som utgör en stor utmaning för kommunikationen. SYFTE: Att undersöka hur anestesi- och operationssjuksköterskor samt operatörer upplever den interdisciplinära kommunikationen i operationsteamet och hur denna kommunikation påverkar samarbetet på operationssalen. METOD: En kvalitativ intervjustudie där tolv öppna intervjuer utgör resultatet och har analyserats med latent innehållsanalys. RESULTAT: Kommunikationen påverkas på en organisatorisk och en personlig nivå. Barriärer och möjligheter förekommer på bägge nivåer. DISKUSSION: Författarnas slutsats tyder på att inarbetade team med ett strukturerat arbetssätt som WHO:s checklista för kirurgisk säkerhet ger en bättre kommunikation och därmed en säkrare patientvård, speciellt i akuta situationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Katarina LU and Larsson, Annika
supervisor
organization
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationsteam, interdisciplinär kommunikation, organisatoriska faktorer, WHO:s checklista för kirurgisk säkerhet, intervjustudie
language
Swedish
id
3806621
date added to LUP
2013-06-10 18:39:55
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3806621,
 abstract   = {BAKGRUND: Effektiv kommunikation och samarbete är en förutsättning för att kunna leverera en vård som är säker för patienten och misstag i kommunikationen mellan personer i vårdkedjan är en vanlig orsak till skador. Ett dilemma i dagens vård är operationsteam med olika yrkesgrupper med ibland otydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, som utgör en stor utmaning för kommunikationen. SYFTE: Att undersöka hur anestesi- och operationssjuksköterskor samt operatörer upplever den interdisciplinära kommunikationen i operationsteamet och hur denna kommunikation påverkar samarbetet på operationssalen. METOD: En kvalitativ intervjustudie där tolv öppna intervjuer utgör resultatet och har analyserats med latent innehållsanalys. RESULTAT: Kommunikationen påverkas på en organisatorisk och en personlig nivå. Barriärer och möjligheter förekommer på bägge nivåer. DISKUSSION: Författarnas slutsats tyder på att inarbetade team med ett strukturerat arbetssätt som WHO:s checklista för kirurgisk säkerhet ger en bättre kommunikation och därmed en säkrare patientvård, speciellt i akuta situationer.},
 author    = {Göransson, Katarina and Larsson, Annika},
 keyword   = {Operationsteam,interdisciplinär kommunikation,organisatoriska faktorer,WHO:s checklista för kirurgisk säkerhet,intervjustudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"God kommunikation ger flyt under operationen" Barriärer och möjligheter för en patientsäker kommunikation och ett gott samarbete på operationssalen},
 year     = {2013},
}