Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operationsteamets uppfattning om sitt arbete kring perioperativ tryckskadeprevention

Nilsson, Liselott LU and Persson, Frida LU (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Problemområde: Tryckskador efter operation är ett stort problem både för den enskilda patienten och för sjukvården. Syfte: Undersöka hur operationsteamet uppfattar sitt arbete kring tryckskadeprevention samt vilka hinder och möjligheter som finns för att följa befintliga riktlinjer. Metod: Kvalitativ intervjustudie där 15 intervjuer med olika medlemmar av operationsteamet genomförde och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat Operationsteamet hade en positiv inställning till tryckskadeprevention och upplevde att det fungerade väl inne på operationsavdelningen. Gynnade faktorer var personalens medvetenhet och tillgång till hjälpmedel. Hindrande faktorer var otydliga riktlinjer, bristfällig dokumentation och tidsbrist. Det... (More)
Problemområde: Tryckskador efter operation är ett stort problem både för den enskilda patienten och för sjukvården. Syfte: Undersöka hur operationsteamet uppfattar sitt arbete kring tryckskadeprevention samt vilka hinder och möjligheter som finns för att följa befintliga riktlinjer. Metod: Kvalitativ intervjustudie där 15 intervjuer med olika medlemmar av operationsteamet genomförde och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat Operationsteamet hade en positiv inställning till tryckskadeprevention och upplevde att det fungerade väl inne på operationsavdelningen. Gynnade faktorer var personalens medvetenhet och tillgång till hjälpmedel. Hindrande faktorer var otydliga riktlinjer, bristfällig dokumentation och tidsbrist. Det framkom även ett bristande samarbete mellan operationsavdelningen och övriga sjukhuset. Konklusion: Det fanns en positiv inställning till tryckskadeprevention men det saknades tydliga riktlinjer vilket gjorde att det inte förekom någon systematisk perioperativ tryckskadeprevention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Liselott LU and Persson, Frida LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Tryckskadeprevention, operationsteam, upplevelser, riktlinjer
language
Swedish
id
3807540
date added to LUP
2013-06-10 10:08:29
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3807540,
 abstract   = {Problemområde: Tryckskador efter operation är ett stort problem både för den enskilda patienten och för sjukvården. Syfte: Undersöka hur operationsteamet uppfattar sitt arbete kring tryckskadeprevention samt vilka hinder och möjligheter som finns för att följa befintliga riktlinjer. Metod: Kvalitativ intervjustudie där 15 intervjuer med olika medlemmar av operationsteamet genomförde och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat Operationsteamet hade en positiv inställning till tryckskadeprevention och upplevde att det fungerade väl inne på operationsavdelningen. Gynnade faktorer var personalens medvetenhet och tillgång till hjälpmedel. Hindrande faktorer var otydliga riktlinjer, bristfällig dokumentation och tidsbrist. Det framkom även ett bristande samarbete mellan operationsavdelningen och övriga sjukhuset. Konklusion: Det fanns en positiv inställning till tryckskadeprevention men det saknades tydliga riktlinjer vilket gjorde att det inte förekom någon systematisk perioperativ tryckskadeprevention.},
 author    = {Nilsson, Liselott and Persson, Frida},
 keyword   = {Tryckskadeprevention,operationsteam,upplevelser,riktlinjer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationsteamets uppfattning om sitt arbete kring perioperativ tryckskadeprevention},
 year     = {2013},
}