Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Krisarbetets förändrade villkor

Callegari, Joel LU and Fey, Lovisa LU (2013) SKDK01 20131
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Titel
Krisarbetets förändrade villkor: En fallstudie av E.ONs kundrelaterade
kriskommunikation i ett digitalt medielandskap.

Författare
Joel Callegari och Lovisa Fey

Handledare
Asta Cepaite Nilsson

Nyckelord
E.ON, kriskommunikation, sociala medier, digitala medier,
senmodern krishantering, kundkommunikation, nätverkslandskapet,
webb 2.0, risksamhället.

Problem
Nätverkslandskapet skapar förändrade förutsättningar för organisationers
kundrelaterade kriskommunikation.

Syfte
Med denna studie vill bidra med kunskap om hur E.ON arbetar
med digitala medier som kriskommunikativt verktyg i sin kommunikation
med sina konsumenter, och hur de hanterar de ökade kraven
som det förändrade nätverkslandskapet medfört. Vår... (More)
Titel
Krisarbetets förändrade villkor: En fallstudie av E.ONs kundrelaterade
kriskommunikation i ett digitalt medielandskap.

Författare
Joel Callegari och Lovisa Fey

Handledare
Asta Cepaite Nilsson

Nyckelord
E.ON, kriskommunikation, sociala medier, digitala medier,
senmodern krishantering, kundkommunikation, nätverkslandskapet,
webb 2.0, risksamhället.

Problem
Nätverkslandskapet skapar förändrade förutsättningar för organisationers
kundrelaterade kriskommunikation.

Syfte
Med denna studie vill bidra med kunskap om hur E.ON arbetar
med digitala medier som kriskommunikativt verktyg i sin kommunikation
med sina konsumenter, och hur de hanterar de ökade kraven
som det förändrade nätverkslandskapet medfört. Vår studie
fokuserar främst på E.ONs proaktiva och reaktiva krishanteringsarbete
och utgår från en socialkonstruktionistiskt synsätt.

Metod
Vi har utgått från en fallstudie när vi studerat energibolaget E.ON,
och insamlat empiri genom kvalitativa intervjuer med tio anställda
inom organisationen.

Resultat
Vår studie visar att E.ON har ett grundläggande problem med bristande
förtroende bland sina konsumenter och att de inte möter kraven
på att vara tillräckligt närvarande och snabba såsom nätverkssamhället
kräver. E.ON är sårbara för kriser då de inte lägger tillräckligt
stor vikt på det proaktiva arbetet i sin krishantering. De digitala
medierna är ännu inte helt integrerade i organisationens
kriskommunikation och detta kan härledas till brister inom interkommunikation
och organisationskulturen.

Antal tecken inklusive blanksteg: 99 633 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Callegari, Joel LU and Fey, Lovisa LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av E.ONs kundrelaterade kriskommunikation i ett digitalt medielandskap
course
SKDK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociala medier, kriskommunikation, E.ON, digitala medier, senmodern krishantering, kundkommunikation, nätverkslandskapet, webb 2.0, risksamhället.
language
Swedish
id
3807581
date added to LUP
2013-06-13 11:22:10
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{3807581,
 abstract   = {Titel
Krisarbetets förändrade villkor: En fallstudie av E.ONs kundrelaterade
kriskommunikation i ett digitalt medielandskap.

Författare 
Joel Callegari och Lovisa Fey

Handledare
Asta Cepaite Nilsson

Nyckelord
E.ON, kriskommunikation, sociala medier, digitala medier,
senmodern krishantering, kundkommunikation, nätverkslandskapet,
webb 2.0, risksamhället.

Problem 
Nätverkslandskapet skapar förändrade förutsättningar för organisationers
kundrelaterade kriskommunikation.

Syfte 
Med denna studie vill bidra med kunskap om hur E.ON arbetar
med digitala medier som kriskommunikativt verktyg i sin kommunikation
med sina konsumenter, och hur de hanterar de ökade kraven
som det förändrade nätverkslandskapet medfört. Vår studie
fokuserar främst på E.ONs proaktiva och reaktiva krishanteringsarbete
och utgår från en socialkonstruktionistiskt synsätt.

Metod 
Vi har utgått från en fallstudie när vi studerat energibolaget E.ON,
och insamlat empiri genom kvalitativa intervjuer med tio anställda
inom organisationen.

Resultat 
Vår studie visar att E.ON har ett grundläggande problem med bristande
förtroende bland sina konsumenter och att de inte möter kraven
på att vara tillräckligt närvarande och snabba såsom nätverkssamhället
kräver. E.ON är sårbara för kriser då de inte lägger tillräckligt
stor vikt på det proaktiva arbetet i sin krishantering. De digitala
medierna är ännu inte helt integrerade i organisationens
kriskommunikation och detta kan härledas till brister inom interkommunikation
och organisationskulturen.

Antal tecken inklusive blanksteg: 99 633},
 author    = {Callegari, Joel and Fey, Lovisa},
 keyword   = {sociala medier,kriskommunikation,E.ON,digitala medier,senmodern krishantering,kundkommunikation,nätverkslandskapet,webb 2.0,risksamhället.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Krisarbetets förändrade villkor},
 year     = {2013},
}