Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den internationella handelns påverkan på jämställdhet

Nguyen, Kerstin LU (2013) NEKH01 20131
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Könsdiskriminering förekommer i dagens samhälle. I regel har kvinnor runt om i världen lägre inkomst än män. Olikheter inom utbildning på olika nivåer kvarstår fortfarande och större delen av världens analfabeter är kvinnor. På senare tid har nationalekonomer som forskar inom ämnesområdet internationell handel även uppmärksammat genusaspekten.
Studien har fokuserat på hur jämställdhet påverkas av handelsliberalisering. Detta genom att undersöka förhållandet mellan varuhandel och jämställdhet i världen under åren 2001 och 2011 samt förhållandet mellan tjänstehandeln och jämställdhet under år 2011. Studien utgår från teorin att ett generellt samband mellan variablerna existerar. I variabeln jämställdhet har måtten... (More)
Könsdiskriminering förekommer i dagens samhälle. I regel har kvinnor runt om i världen lägre inkomst än män. Olikheter inom utbildning på olika nivåer kvarstår fortfarande och större delen av världens analfabeter är kvinnor. På senare tid har nationalekonomer som forskar inom ämnesområdet internationell handel även uppmärksammat genusaspekten.
Studien har fokuserat på hur jämställdhet påverkas av handelsliberalisering. Detta genom att undersöka förhållandet mellan varuhandel och jämställdhet i världen under åren 2001 och 2011 samt förhållandet mellan tjänstehandeln och jämställdhet under år 2011. Studien utgår från teorin att ett generellt samband mellan variablerna existerar. I variabeln jämställdhet har måtten sysselsättningsdeltagande, löneskillnader, utbildning och egenmakt valts.
Resultatet av studien visar att existensen av ett generellt samband inte går att finna. Undantagsvis för analysen av utbildning på grundnivå och utbildning på högstadie- och gymnasienivå som visar på ett starkare samband i förhållande till övriga jämställdhetsmått. Bevisen är dock för svaga för bedömning av att handelsliberalisering påverkar jämställdhet positivt. Slutsatsen är att öppenhet av handel inte leder till jämställdhet under dessa år. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nguyen, Kerstin LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
internationell handel, handelsliberalisering, jämställdhet, könsdiskriminering, löneskillnader
language
Swedish
id
3807126
date added to LUP
2013-06-24 12:18:40
date last changed
2013-06-24 12:18:40
@misc{3807126,
 abstract   = {Könsdiskriminering förekommer i dagens samhälle. I regel har kvinnor runt om i världen lägre inkomst än män. Olikheter inom utbildning på olika nivåer kvarstår fortfarande och större delen av världens analfabeter är kvinnor. På senare tid har nationalekonomer som forskar inom ämnesområdet internationell handel även uppmärksammat genusaspekten. 
Studien har fokuserat på hur jämställdhet påverkas av handelsliberalisering. Detta genom att undersöka förhållandet mellan varuhandel och jämställdhet i världen under åren 2001 och 2011 samt förhållandet mellan tjänstehandeln och jämställdhet under år 2011. Studien utgår från teorin att ett generellt samband mellan variablerna existerar. I variabeln jämställdhet har måtten sysselsättningsdeltagande, löneskillnader, utbildning och egenmakt valts. 
Resultatet av studien visar att existensen av ett generellt samband inte går att finna. Undantagsvis för analysen av utbildning på grundnivå och utbildning på högstadie- och gymnasienivå som visar på ett starkare samband i förhållande till övriga jämställdhetsmått. Bevisen är dock för svaga för bedömning av att handelsliberalisering påverkar jämställdhet positivt. Slutsatsen är att öppenhet av handel inte leder till jämställdhet under dessa år.},
 author    = {Nguyen, Kerstin},
 keyword   = {internationell handel,handelsliberalisering,jämställdhet,könsdiskriminering,löneskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den internationella handelns påverkan på jämställdhet},
 year     = {2013},
}