Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Allmänkirurgipatienters tillfredsställelse av den preoperativa informationen kring smärta och smärtbehandling

Sjöberg, Johanna LU and Strömberg, Elin LU (2013) ANSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning tyder på att en välinformerad och delaktig patient upplever mindre preoperativ ångest och postoperativ smärta. Enligt rådande lagar ska patienter vara delaktiga och vården ska vara individanpassad. Trots detta finns idag inga riktlinjer kring hur den preoperativa informationen och bedömningen ska gå till inom Region Skåne. Syftet med studien var att beskriva allmänkirurgipatienters tillfredsställelse av den preoperativa informationen om smärta och smärtbehandling samt upplevd postoperativ smärta. Data insamlades via enkäter på Skånes universitetssjukhus i Lund och 83 respondenter deltog. Resultatet visade att 69 % av patienterna var nöjda med informationen om smärta men endast 19 % kände sig delaktiga i de beslut som... (More)
Tidigare forskning tyder på att en välinformerad och delaktig patient upplever mindre preoperativ ångest och postoperativ smärta. Enligt rådande lagar ska patienter vara delaktiga och vården ska vara individanpassad. Trots detta finns idag inga riktlinjer kring hur den preoperativa informationen och bedömningen ska gå till inom Region Skåne. Syftet med studien var att beskriva allmänkirurgipatienters tillfredsställelse av den preoperativa informationen om smärta och smärtbehandling samt upplevd postoperativ smärta. Data insamlades via enkäter på Skånes universitetssjukhus i Lund och 83 respondenter deltog. Resultatet visade att 69 % av patienterna var nöjda med informationen om smärta men endast 19 % kände sig delaktiga i de beslut som fattades kring deras smärtbehandling. Av respondenterna upplevde 40 % att den postoperativa smärtan var ett stort problem. Författarna rekommenderar tydligare riktlinjer kring vems ansvar det är att informera om smärta och smärtbehandling (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Johanna LU and Strömberg, Elin LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
preoperativ information, patientcentrerad vård, postoperativ smärta, enkätstudie
language
Swedish
id
3807316
date added to LUP
2013-06-10 10:17:33
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3807316,
 abstract   = {Tidigare forskning tyder på att en välinformerad och delaktig patient upplever mindre preoperativ ångest och postoperativ smärta. Enligt rådande lagar ska patienter vara delaktiga och vården ska vara individanpassad. Trots detta finns idag inga riktlinjer kring hur den preoperativa informationen och bedömningen ska gå till inom Region Skåne. Syftet med studien var att beskriva allmänkirurgipatienters tillfredsställelse av den preoperativa informationen om smärta och smärtbehandling samt upplevd postoperativ smärta. Data insamlades via enkäter på Skånes universitetssjukhus i Lund och 83 respondenter deltog. Resultatet visade att 69 % av patienterna var nöjda med informationen om smärta men endast 19 % kände sig delaktiga i de beslut som fattades kring deras smärtbehandling. Av respondenterna upplevde 40 % att den postoperativa smärtan var ett stort problem. Författarna rekommenderar tydligare riktlinjer kring vems ansvar det är att informera om smärta och smärtbehandling},
 author    = {Sjöberg, Johanna and Strömberg, Elin},
 keyword   = {preoperativ information,patientcentrerad vård,postoperativ smärta,enkätstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allmänkirurgipatienters tillfredsställelse av den preoperativa informationen kring smärta och smärtbehandling},
 year     = {2013},
}