Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postoperativa halsbesvär efter användandet av larynxmask

Gustafsson, Magnus LU and Gustafsson, Ulrika LU (2013) ANSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Postoperativa halsbesvär är vanligt förekommande och orsakar stort obehag hos patienten. I denna kvantitativa enkätstudie jämfördes förekomst och uppfattning om postoperativa halsbesvär mellan män och kvinnor efter att larynxmask använts under operation. Förekomst och intensitet av halssmärta jämfördes mellan män och kvinnor och mellan två mättillfällen, 60 minuter efter operationsslut samt dagen efter operation. Jämförelse gjordes även av halsbesvär mellan män och kvinnor vid ovanstående mättillfällen och de båda grupperna fick då beskriva sina halsbesvär. I den undersökta gruppen observerades att män har mer halssmärta och halsbesvär än kvinnor vid båda mättillfällena. Frekvensen av halssmärta och halsbesvär var högre dagen efter... (More)
Postoperativa halsbesvär är vanligt förekommande och orsakar stort obehag hos patienten. I denna kvantitativa enkätstudie jämfördes förekomst och uppfattning om postoperativa halsbesvär mellan män och kvinnor efter att larynxmask använts under operation. Förekomst och intensitet av halssmärta jämfördes mellan män och kvinnor och mellan två mättillfällen, 60 minuter efter operationsslut samt dagen efter operation. Jämförelse gjordes även av halsbesvär mellan män och kvinnor vid ovanstående mättillfällen och de båda grupperna fick då beskriva sina halsbesvär. I den undersökta gruppen observerades att män har mer halssmärta och halsbesvär än kvinnor vid båda mättillfällena. Frekvensen av halssmärta och halsbesvär var högre dagen efter operation jämfört med 60 minuter efter operation bland både män och kvinnor i den undersökta gruppen. Intensiteten i upplevd halssmärta hade däremot ökat enbart hos kvinnorna. Inga av de observerade skillnaderna var signifikanta. Det halsbesvär som flest upplevde var torrhetskänsla i halsen. Huruvida patienter får någon preoperativ information om att halssmärta/halsbesvär kan förekomma efter larynxmask eller om de anser det vara ett problem med utebliven information kvarstår obesvarat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Magnus LU and Gustafsson, Ulrika LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Preoperativ information, Patientens uppfattning, Dagkirurgi, Halsbesvär, Halssmärta, Larynxmask
language
Swedish
id
3806749
date added to LUP
2013-06-10 10:17:48
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3806749,
 abstract   = {Postoperativa halsbesvär är vanligt förekommande och orsakar stort obehag hos patienten. I denna kvantitativa enkätstudie jämfördes förekomst och uppfattning om postoperativa halsbesvär mellan män och kvinnor efter att larynxmask använts under operation. Förekomst och intensitet av halssmärta jämfördes mellan män och kvinnor och mellan två mättillfällen, 60 minuter efter operationsslut samt dagen efter operation. Jämförelse gjordes även av halsbesvär mellan män och kvinnor vid ovanstående mättillfällen och de båda grupperna fick då beskriva sina halsbesvär. I den undersökta gruppen observerades att män har mer halssmärta och halsbesvär än kvinnor vid båda mättillfällena. Frekvensen av halssmärta och halsbesvär var högre dagen efter operation jämfört med 60 minuter efter operation bland både män och kvinnor i den undersökta gruppen. Intensiteten i upplevd halssmärta hade däremot ökat enbart hos kvinnorna. Inga av de observerade skillnaderna var signifikanta. Det halsbesvär som flest upplevde var torrhetskänsla i halsen. Huruvida patienter får någon preoperativ information om att halssmärta/halsbesvär kan förekomma efter larynxmask eller om de anser det vara ett problem med utebliven information kvarstår obesvarat.},
 author    = {Gustafsson, Magnus and Gustafsson, Ulrika},
 keyword   = {Preoperativ information,Patientens uppfattning,Dagkirurgi,Halsbesvär,Halssmärta,Larynxmask},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postoperativa halsbesvär efter användandet av larynxmask},
 year     = {2013},
}